Seminár SVTS: Vyhodnotenie reformného grafikonu vlakovej dopravy

21.4.2023 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Vyhodnotenie reformného grafikonu vlakovej dopravy

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz opäť zameranú na na reformný grafikon vlakovej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 26. apríla 2023 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

VYHODNOTENIE REFORMNÉHO grafikonu VLAKOVEJ dopravy

 

Prednáša  :  Ing. Juraj ORAVEC

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 26. apríla  2023 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

 

 

Súvisiace odkazy