Seminár SVTS: Modernizácia električkovej trate medzi Libercom a Jabloncom so zmenou rozchodu na 1435 mm

22.10.2022 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Modernizácia električkovej trate medzi Libercom a Jabloncom so zmenou rozchodu na 1435 mm

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na tému z električkovej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 26. októbra 2022 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

Modernizácia električkovej trate medzi Libercom a Jabloncom so zmenou rozchodu na 1435 mm

 

Prednáša  :  Ing Viliam Šestina

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 26. októbra 2022 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

 

Stručne z histórie električkovej trate

Električky začali v Jablonci prevádzku v roku 1900, v susednom Liberci však v tom čase už jazdili tri roky. A možno povedať, že od úplných počiatkov sa datujú aj snahy o prepojenie oboch miest a sietí. Tie však väčšinou končili žiadosťou o koncesiu na ministerstve železníc, či vo Viedni alebo neskôr v Prahe. Hlavným dôvodom pre zamietavé stanoviská bola vždy existencia súbežnej železničnej trate.

Až po druhej svetovej vojne dostalo električkové spojenie oboch miest svoju šancu, a to najmä vďaka projektu elektrifikácie dopravy. V tomto období bol veľký nedostatok nafty aj pneumatík a elektrická trakcia mala preto zelenú. O projekt prepojenia sa zaujímali najmä Jablonecké elektrické dráhy.

Z Jablonca bola výstavba trate do Liberca zahájená. K 1. 2. 1949 vznikla nová firma s dlhým názvom „Dopravný komunálny podnik miest Liberca a Jablonca nad Nisou" so sídlom v Liberci. Stavba prebiehala spočiatku brigádnicky, neskôr boli dojednané práce stavebných firiem. Najskôr začali jazdiť električky z výhybne v Pražskej ulici k Brandlu (cez novo vystavanú ulicu Budovateľov), zatiaľ ale slúžili len na dopravu zamestnancov k miestnym firmám. V roku 1953 potom vyšli až do Proseče ao rok neskôr k vratislavickému kostolu, kde sa prestupovalo na autobus.

Liberec sa staval k budovaniu trate pomerne laxne. Dlho nebolo rozhodnuté, kadiaľ bude pokračovať trasa z Vratislavíc, pretože v Liberci sa pripravoval projekt trolejbusovej dopravy do Ruprechtíc a Pavlovíc. Až zásah kraja prinútil Liberečanmi venovať sa električke. Celá trasa bola uvedená do pravidelnej prevádzky k 1. 1. 1955.  [Zdroj]

Súvisiace odkazy