Zvolenské rýchliky budú od nového GVD zastavovať na zast. Fiľakovo zastávka

8.4.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Novohradské.sk

Zvolenské rýchliky budú od nového GVD zastavovať na zast. Fiľakovo zastávka

Od nového GVD by mali rýchliky zo Zvolena do Košíc prestať zachádzať na fiľakovskú „veľkú“ stanicu a namiesto nej majú zastavovať pre výstup a nástup cestujúcich na fiľakovskej zastávke. Jazdná doba medzi Košicami a Zvolenom sa týmto krokom skráti o 16 minút, čo umožní zachovať súčasné prípojné väzby vo Zvolene na vlaky do Bratislavy a zároveň vytvoriť nové prípojné väzby v Košiciach.

Z Fiľakova zastávky by tak rýchliky vynechali žst. Fiľakovo a po fiľakovskej spojke by pokračovali do výhybne Urbánka.


Poloha tratí a dopravní vo Fiľakove © mapy.cz


Pre web Novohradské.sk to potvrdilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aj Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).


ZSSK sa pre zmenu zastavovania rýchlikov vo Fiľakove rozhodla z dôvodu skrátenia doby cestovania medzi Zvolenom a Košicami. "Zatiaľ čo v súčasnosti trvá cesta z Košíc do Zvolena 3 hodiny a 25 minút, v nasledujúcom GVD bude o celých 16 minút kratšia a cestujúci sa do Zvolena dostanú za 3 hodiny 9 minút. Tento variant pre jazdu vlakov diaľkovej dopravy po fiľakovskej spojke sa pripravuje, tak ako každý dopravný výkon, na základe predbežnej objednávky výkonov vo verejnom záujme od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. GVD sa pravidelne mení na základe objednávky polohy vlakov a bez tejto konkrétnej zmeny by nebolo možné zabezpečiť prípoj vo Zvolene do hlavného mesta. V ŽST Košice budú taktiež vytvorené nové prípojné väzby na vlaky R 6xx linky Košice – Žilina – Bratislava, ktoré v súčasnosti chýbajú. Zároveň sa pripravuje aj vytvorenie prípojných väzieb na vlaky do a z Prešova, ktoré momentálne taktiež chýbajú. Radi by sme dodali, že plánované zmeny a časy sú zatiaľ orientačné, nakoľko stále prebieha konštrukcia a kreovanie GVD 2022/2023," konkretizoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.


757.006 ZSSK; 27.9.2015  Fiľakovo, © Jan Kubeš


Primátor Fiľakova Attila Agócs s týmto návrhom nie je spokojný, keďže k  fiľakovskej zastávke nie je vybudovaná žiadna infraštruktúra – spevnené chodníky, parkoviská a podobne. Zastavovanie rýchlikov na fiľakovskej zastávke znamená podľa neho aj vážny zásah do urbanizmu mesta a zmenu organizácie dopravy, ktorá už teraz komplikuje cestnú dopravu.


Priecestie pri fiľakovskej zastávke; 19.11.2011 © Miroslav Sekela

Podľa primátora "v časti mesta za zastávkou žije približne 500 Fiľakovčanov, ktorých dennú rutinu už dnes tvorí viacnásobné čakanie na prechod vlakov. Zároveň sa tam nachádza priemyselná zóna, ktorej kamiónová preprava prechádza cez toto priecestie. Keďže tu nie je nijaký nadúrovňový prechod a rýchliky tu budú stáť štrnásťkrát denne, budú sa tu tvoriť ďaleko väčšie rady ako teraz a úplne to ochromí dopravu v tejto časti mesta, ktorá na takúto intenzitu dopravy nebola prispôsobená“.


ZSSK primátorovi oponuje, že diaľkové vlaky nebudú radené z väčšieho počtu vozňov, než na aký je zastávka prispôsobená. Ďalšiu výhodu zastavovania na zastávke vidí ZSSK v blízkosti autobusovej stanice.


Fiľakovo zastávka má vyvýšené nástupište o dĺžke 250 m; 19.11.2011 © Miroslav Sekela


Ministerstvo dopravy nezdieľa primátorov názor, keďže „ministerstvo má zmapované počty cestujúcich, a preto neočakáva nápor, ktorý by spôsobil na zastávke komplikácie. Zmena trasovania rýchlikov nemá ani žiadny vplyv na funkčnosť stanice Fiľakovo či depa, keďže osobné vlaky na nej budú naďalej zastavovať a dlhodobý zámer je ich počet ešte navýšiť. Zámer zmeniť stanicu, na ktorej zastavujú rýchliky, vychádza z Plánu dopravnej obslužnosti. Z hľadiska nástupu a výstupu cestujúcich a atraktivity stanice vzhľadom na jej dostupnosť z mesta je podľa tohto plánu zastávka Fiľakovo mesto vhodnejšia ako stanica Fiľakovo. Zároveň sa touto zmenou zvýši komfort cestujúcich, keďže zastávka je rovno pri autobusovej stanici a tak budú mať jednoduchší prestup“.


757 018-7 v čele vlaku R 933 Gemeran prechádza 27.5.2016 fiľakovskou zastávkou © Ondrej Krajňák


ŽSR sa momentálne k tejto téme stavia rezervovane, keďže „ide iba o predbežný plán dopravnej obslužnosti, ktorý tvorí ministerstvo dopravy, a teda ide len o jednu z možných alternatív. My postupujeme na základe toho, čo si u nás objedná dopravca. Čakáme na predloženie objednávky ku grafikonu, ktorý má byť platný od decembra tohto roka. Tým pádom ešte nevieme, čo si u nás dopravca objedná. Ak vznikne takáto potreba, potom sa ňou budeme zaoberať".

Ďalší problém vidí primátor v stave budovy fiľakovskej zastávky. „Budova zastávky je opustená a spustnutá – fasáda je posprejovaná, sú na nej vybité okná, nefungujú toalety, nemá vykurovanie ani pokladňu, prespávajú tam bezdomovci, výkaly všade na okolí.“ ŽSR reaguje, že si uvedomuje, v akom stave sa nachádza budova fiľakovskej zastávky, ale „momentálne, aj vzhľadom na to, že ŽSR sú dlhodobo finančne poddimenzované, nevieme zaručiť, že sa na rekonštrukciu a skrášlenie zastávky nájdu financie“.


Časy, keď na zastávke fungoval zmluvný predaj cestovných lístkov v novinovom stánku; 19.11.2011 © Miroslav Sekela

Primátor sa zároveň obáva o budúcnosť budovy „veľkej“ fiľakovskej stanice a železničného depa, kde sa opravujú poškodené vlakové súpravy a ktoré poskytuje zamestnanie viacerým železničiarom. Zrušenie zastavovania rýchlikov na „veľkej“ stanici by mohlo následne vyústiť do prípadného zrušenia depa, čo by ovplyvnilo pracovné miesta zamestnancov depa.


ŽSR vo svojom stanovisku uvádza, že "hlavná železničná stanica vo Fiľakove sa určite nebude rušiť, pretože je pre nás potrebná. Naďalej bude fungovať pre osobnú aj nákladnú dopravu. Neplánujeme rušenie a ani prepúšťanie."

DOPLNENIE DŇA 13.4.2022

Mesto Fiľakovo spustilo 12. apríla 2022 petíciu za zachovanie hlavnej železničnej stanice ako výstupnej a nástupnej stanice všetkých rýchlikov a osobných vlakov premávajúcich cez mesto, adresovanú ministrovi dopravy SR, generálnemu riaditeľovi Železničnej spoločnosti Slovensko a generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky.

Petičný výbor bezodkladne žiada:

1) zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice pre rýchliky

2) zachovanie hlavnej železničnej  stanice vo Fiľakove ako výstupného a nástupného bodu v osobnej vlakovej doprave pri všetkých vlakových spojoch

Petičný výbor vo svojom zdôvodnení uvádza:

Z návrhu nového cestovného poriadku GVD 2022/2023 pre vlakovú dopravu, ktorý nadobudne účinnosť v decembri tohto roku, vyplýva, že sa ďalej nepočíta s využívaním hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako s výstupnou a nástupnou stanicou pre rýchlikovú dopravu na trati Zvolen-Košice. Zároveň sa v rámci osobnej prepravy bude využívať veľmi obmedzene. S predmetným návrhom nesúhlasíme, nakoľko výrazne zasiahne do urbanizmu mesta. Infraštruktúra zastávky nie je prispôsobená na takýto nával cestujúcich, nakoľko nemá vlastné parkovacie miesta ani chodníky, nedisponuje pokladňou ani toaletami. Reorganizácia dopravy spôsobí neudržateľné zápchy v cestnej doprave na železničnom priecestí pri zastávke. Dané priecestie sa nachádza na jedinej pozemnej komunikácii spájajúcej mesto s priemyselnou zónou i mestskou časťou Urbánka, pričom v priemyselných podnikoch mesta pracuje vyše 1000 zamestnancov a v danej mestskej časti žije približne 500 obyvateľov. Priecestie je zároveň na jedinej ceste spájajúcej mesto s priľahlými obcami, po ktorých sa k obyvateľom môžu dostať záchranné zložky. Kvôli absencii nadúrovňového prechodu sa tu už aj v súčasnosti tvoria kolóny osobnej i nákladnej dopravy, keď však bude na zastávke stáť denne ďalších 14 rýchlikov, cestná premávka bude ešte viac paralyzovaná.

Rozhodnutie o vyradení hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice väčšiny osobných vlakov a všetkých rýchlikov spochybňuje aj deklarované zámery na strategicky mimoriadne dôležitú elektrifikáciu trate Zvolen-Fiľakovo, ktorá mala byť zrealizovaná medzi rokmi 2025-2028, negatívne môže ovplyvniť aj kvalitu zabezpečenia nákladnej dopravy. Elektrifikácia by okrem zníženia nepriaznivých dopadov na životné prostredie zvýšila traťovú rýchlosť, vďaka čomu by sa skrátil aj čas prepravy. Ten je, spolu s minimálnym znížením nákladov, hlavným argumentom Útvaru hodnoty za peniaze na odklonenie železničnej dopravy z hlavnej stanice na zastávku.

Vyššie spomenutý zámer relativizuje aj snahu samosprávy a župy na obnovenie železničného prepojenia s Maďarskou republikou. Železničná zastávka vznikla len počas Druhej svetovej vojny ako doplnková zastávka pre zamestnancov priemyselnej zóny, nikdy nebola dimenzovaná na zastúpenie úlohy hlavnej železničnej stanice, pričom trať Fiľakovo – štátna hranica s hlavnou stanicou mesta bola otvorená už pred 150 rokmi. Do roku 2008 na nej pravidelne premávali aj medzinárodné rýchliky, z nich bol najznámejší spoj Polónia, ktorá prepájala Poľsko s Budapešťou a Belehradom. Osobná doprava bola na trati ukončená v roku 2011. Už v roku 2016 sa objavili informácie, že v rámci dokumentu „Revízia výdavkov na dopravu“  vypracovanom Útvarom hodnoty za peniaze identifikovala potenciálnu úsporu nákladov ŽSR eliminovaním (odpredaj alebo rozobratie trate) tzv. neperspektívnych tratí bez osobnej dopravy, medzi ktoré zaradili aj trať Fiľakovo – štátna hranica. Vtedy rozbehla samospráva spolu so župou rokovania pri tvorbe Integrovanej územnej stratégie a Plánu udržateľnej mobility, ako aj s Ministerstvom zahraničných vecí MR o možnosti obnovenia osobnej dopravy na tejto trati, čo by opäť železnične spojilo Novohrad s najbližším svetovým veľkomestom, s Budapešťou. V Maďarsku sa téme intenzívne venujú aj na diplomatickej úrovni. Podľa aktuálnych informácii by mohlo dôjsť k obnoveniu osobnej dopravy smerom do Maďarska v roku 2025.

Zastávame názor, že obmedzenie osobnej dopravy na hlavnej fiľakovskej železničnej stanici by mohlo ohroziť ďalší rozvoj železničnej dopravy celého mikroregiónu, čo je v rozpore so strategickými dokumentami Slovenskej republiky v oblasti podpory železničnej prepravy a ekologizácie dopravy na Slovensku.

Petíciu je možné osobne podpísať v klientskom centre mestského úradu, na obecných úradoch okolitých obcí či na hromadných podujatiach, napríklad Palóckej Veľkej noci alebo online na tomto odkaze.

Titulná fotografia: 754.005 ZSSK v čele rýchlika R 1931 BODVA prechádza výhybňou Urbánka; 14.2.2010 © Július Rapi

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy