Fiľakovo - priecestie v km 147,108 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v tesnej blízkosti zastávky Fiľakovo zastávka, v km 147, 108  trate ŽSR č. 160 Zvolen - Košice.  Trať na priecestí križuje  cestu II. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v St. 3 žst. Fiľakovo.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu