Kozłów

8.2.2022 8:00 Libor Peltan

Kozłów

Železniční křižovatka v severním cípu Malopolského vojvodství doslova vybízí k fotonávštěvě. Různými směry tu jezdí všechny kategorie vlaků i nákladních, nabízejí se fotofleky z mostu či od hřbitova, a za pozornost stojí i nedaleký tunel. Vede tudy též širokorozchodná trať.

Mezi lety 1885 a 1934 Kozłowem vedla jen trať Iwangorodzko-Dąbrowska, spojující Dȩblin (tehdy Iwangorod, uprostřed trati Warszawa – Lublin) s městem Dąbrowa Górnicza, ležícím na okraji katowické aglomerace (zvané též GOP). Zatímco na sever od Kozłowa je krajina zvlněná dostatečně mírně, z jihu se zvedá nenápadná vrchovina, která si vyžádala stavbu 764 metrů dlouhého tunelu. Jedná se dodnes o jediný železniční tunel v Polsku, který není buď ve Varšavě nebo poblíž jižních hranic.


Kozłów: Vectron DB Cargo v čele ucelenky kontejnerů si zajel rozpletovým obloukem od Sȩdzisówa, 28. 9. 2021 © Libor Peltan

V roce 1934 byla konečně postavena trať do Krakova, která odbočuje hned u jeho jižního portálu ve stanici pojmenované případně Tunel, a zároveň i zkratka z Varšavy přímo do Radoma, odstraňující nutnost zajížďky přes Dȩblin. Tak vznikla nová spojnice malopolské metropole s polskou stolicí, alternativně k trase přes GOP a Čenstochovou. Dnes touto trasou jezdí ICčka, často tvořená jednotkami Stadler FLIRT, s jízdní dobou přes čtyři hodiny.

Kozłów se stal železniční křižovatkou (i když ne uzlem, neb kromě osobáků tu nic nestaví) až v roce 1971, kdy z jeho severního zhlaví odbočila mimoúrovňovým rozpletem spojovací trať do Koniecpolu, ležícího na trati z Čenstochové do Kielců. Její hlavní význam spočívá v propojení s Centralnou Magistralou Kolejowou (CMK), již kříží, a jejíž zdlouhavá výstavba tou dobou živě probíhala, a tím pádem umožnění jízdy z Krakova na CMK a dál do Varšavy. Dnes tuto relaci zvládají Pendolina za zhruba půl třetí hodiny (s velkým rozptylem), několik párů nepravidelných IC či TLK kolem tří hodin (s ještě větším rozptylem).


Kozłów: EP09 PKPIC v čele zvláštně trasovaného IC Mehofer (Szczecin – Przemyśl), 28. 9. 2021 © Libor Peltan

Spojovací trať od Kozłowa k CMK využívají také IC z Krakova do Lodže a dál k severozápadu (prakticky vždy FLIRTy), zato osobní vlaky na ní nepotkáme. Ty jezdí jen od Krakova a Katowic do Kozłowa, Sȩdziszowa, či někam dál. Na Katowické vystavuje Polregio různé málo modernizované Kibely EN57 nebo EN57-20xx, od Krakova jasně převládají Impulsy Kolejí Małopolských.

Aby toho na malou vesnici s tříciferným počtem obyvatel, která je centrem své gminy snad jen z nedostatku větších sídel v okolí a vystrčena je v nejsevernější výspě Malopolského vojvodství u hranic se Svatokřížským a nadohled od cípku kraje Slezského, nebylo málo, vede tudy ještě Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), což je širokorozchodná trať zbudovaná v roce 1979 z ukrajinského Volodymyru Volyňského až do terminálu Sławków Poludniowy na okraji katowické aglomerace.


Kozłów: modernizovaný Kibel EN57-20xx Polregia přijel z Katowic, 3. 2. 2022 © Libor Peltan

Její účel je podobný jako u slovenské ŠRT: bez překládky dopravovat rudu do ocelárny Dąbrowa Górnicza (nově i jiné komodity a kontejnery do EU) a podobně je i jednokolejná. Liší se však neelektrifikovaností a hlavně několikanásobnou délkou, měří bezmála 400 km. Až na několik úseků vede podél různých konvenčních tratí, i když sem tam v jiné niveletě nebo drobně odlišném trasování; i do Kozłowa přichází ze severu přilepena k trati od Sȩdziszowa, ale právě zde uhýbá do prvního stoupacího oblouku, aby vrchovinku prošla jinudy a bez použití tunelu, než se zas přimkne k trati z Tunelu do Katowic, která každopádně stojí za projetí.

Provoz na LHS je těžko předvídatelný: máte-li štěstí, projede tudy zhruba jeden náklad za hodinu v některém směru. Dlouhé tkalouny vozů se obejdou bez postrku, když v jejich čele stojí jeden či dva Sergeje, a to buď origiální ST44-2xxx, nebo značně modernizované ST40s.


Kozłów: dvojice ST40s (311Da) v čele širokorozchodné směsky, 3. 2. 2022 © Libor Peltan

Přímo v Kozłowě se nabízí několik fotofleků. Přímo na stanici je lávka pro přístup na perony (poněkud nevhodně na jejich vzdálenějším konci), kde však většině fotoúhlů překáží různá drážní bižuterie. Lepší pohled svrchu dá silniční nadjezd na severním konci obce, ráno na LHS a odpoledne na konvenční vlaky.

Nejzajímavější je však možnost kompozice pěkného hřbitova i s kaplí, kdy se hodí postavit se doprostřed zrušeného přejezdu mezi LHS a zhlaví stanice, kam se dá legálně dojít pěšinkou kolem stavědla. Mě tam však vytoužená kompozice nikdy nevyšla. Při západu slunce se hodí zkusit northboud LHS (viz výše) od přejezdu ulice spojující obec s nádražím.


Kozłów: EN57 v originálním provedení (až na sedačky) Polregia, 28. 9. 2021 © Libor Peltan

Zásadní nevýhodou lokality je, že každý vlak se hodí zachytit z jiné pozice, a přitom přesuny mezi místy zaberou několik minut, během nichž může při smůle zrovna profrčet to nejzajímavější… Výsledky mých pokusů najdete v galerii, ale kdo není násvitový diletant, bude se moci pochlubit i lepšími.

Úvodní snímek: Kozłów: duo širokorzchodných Sergejů ST44 LHS, 28. 9. 2021 © Libor Peltan

Galéria

Súvisiace odkazy