Naše téma: Odhlučnit pantery, nebo obezdít nádraží?

5.4.2021 8:00 Milan Vojtek Zdroj: Správa železnic

Naše téma: Odhlučnit pantery, nebo obezdít nádraží?

Moderní nádraží, moderní vlaky a „moderní“ problémy. Když se na sklonku roku 2019 při změně jízdního řádu objevily v Židlochovicích vlaky pravidelného spojení do Brna, byla to velká sláva. Dnes jsou slavnostní okamžiky pozapomenuty, na scéně je problém, který vlaky přinesly. Nebo přivezly, chcete-li.

 

 

Netýká se všech vlaků, ale paradoxně těch nejnovějších. Zatímco „syslograf“, tedy vratná souprava s řídícím vozem a lokomotivou, v daném případě a na dané trati se stroji řady 242, nemá problém s hlukem, pantery, čekající na nádraží na další výkon, jsou terčem kritiky. Tedy, nejen kritiky, ale i stížností. Pantery jsou hlučné. Elektrická zařízení na střeše vozové skříně, která musí být v chodu i po dobu pobytu ve stanici, tropí hluk, který vadí lidem v blízkosti nádraží.
„Správa železnic zaznamenala v průběhu minulého roku stížnosti obyvatel Židlochovic z nejbližších obytných budov u stanice na nadměrný hluk. Proto manažer infrastruktury zadal další měření, které provedla vloni v červenci autorizovaná akustická laboratoř. Z nich vyplynulo, že v nejexponovanějším místě je limit překročen o téměř 10 dB.
Zdrojem hlukové zátěže zde ale nejsou projíždějící soupravy, u kterých vzniká hluk v místě kontaktu kolo/kolejnice, tedy hluk, který nyní eliminují nové protihlukové stěny, ale technologické jednotky umístěné na střeše souprav RegioPanter. Jde o využití režimu tzv. aktivního odstavení, kdy dochází k vytápění/chlazení soupravy a zabraňuje se také zamrznutí vodního okruhu. To vše umožnuje strojvedoucímu okamžitý odjezd. Souprava je napájena z trakčního vedení a v provozu je především trakční transformátor a jeho chlazení, klimatizační jednotka soupravy a krátkodobě i kompresor. Klíčové přitom je, že u tohoto typu souprav jsou zmíněné technologie umístěny na střeše, to je ve výši cca 4,2 m nad kolejnicí. Hluk se tak dostává nad protihlukovou stěnu a šíří se do okolí,“ uvedl k záležitosti mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.   
Správce drážní infrastruktury na problém, který se objevil v době zkušebního provozu, reagoval. Hledá projektanta, který bude řešit možnosti možná technická opatření ke snížení hluku, včetně jejich projednání s dotčenými institucemi. SŽ by případné řešení proměnilo ve skutečnost v posledním čtvrtletí letošního roku.  
„Nastalou situaci bude třeba řešit systémově i na straně dopravce,“ míní mluvčí. I v tom směru se nějaká řešení nabízí: Asi nejjednodušší možností je nasazení jiných vlaků – tedy nejspíše „syslografů“, nebo technické úpravy panterů (zakrytování a odhlučnění střechy, což by ale znamenalo nemalé investice.

Více k tématu, včetně videa, najdete zde

Panter v Židlochovicích.

„Syslograf“, tedy vratná souprava s řídícím vozem a lokomotivou řady 242, problémy s hlukem nemá. 

Prakticky veškerá obestavěná plocha panterů slouží cestujícím či personálu. Části systémů jednotky jsou v nevzhledných bednách na střeše. Jsou sice pro opraváře lépe přístupné, než pod případným opláštěním střechy, ale jsou zdrojem hluku, který protihluková zeď nemůže nijak eliminovat.

Ptáme se vás:

Považujete pantery za hlučná vozidla?

Jak z problému? Odhlučnit pantery, nebo uzavřít železnici za betonové valy?

Je metoda „vše do beden na střechu“ to pravé „ořechové“ v řešení vývoje vozidel?

 

Titulní foto: Panter v Židlochovicích. Všechna foto v příspěvku © Milan Vojtek

Súvisiace odkazy