Do Židlochovic přijel po 40 letech první osobní vlak

11.12.2019 16:00 Helmut Böhme

Do Židlochovic přijel po 40 letech první osobní vlak

V neděli 15. prosince vyjedou první pravidelné vlaky na obnovenou trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provedla její celkovou rekonstrukci spojenou s elektrizací. To umožnilo zavedení přímých vlaků z krajské metropole. V takto uvedené tiskové zprávě zmíněné pravidelné vlaky Brno – Židlochovice a zpět měly o týden dříve svou předpremiéru v podobě vlaku zvláštního, který obnovenou lokálku slavnostně otevřel. Magazín VLAKY.NET u toho nechyběl.

O obnově kratičké trati z Hrušovan u Brna do Židlochovic se na jeho stránkách už psalo – viz níže sekce Súvisiace odkazy. A tak není divu, že se oba autoři těch článků 8. prosince 2019 v místě pořádání akce sešli, byť jeden z nich už jen jako bývalý redaktor našeho magazínu. (A když si mne nevšímal, já jsem mu oplatil stejným.) Ale zůstaňme jen u mé maličkosti. Považoval jsem zahájení provozu na lokálce za tak zajímavé, že jsem se ze své domovské saské metropole do jejího moravského protějšku rád vydal. Cesta z Drážďan proběhla bez problémů i nějakých zajímavých událostí. Při pobytu na pražském hlavním nádraží jsem něco málo nafotil, hlavně stroj 749.121 v čele odkloněného vlaku do Čerčan


„Zamračená“ se soupravou „pater“ na pražském hlavním nádraží

Na brněnské dolním nádraží jsem nemohl přehlédnout vyřvávající fotbalové fanoušky, kteří pod dohledem policie plnili vlak do Prahy-Smíchova (v jehož čele bylo „eso“, zaclánějící na následujícím snímku).


Brno dolní nádraží: spoj linky S3 do Tišnova

Pak už jsem se věnoval soupravě zvláštního vlaku do Židlochovic, která měla podobu „hybridního panťáku“ se stroji 433.001 a 742.320 na koncích. Protože byl tento spoj určen především pro místní zájemce, jízdenky na něj bylo třeba zakoupit v židlochovickém informačním centru, což jsem nemohl a vláčkem se tedy nesvezl. Na druhou stranu bych v opačném případě nemohl zdokumentovat jeho odjezd, jak jsem učinil.


Odjezd zvláštního vlaku z Brna dolního nádraží do Židlochovic

Pak jsem se nejbližším osobákem přesunul do Hrušovan u Brna, odkud jsem pokračoval spojem autobusové linky 521 do Židlochovic. Její vůz stál opodál a nějaký mladík se zrovna ptal řidiče, zda jede na konečnou lokálky. Ten odpověděl kladně, ale doplnil, že odjíždí ze stanoviště u výpravní budovy. Nicméně nám dovolil rovnou nastoupit, čímž jsme se vyhnuli frontě před odjezdem z oficiálního postu. Ta vznikla tím, že asi nikdo z nastupujících neslyšel o výhodách integrované dopravy, protože všichni si kupovali jízdní doklady pro jednotlivou jízdu. Já jsem byl už z Brna vybaven zpáteční jízdenkou na celou trasu. V cíli své cesty jsem sice už nestihl stříhání pásky a jiné oficiality, ale mohl jsem sledovat obrovský zájem veřejnosti.


Frmol na židlochovickém nádraží

Z nádraží jsem poodešel k nedalekému přejezdu, abych zaznamenal odjezd soupravy.


Zvláštní vlak opouští Židlochovice

Oranžově oděný muž na předchozím snímku není zodpovědný šotouš, ale jeden z pracovníků SŽDC, kteří zabezpečovali přejezdy místo doposud neaktivovaného PZZ.


Zvláštní vlak míří do Hrušovan

V 16:12 hod. se „hybridní panťák“ vydal na zpáteční cestu do Brna.


Podvečerní nálada na hrušovanském nádraží

A já jsem jej následoval pravidelným vlakem do stanice Brno-Židenice. Tam jsem čekal na dvacet minut opožděný spoj kategorie EC z Budapešti, před jehož příjezdem kolem mne projel zajímavý, ale prakticky už nefotitelný nákladní vlak.


METRANS v žst. Brno-Židenice

Zpoždění jsme sice do Prahy nesnížili, měl jsem ale dost časové rezervy pro přestup na rychlík do Děčína a i následnou cestu spojem linky U28/S1 jsem zvládl v pohodě. Další fotografie z výletu na Brněnsko najdete v mé veřejné galerii a pořízené video na obvyklém portálu.

Přepracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy