Podchod bez výtahů všechny nenadchnul

13.3.2021 8:00 Milan Vojtek

Podchod bez výtahů všechny nenadchnul

Není to dlouho, co v rámci proměny lokálky Šakvice – Hustopeče proměnili stavbaři částečně i šakvické nádraží. Mimo jiné přitom změnili nástupiště a přístup k nim. Na původní ostrovní nástupiště se cestující dostali podchodem se schodištěm a s výtahem pro lidi s tělesným handicapem.

 

 

Dnes jedno ostrovní nástupiště přibylo a razantně se změnil přístup k původnímu. Je prostý výtahů. Ne všichni jsou tím nadšeni. Oslovil mně senior ze Šakvic, abych se tomu na stránkách periodika, kde pracuji, začal věnovat. Poté, co se (covidovým šílenstvím pozdržený) materiál objevil na stránkách novin, zpracoval jsem jej i pro naše návštěvníky.
Zrekapitulujme si původní stav – ten obsáhnul podchod s výtahem u staniční budovy a vyústěním stejným způsobem na ostrovním nástupišti mezi první a třetí kolejí. V rámci úpravy stanice vznikl nový podchod proti původnímu zhruba o čtyřicet metrů blíž břeclavskému zhlaví. Má čtyři vstupy. Dva na ostrovní nástupiště, původní i nové, další k autobusové zastavce na hustopečské straně a poslední, který řeší bezpečnou cestu pěších, směřujících pěšky do Šakvic. Ovšem všechny jsou bez výtahů, řešené rampami, respektive s doplněním schodištěm u zastávky.
„Byl tady výtah. Kam zmizel? Mně takové řešení vadí. Vracíme se někam do pravěku,“ zlobí se Jaroslav Volf ze Šakvic. „Dělá mi to problém. Mám stejnou nemoc jako prezident Zeman, ale já nemám bodyguardy. Často jezdím do Brna k lékaři a přestupy s výtahem byly o hodně lepší. Teď výtah nahradili jakousi rampou, je to opravdu návrat do pravěku. Obrátím se na prezidenta, ten mě snad pochopí,“ říká senior. „Je to pravda, je to na naprd. Blbě to udělali. Nevím, proč je to vše teď tak daleko,“ podpořila jeho námitky žena, na kterou jsem v době focení narazil na zastávce.   
„Mně se chodí špatně, ale paní z bytů pro seniory v Šakvicích je na vozíku, nahoru se dostane jedině tak, že se otočí a pozpátku se odráží nahoru. Jinak to nejde, rukami otáčet kola je namáhavé, jedině se dá pozpátku odrážet. Tomu se vážně nedá říkat pokrok,“ míní Volf. Absence výtahu má podle něj dopad na další lidi, turisty s více zavazadly a další. „Jsou dny, kdy jsem svědkem toho, jak se z podchodu vyrojí lidi z vlaku, přesednou do autobusu a ten odjíždí. Když je pryč, vynoří se na šikmé rampě někdo starý, nebo maminka s kočárkem a nadávají, že jim kvůli těm rampám ujel autobus,“ dodal. V mezidobí od chvíle, kdy jsem materiál chystal, přibylo nemálo stížností, směřujících ke starostce Šakvic Drahomíře Dirgasové. Obsahují výhrady nejen na nenavazující přípoje, ale především na ty spoje, které lidem v mezidobí od zastavení vlaku po příchod na autobusovou zastávku prostě ujedou.

Reakci Správy železnic poskytla mluvčí Nela Friebová:

Zkvalitnění osobní dopravy je jednou z priorit Správy železnic při návrhu projektu veřejně prospěšné stavby. Bezbariérové řešení ve stanici Šakvice, v tomto případě přístupové chodníky, jsou provedeny podle platné legislativy ve sklonu 8,33%. Toto řešení odsouhlasili i zástupci Národního institutu pro integraci osob, jejich vyjádření přitom slouží jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení k realizaci stavby.
V rámci zkvalitňování služeb cestujícím jsme provedli vyhodnocení přestupových vzdálenosti vlak - bus před a po realizaci stavby. Potvrdilo se, že nedochází ke zhoršení těchto přestupových časů.
Jedná se o vyhodnocení přemístění osoby (senior) z místa poloviny ostrovního nástupiště č. 2 do místa poloviny všech podélných autobusových stání.

Původní stav: celková délka = 218 m. Chůze po vodorovné = 218 : 1 m/s (senior) = 218 s. Čekání na výtah a jízda výtahem = 2 x 30 s. Celkem = 278 s

Nyní: celková délka = 263 m. Chůze po vodorovné = 203 m : 1 m/s (senior) = 203 s. Chůze do stoupání chodníku z pochodu = 60 m : 0,87 m/s (senior) =69 . Celkem = 272 s

Dále je třeba upozornit, že v původním stavu nebyla nástupiště v sudé staniční skupině bezbariérová. Nástup a výstup na úrovňovém nástupišti je časově více náročný. V případě poruchy výtahu, ke které občas došlo, je situace pro spojení s bezbariérovým nástupištěm v liché staniční skupině obtížně řešitelná. Bezesporu pro tamní cestující, je zkrácení přístupu prodloužením podchodu a vytvoření bezpečného prostoru pro jejich pohyb nesporným přínosem.

Identické přístupové chodníky jako v Šakvicích cestujícím slouží například také ve Šlapanicích, Říkoníně, Skleném nad Oslavou apod. Předávací řízení i kolaudace přitom proběhly bez problémů, stejně jako získání certifikátů od VÚŽ.

 

Súvisiace odkazy