Výluky na tratiach ŽSR v 32. týždni 2020

2.8.2020 8:00 Ria Feik Achbergerová Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Výluky na tratiach ŽSR v 32. týždni 2020

V piatok 31. júla 2020 sa objavila v schránke elektronickej pošty redakcie internetového magazínu VLAKY.NET tlačová správa Železníc slovenskej republiky, uvádzajúca súhrnný prehľad výluk, ktoré sú plánované na nimi obhospodarovaných tratiach počas nasledujúceho týždňa. Nakoľko sa čosi také stalo prvý raz, dovoľujeme si tento materiál prezentovať na tomto mieste s nádejou, že sa naši čitatelia vyjadria nielen k takejto (novej?) forme prezentácie výluk, ale aj k povahe a rozsahu prác, ktoré ŽSR na svojej sieti momentálne realizujú. (-zz-)

● Výluka v úseku Medzilaborce - štátna hranica PL

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 3. a 4. augusta 2020, v čase od 8.30 h do 13.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Medzilaborce - štátna hranica PL.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 5. a 6. augusta 2020, v čase od 8.55 h. do 13.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Radvaň nad Laborcom - Koškovce

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 7. augusta 2020, v čase od 7.30 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Radvaň nad Laborcom - Koškovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Michalovce - Bánovce nad Ondavou

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 3. a 4. augusta 2020, v čase od 10.20 h do 15.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Michalovce - Bánovce nad Ondavou.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Bánovce nad Ondavou - Hrinište - Trebišov

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 5. a 6. augusta 2020, v čase od 10.30 h do 15.15 h, realizovať výlukové práce v úseku Bánovce nad Ondavou - Hrinište - Trebišov.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Štrbské Pleso - Štrba

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch od 6. júla 2020, v čase od 8.10 h nepretržite až do 6.februára 2021 do 18.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Štrbské Pleso - Štrba.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia ozubnice, rekonštrukcia traťovej koľaje, staničných koľají, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov, osvetlení, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a firmy STRABAG, s.r.o. Bratislava, Swietelsky-Slovakia, s.r.o. Bratislava, AŽD SLOVAKIA, a.s. Bratislava a ELTRA, s.r.o. Košice.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Zemianska Olča – Veľký Meder

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 9. augusta 2020, v čase od 8.25 h do 15.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Zemianska Olča – Veľký Meder.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

● Výluka v úseku Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 8. augusta 2020, v čase od 8.15 h do 15.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

● Výluka v úseku Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 4. a 5. augusta 2020, v čase od 8.10 h do 14.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje podbíjanie koľaje po OKLK a strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

● Výluka v úseku Smolenice – Výh. Dúbrava – Jablonica

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 3. a 5. augusta 2020, v čase od 8.15 h do 13.25 h, realizovať výlukové práce v úseku Smolenice – Výh. Dúbrava – Jablonica.

V rámci tejto výluky budú zamestnanci SMSÚ EE TV Trnava odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia a vykonávať jeho údržbu podľa platných predpisov, technických noriem a technologických postupov.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

● Výluka v úseku Lučenec – Tomášovce

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 3. až 6. augusta 2020, v čase od 8.10 h do 11.50 h, realizovať výlukové práce v úseku Lučenec - Tomášovce.

Táto výluka sa bude konať za účelom výmeny koľajníc. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

● Výluka v úseku Tomášovce – Podrečany a na RPS Lučenec

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 7. augusta 2020, v čase od 8.30 h do 11.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Tomášovce – Podrečany a na RPS Lučenec.

Táto výluka sa bude konať za účelom opravy a údržby železničného zvršku. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

● Výluka v úseku ŽST Gašparovo – Brezno-Halny

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 4. augusta 2020, v čase od 7.00 h do 19.00 h, realizovať výlukové práce v úseku ŽST Gašparovo – Brezno-Halny.

Táto výluka sa bude konať za účelom rekonštrukcie priepustu v km 1,164 medzi ŽST Gašparovo – Odb. Brezno-Halny. Práce budú vykonávané externou firmou.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

● Výluka v úseku Kokava nad Rimavicou – Zlatno – Poltár

Železnice Slovenskej republiky budú dňa 4. augusta 2020, v čase od 9.50 h do 14.10 h. a v dňoch 5. a 6. augusta 2020, v čase od 7.40 h do 12.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Kokava nad Rimavicou – Zlatno – Poltár.

Táto výluka sa bude konať za účelom opravy a údržby železničného zvršku. Práce budú vykonávané externou firmou.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

● Výluka v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou

Železnice Slovenskej republiky budú v dňoch 3. až 5. augusta 2020, v čase od 8.00 h do 14.30 h., realizovať výlukové práce v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou.

Táto výluka sa bude konať za účelom bežnej údržby trakčného vedenia a orezu vegetácie.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

V prípade otázok kontaktujte, prosím:

Ria Feik Achbergerová
hovorkyňa ŽSR
02/2029 3168
0902 082 531
feikachbergerova.ria@zsr.sk

Úvodná snímka: Výlukové práce na ozubnicovej železnici Štrba - Štrbské Pleso
(26.7.2020) © Kamil Korecz

Súvisiace odkazy