Výluky na tratiach ŽSR v 33. týždni 2020

9.8.2020 8:00 Ria Feik Achbergerová Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Výluky na tratiach ŽSR v 33. týždni 2020

Keď sme minulú nedeľu na tomto mieste zverejnili tlačovú správu Železníc slovenskej republiky (ŽSR), uvádzajúcu súhrnný prehľad výluk, ktoré boli plánované na nimi manažovaných tratiach počas nadchádzajúcich siedmich dní, rozhodne sme neplánovali v tomto smere založiť tradíciu alebo zriadiť akúsi pravidelnú rubriku. Náš počin chcel iba upozorniť na pozmenenú formu komunikácie ŽSR s médiami vo veci výluk na tratiach. No jednako týždeň sa zišiel s týždňom a my sme tu s tou istou témou opäť. Prečo? Dôvoď je podobný – ďalšia inovácia.

Potom, čo sa v piatok 7. augusta v našej redakčnej pošte objavila zásielka s predmetom použitým v našom titulku, predpokladali sme, že doručenú prílohu iba uložíme a odkaz na ňu použijeme zvyčajným spôsobom v sekcii „Dopravné správy“ (dostupnej aj pod názvom „Deje sa“). Lenže tá príloha, aj keď označená ako tlačová správa, mala v skutočnosti obsah aj formu natoľko nezvyčajnú, že sme sa rozhodli s ňou zoznámiť našich čitateľov opäť priamo na hlavnej stránke. A môžete sa sami vyjadriť, ako sa vám ten odklon od beletrie k holým faktom pozdáva. 

Výluka v úseku

Termín plánovanej výluky

Popis výluky

Zabezpečenie NAD

Lehnice – Kvetoslavov

15. augusta 2020 od 10.20 h do 13.35 h

strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu a v ŽST Kvetoslavov výmena podvalov

áno (RegioJet)

Dunajská Streda – Orechová Potôň

16. augusta 2020 od 10.10 h do 14.45 h

výmena podvalov

áno (RegioJet)

Bratislava-Vajnory

13. augusta – 27. septembra 2020

oprava priecestia SP1985

nie

Senica – Šajdíkove Humence

13. augusta 2020 

od 8.00 h do 13.40 h

navarenie srdcovky

áno (ZSSK)

Poriadie – Myjava

14. augusta 2020

od 8.10 h do 13.40 h

rekonštrukcia priepustu

áno (ZSSK)

Alekšince – Rišňovce

13. augusta 2020

od 8.35 h do 14.00 h

výmena hmoždiniek v betónových podvaloch

áno (ZSSK)

Zbehy – Alekšince

11. a 12. augusta 2020

od 8.35 h do 13.50 h

výmena hmoždiniek v betónových podvaloch a geoprieskum

áno (ZSSK)

Radvaň nad Laborcom - Koškovce

10. augusta 2020 od 7.30 h do 12.40 h

kosenie

áno (ZSSK)

Koškovce – Udavské

11. augusta 2020

od 7.40 h do 12.20 h

kosenie

áno (ZSSK)

Udavské – Humenné

12. augusta 2020

od 7.55 h do 12.30 h

kosenie

áno (ZSSK)

Bardejov – Raslavice

13. augusta 2020

od 7.20 h do 14.20 h

oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Štrbské Pleso – Štrba

6. júla 2020 od 8.10 h nepretržite do 6. februára 2021 do 18.00 h

komplexná rekonštrukcia ozubnice

áno (ZSSK)

Krásno nad Kysucou – Čadca

10. – 12. augusta 2020

od 8.00 h do 14.30 h

odstraňovanie závad na trakčnom vedení

áno

Veľký Šariš – Sabinov

14. augusta 2020

od 8.10 h do 13.10 h

oprava trakčného vedenia

áno (ZSSK)

Výh. Prša – Výh. Holiša

10. augusta 2020

od 8.00 h do 10.00 h a od 10.15 h do 11.45 h

odstraňovanie defektoskopických závad, zo závislosti sa vylúči priecestie SP0557

áno

Žarnovica – Nová Baňa

etapa B: 10. augusta od 7.00 h nepretržite do 23. augusta 2020 do 16.00 h

etapa D: 14. augusta od 7.00 h nepretržite do 18. augusta 2020 do 20.00 h

komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje, oprava koľajového lôžka koľaje a opravné práce medzi ŽST Žarnovica – ŽST Nová Baňa

áno


ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

V prípade otázok kontaktujte, prosím:

Ria Feik Achbergerová
hovorkyňa ŽSR
02/2029 3168
0902 082 531
feikachbergerova.ria@zsr.sk

Úvodná ilustračná snímka: Stavbe čohosi nového predchádza búranie toho starého
(10.7.2020, Zvolen os. st.) © Altsohl

Upravil a úvodným slovom doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy