Výluky na sieti ŽSR v 37. týždni

6.9.2020 8:00

Výluky na sieti ŽSR v 37. týždni

Výlukové mapky, ktoré sme pred dvoma týždňami na skúšku vytvorili, sa stretli s pozitívnym ohlasom, a my sami sme toho názoru, že ide prinajmenšom o vhodný doplnok k tabuľkovému usporiadaniu údajov, aký štandardne používajú spoločnosti ŽSR a ZSSK. V rovnakej forme vám preto prinášame prehľad výluk na sieti ŽSR aj na nadchádzajúci 37. týždeň.

Budúci týždeň sa ponesie opäť v znamení veľkého počtu výluk, pričom tabuľkové prehľady sa v takej situácii stávajú pomerne neprehľadnými. Veríme preto, že výlukové mapky budú aj tentoraz vašim dobrým pomocníkom. Ich vzhľad a funkcionalita zostáva v porovnaní so skúšobnou verziou nezmenená, takže na nižšie uvedených odkazoch nájdete pdf súbory rozdelené na jednotlivé dni v týždni a v nich potom odkazy na jednotlivé výlukové vývesky, resp. webové odkazy.

(Neručíme za správnosť údajov na externých odkazoch a za prípadné dodatočné zmeny v pláne výluk).

Súvisiace odkazy