120 rokov trate do Brezovej pod Bradlom oslávime nostalgickým vlakom

27.8.2019 8:00 Ing. Marko Engler, PhD. Zdroj: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

120 rokov trate do Brezovej pod Bradlom oslávime nostalgickým vlakom

V piatok 6. septembra 2019 uplynie 120 rokov od sprevádzkovania trate Jablonica – Brezová pod Bradlom. Pri tejto príležitosti organizuje Klub priateľov železníc Trnavy a okolia v spolupráci s partnermi mimoriadnu jazdu historického motorového vlaku na trase Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť v sobotu 14. septembra 2019. Samotnú jazdu budú obohacovať ďalšie sprievodné aktivity. Nasledujúci text sa pokúša stručne opísať naplánovanú akciu.

Mimoriadny motorový vlak zabezpečí Spoločnosť Považskej dráhy Žilina v zložení motorový vozeň M 131.1, prípojný vozeň Blm, prípojný vozeň Baafx a motorový vozeň M 152.0. Výber súpravy zodpovedá vozidlám, ktoré zabezpečovali osobnú dopravu na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom prakticky od 50. rokov (M 131.1 do roku 1982) až do zastavenia osobnej dopravy v roku 2003 (M 152.0 od roku 1983).


Plagát akcie

Súprava bude v sobotu 14. septembra 2019 ráno pred 8. hodinou pristavená v Trnave k nástupišťu 4. Nástup cestujúcich, ako aj ďalšiu jazdu vlaku, bude sprevádzať hudobná skupina Pekaringo. Po nástupe cestujúcich sa vydá s predpokladaným odchodom 8.21 h do Jablonice. Vlak zastaví na nástup (výstup) cestujúcich v staniciach Šelpice, Boleráz a Smolenice. V stanici Jablonica vykoná vlak úvrať (keďže bude mať motorové vozne na obidvoch stranách, nebude potrebná manipulácia so súpravou) a o 9.30 h bude pokračovať na trať do Brezovej pod Bradlom.

Prvé dlhšie zastavenie bude na zastávke Jablonica obec, kde sa uskutoční sprievodný program organizovaný obcou Jablonica. V blízkosti zastávky budú v daný deň prebiehať oslavy výročia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Jablonica, pričom približne v čase 14.20 h až 16.00 h sa uskutočnia aj výstava a ukážky hasičskej techniky (vrátane historickej) na zatrávnenej voľnej ploche vedľa železnice.

Následne zastaví vlak krátko v Osuskom a bude pokračovať do Hradišťa pod Vrátnom, kde sa uskutoční sprievodný program organizovaný Občianskym združením Pod Vrátnom pod záštitou obce Hradište pod Vrátnom. V priestore železničnej zastávky s nákladiskom sa v čase približne 10.30 h až 23.30 h uskutoční benefičné kultúrne podujatie pod záštitou Obecného úradu Hradište pod Vrátnom.

Svoj cieľ dosiahne vlak v Brezovej pod Bradlom o 11.20 h, kde je naplánovaný slávnostný príhovor pozvaných hostí, zástupcov samospráv a železničných spoločností. Predstavená bude aj pamätná publikácia o histórii trate a pamätný odznak. Nasledovať budú sprievodné akcie mesta Brezová pod Bradlom. Cestujúci budú mať možnosť v Brezovej pod Bradlom prestúpiť na autobus, ktorý ich zavezie až pod vrchol Bradla k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Odchod autobusu spred budovy železničnej stanice Brezová pod Bradlom je naplánovaný na 12.00 h, 13.00 h a 13.55 h (cestovný čas na Bradlo je 20 minút), z Bradla na 12.25 h, 13.25 h a 14.20 h (cestovný čas na stanicu je 20 minút). Uctiť pamiatku Milana Rastislava Štefánika si pôjdu položením kytice na mohylu uctiť aj členovia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia.


Cestovný poriadok autobusu

Po obede sa uskutočnia dve kyvadlové jazdy mimoriadneho vlaku do Jablonice, ktoré môžu využiť najmä miestni cestujúci napríklad aj na návštevu spomenutých akcií v Jablonici a v Hradišti pod Vrátnom. Zároveň je to možnosť pre fotografov zdokumentovať motorový vlak, aký celé desaťročia brázdil koľaje medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom.

O 14.55 h sa predpokladá odchod mimoriadneho vlaku späť do Trnavy. V staniciach, v ktorých stál vlak pri ceste do Brezovej pod Bradlom, zastaví aj pri ceste do Trnavy. Naplánovaný krátky pobyt v týchto staniciach má slúžiť najmä na výstup cestujúcich alebo na nástup cestujúcich, ktorí nechcú absolvovať celú trasu Trnava – Brezová pod Bradlom a späť. O necelé dve hodiny po odchode z Brezovej by mal vlak ukončiť svoju cestu v Trnave o 16.38 h.

Cestovné zo staníc Trnava až Smolenice do staníc a zastávok na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom bude jednotné 5 € pre akýkoľvek úsek trate, pričom lístok platí aj pre jazdu späť.

Cestovné medzi stanicami a zastávkami v úseku Jablonica – Brezová pod Bradlom je stanovené na hodnotu 1 € (tam aj späť).

Po pozitívnych skúsenostiach z minuloročnej akcie 120 rokov trate Trnava – Kúty aj pre akciu 120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom bude v mimoriadnych vlakoch zavedený systém miesteniek. Miestenka má jednotnú cenu 1 €. Časť miest pre verejnosť bude možné rezervovať telefonicky vopred na čísle 0903 443 329 v pracovných dňoch od 28. augusta 2019 v čase medzi 13. h a 14. h. Podľa aktuálnej situácie budú prípadní ďalší cestujúci (bez rezervácie vopred) prepravení s ich súhlasom bez nároku na miesto na sedenie, ak to kapacita súpravy umožní. Organizátor si však vyhradzuje právo neprepraviť cestujúcich v prípade naplnenia prepravnej kapacity!

Platba cestovného a miesteniek bude prebiehať v hotovosti pred nástupom do vlaku. Cestujúci dostanú aj špeciálne pamätné cestovné lístky. Žiadne iné cestovné lístky neplatia a neuplatňuje sa ani systém zliav!

Samotná jazda v mimoriadnom vlaku sa bude riadiť Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR. Účasť je na vlastnú zodpovednosť. V každom prípade je potrebné sa riadiť pokynmi sprevádzajúceho personálu a zamestnancami železníc v službe. Mimoriadne dôležité je dávať pozor na deti. V staniciach na trati Trnava – Jablonica budú premávať aj iné vlaky, preto je možné pohybovať sa len v priestoroch určených cestujúcim.

Organizátori aj týmto ďakujú svojim partnerom a spolupracovníkom za pomoc a podporu osláv 120. výročia železničnej trate a oceňujú prístup najmä Brezovej pod Bradlom, Jablonice a Hradišťa pod Vrátnom, že dokázali akciu podporiť aj svojimi sprievodnými akciami, aby si cestujúci a návštevníci odniesli z akcie nezabudnuteľné zážitky...

Odkazy:

  1. Železničná trať Jablonica – Brezová pod Bradlom – Wikipédia
  2. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia – oficiálna stránka
  3. Spoločnosť Považskej dráhy Žilina
  4. Železničné múzeum Slovenskej republiky

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy