Regiojet součástí dopravního systému Jihomoravského kraje

16.1.2019 8:00 Milan Vojtek

Regiojet součástí dopravního systému Jihomoravského kraje

Vlaky společnosti Regiojet jsou součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Nově je v nich možné cestovat s jízdními doklady IDS JMK, ovšem pořízenými výhradně prostřednictvím aplikace IDS JMK Poseidon.

Změnu potvrdila společnost Kordis, garant dopravního systému Jihomoravského kraje. Pro cestování vlaky soukromého dopravce nadále platí, že jízda je možná pouze s přidělením konkrétního vozu a místa k sezení v požadovaném vlaku. To garantuje zmíněná aplikace. Standardní spoje IDS JMK, obsluhované vlaky Českých drah takové omezení nemají. U vlaků ČD je věcí rozhodnutí cestujících, zda přistoupí na menší komfort, a část cesty prostojí, nebo pojedou dalším vlakem. Regiojet jim po vyčerpání kapacity vlaku jízdenku neprodá a přímo je tak odkáže na následný spoj.   
Do jihomoravského dopravního systému se tak přidalo osm párů vlaků, které dopravce nasazuje na spoje mezi Prahou a Vídní, respektive Bratislavou. Nově integrované vlaky doplní stávající spojení linky R 13 Brno – Olomouc. Využít je budou moci lidé na trase Brno – Břeclav. „Obě města tak nově budou mít spojení rychlými vlaky IDS JMK v pracovní dny i o víkendech prakticky každou hodinu,“ uvedl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis. Na rozdíl od spojů ČD ovšem Regiojet nenabídne přepravu jízdních kol.
V dopravním schématu Jihomoravského kraje je nově zařazeným vlakům přiřazeno označení linka R50. Cena jízdného mezi Brnem a Břeclaví je shodná s ostatními vlaky jezdícími v tarifu IDS JMK, dospělí zaplatí 65 korun.
Z oficiální zprávy Kordis:
V těchto vlacích můžete využít výhradně jednorázové jízdenky koupené prostřednictvím aplikace. Jízdenky musí být koupeny pro konkrétní čas odjezdu, vůz a sedadlo.
Rezervaci zařídí samotná aplikace POSEIDON, která vyhledá spojení a místo ve vlaku zarezervuje. Pokud ve vlaku už není volná kapacita, jízdenku není možné koupit.
Držitelé předplatních jízdenek mohou vlaky RegioJet také využít. Musí si v POSEIDONU zadat platnost příslušné předplatní jízdenky. POSEIDON pak prodá jednorázovou jízdenku pro zbývající zóny, vždy však musí být koupena minimálně jízdenka pro 1 zónu. 
UPOZORNĚNÍ: Papírové jízdenky, jízdenky koupené v POSEIDONU prostřednictvím volby Rychlé a předplatní jízdenky, k nimž nebyla dokoupena žádná doplatková jízdenka prostřednictvím aplikace POSEIDON, ve vlacích RegioJet neplatí. Nová vlaková linka zajišťovaná společností RegioJet má číslo R50 a je zařazena do vyhledávače IDS JMK. V IDS JMK je tedy nyní zajištěno spojení rychlými vlaky mezi Břeclaví a Brnem prakticky každou hodinu po celý týden – střídají se vlaky R13 a R50. Při přepravní kontrole cestující musí prokázat případný nárok na slevu dle Tarifu IDS JMK.
Přeprava jízdních kol není povolena.

Súvisiace odkazy