Možný rozvoj mestskej koľajovej dopravy v aglomerácii Bratislavy

8.12.2018 8:00Zdroj: Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

Možný rozvoj mestskej koľajovej dopravy v aglomerácii Bratislavy

Pozývame Vás na prednášku Ing. Tibora Schlossera, Csc., vedúceho katedry dopravných stavieb STU Bratislava na tému Možný rozvoj mestskej koľajovej dopravy v aglomerácii Bratislavy. Prednáška sa uskutoční dňa 12.decembra 2018 (streda) v budove GR ŽSR – Klemensova 8, Bratislava. Začiatok prednášky je o 15:30 hod.

Hlavné témy prednášky:

  • Územný rozvoj aglomerácie,
  • Technické možnosti realizácie,
  • Prečo kombinácia dvoch rozchodov
  • Ako ďalej

Súvisiace odkazy