Naše téma: Železniční silvestr

26.11.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Naše téma: Železniční silvestr

9. prosince 2018 nás čeká tradiční změna jízdních řádů, známá též jako „Železniční Silvestr“. Možná jste se někdy zamýšleli nad tím, proč se tak děje zrovna na začátku prosince a ne třeba na začátku ledna, nebo proč se původní květnový termín vlastně přesouval na prosinec. Dnešní téma se právě bude zabývat začátkem platnosti jízdního řádu.

Jízdní řád v českém právním prostředí řeší hned několik právních předpisů, k těm základním patří Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy. Zákon o drahách stanovuje, že jízdní řád dráhy celostátní a dráhy regionální nabývá platnosti druhou sobotu v prosinci o půlnoci. Doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců. Pravidelná změna platného jízdního řádu nabývá platnosti druhou sobotu v červnu o půlnoci nebo v jiném termínu uvedeném v prohlášení o dráze.

O těchto termínech rozhodla Evropská Komise roku 2003, a jsou tak závazné pro všechny státy EU. První jízdní řád s prosincovým datem vstoupil v platnost 15. prosince 2002, kdy ten předchozí platil jeden a půl roku od 10. 6. 2001 do 14. 12. 2002. Do té doby změna jízdního řádu probíhala v neděli na konci května nebo začátkem června. Tento termín se nadále používá ve státech bývalého Sovětského svazu.

Jelikož v Evropě plné malých států s provázanou železniční sítí se mezinárodní spolupráci nevyhnete, více než sto let (1872 – 1996) se záležitostí zabývala Evropská konference jízdních řádů, jejíž štafetu přebralo Forum Train Europe (FTE).

Různé země světa pak upravují počátek platnosti jízdního řádu jinak, např. v Japonsku začíná nový jízdní řád březnovou sobotu.

Na závěr pro vás máme opět pár otázek:

Vyhovuje vám termín pro nový jízdní řád počátkem prosince?

Uměli byste si představit nějaký jiný termín, který by byl podle vás praktičtější?

Súvisiace odkazy