Naše téma: Odškodnění cestujících za zpoždění na železnici

18.9.2017 8:00 Dominik Havel

Naše téma: Odškodnění cestujících za zpoždění na železnici

Se zpožděním vlaku se setkal každý z nás. Někdy nám zkrátí čekání na další vlak, jindy způsobí ujetí přípoje a nepříjemné opoždění na příjezdu do cíle cesty. Na straně cestujících stojí příslušná část Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1371/2007, jež reflektují například České dráhy.

RegioJet se však minulý týden rozhodl udělat pro zákazníky něco navíc a odškodňovat je aktivně. Jsou ale dnešní práva cestujících dostačující?

 

 

V článku 17 výše uvedeného dokumentu se píše, že odškodnění činí nejméně 25 % ceny přepravního dokladu při zpoždění 60 – 119 min a 50 % při zpoždění 120 a více minut, čehož se drží i český státní dopravce. Ten ve své žádosti o odškodnění dále uvádí, že odškodnění se vyplácí při ceně jízdního dokladu nejméně 16 € (400 Kč) při zpoždění 60 – 119 min a 8 € (200 Kč) při zpoždění 120 a více minut, tedy nejmenší odškodnění činí 4 € (100 Kč), což je hraniční hodnota uváděná v evropském nařízení. Lhůta na vyřízení žádosti činí 1 měsíc, v odůvodněných případech až 3 měsíce ode dne podání, což je mimochodem v rozporu s nařízením č. 1371/2007, kde se píše, že odškodnění se má vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti…

Soukromý dopravce RegioJet v pátek zavedl uživatelsky přívětivější podmínky: Dopravce nově vrací peníze aktivně na Kreditovou jízdenku cestujícího. Výše odškodnění se ale bohužel odvíjí od jízdní doby linky a dopravce rozlišuje zaviněná a nezaviněná zpoždění. To vede k bizarní situaci, kdy na jedné trase můžete získat odlišná odškodnění. Například mezi Prahou a Ostravou se dočkáte kompenzace až při zpoždění nad 90 min (nezaviněné), pokud jde o vnitrostátní vlak, a nad 120 min (nezaviněné), pokud cestujete mezinárodním vlakem. Pro cesty přes hranici však platí zvláštní podmínky a odškodnění dostanete už při zpoždění nad 60 min (zde dopravce kopíruje evropské nařízení). Podrobnosti naleznete na příslušné stránce.


Pardubice hl. n.: Vlak RegioJet z Košic do Prahy jede tentokrát včas, 12. 4. 2017 © Dominik Havel

Konkurenční Leo Express sice nevrací peníze aktivně a cestující musí vyplnit žádost, zato ale kopíruje evropské nařízení i na vnitrostátních spojích. Důležitý detail je, že oba soukromí dopravci vrací uvedený podíl z hodnoty jízdenky bez ohledu na její cenu. Právě v hranici 400 Kč spatřuji největší omezení u státního dopravce, neboť málokdo jede na jízdenku stejné nebo vyšší hodnoty, aby vůbec měl na odškodnění nárok… Zároveň je ale otázka, zda se lidem vyplatí se kvůli desetikoruně zabývat vyplňováním žádosti.

Důležitým aspektem, který si většina cestujících ani neuvědomí, je, zda se za zpoždění považuje zpoždění vlaku nebo opoždění na příjezdu do cíle cesty. České dráhy přesvědčují v přiložené žádosti cestující, že mají nárok na kompenzaci za zpoždění vlaku. Článek 17 evropského nařízení ale hovoří jinak a zpoždění definuje jako časový rozdíl mezi dobou plánovaného příjezdu cestujícího podle zveřejněného jízdního řádu a dobou jeho skutečného nebo očekávaného příjezdu. Zároveň dodává, že cestující nemá nárok na odškodnění, zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem menší než 60 minut. Jinými slovy, rozhoduje zpoždění vaší konkrétní cesty v cílové stanici.


Flirt dopravce Leo Express mezi zastávkami Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek, 18. 4. 2016 © Dominik Havel

Německý úřad EBA (Eisenbahnbundesamt) však ve věci odškodňování došel ještě dále, jak lze vypozorovat z níže uvedených případů:

  • Skupina si pro cestu koupila dva jízdní doklady: Hamburk – Mnichov a Mnichov – Imst (Pilztal). Noční vlak do Mnichova se zpozdil o více než 60 min, a skupině tak ujel vlak EuroCity do Imstu. Cestující dorazili do cíle cesty se zpožděním přesahujícím 120 min. DB proplatila odškodnění pouze za úsek Hamburk – Mnichov a propadlé rezervace na EC do Imstu. Vedoucí skupiny se proto obrátila na EBA. Úřad rozhodl v její prospěch a DB zaplatila 302,22 € za zpoždění na celé trase. Vedoucí kupovala jízdenky současně u pokladní přepážky, přičemž sdělila celou trasu cesty, a proto nelze dvě jízdenky považovat za dvě oddělené přepravní smlouvy. EBA se pravděpodobně inspirovala v definici přepravní smlouvy podle evropského nařízení, kde nepadne ani slovo o jízdence: Přepravní smlouva je smlouva o přepravě, za úhradu nebo bezplatně, mezi železničním podnikem nebo prodejcem přepravních dokladů a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji.
  • Němec jel vlakem z Berlína do Istanbulu a v Bulharsku nabral zpoždění převyšující 120 min. EBA opět nařídila DB proplatit 75,55 € za celou cestu, protože jízdenky byly koupeny krátce po sobě, a lze je tak považovat za jednu přepravní smlouvu. DB je jako prodejce zodpovědná za cestu na území cizího státu.
  • Cestující jel ze Stuttgartu do Luneville. Ve Štrasburku mělo TGV 12 min zpoždění, a tak mu ujel přípoj a do Luneville se dostal se zpožděním přes 120 min. DB odmítla odškodnění proplatit, protože cestující měl dvě jízdenky: Stuttgart – Štrasburk (23,95 €) a Štrasburk – Luneville (19,80 €). EBA však uznala jízdenky jako jednu smlouvu a DB musela vyplatit polovinu ze součtu, tedy 21,90 €.


Jednotka ICE-T projíždí Fürthem, 10. 8. 2016 © Dominik Havel

Zamyslete se tedy nad následujícími otázkami:

Mají ČD přeformulovat text v žádosti o odškodnění?

Má být dopravce zodpovědný za ujetí přípoje ve stanici, kde končí platnost jízdenky, a za zpoždění vzniklá na území cizího státu?

Nedal by se výklad EBA (spolu s patřičnou právní úpravou) přenést na celou veřejnou dopravu (ujetí autobusu v důsledku zpoždění vlaku apod.)?

Může časté vyplácení kompenzací způsobit růst cen jízdného, a tedy vytvoření jakéhosi fondu, ze kterého dopravce proplácí odškodnění?

Novinka: Anketa: Kolikrát jste už požádali o odškodnění za zpoždění vlaku?

Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: Odjezdová tabule v Pardubicích hl. n., 9. 5. 2013 © Dominik Havel

Súvisiace odkazy