Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora je ukončena

6.6.2016 8:00 Jiří Řechka

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora je ukončena

Na stránkách VLAKY.NET se v poslední době sešlo několik reportáží, jejichž cílovým místem bylo město Tábor a okolí. A i v této reportáži tomu nebude jinak, protože se v mé poště se objevila pozvánka na ukončení stavby modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Další díl skládačky přestavby tratě Praha – České Budějovice – hranice ČR byl ukončen. A VLAKY.NET opět nechyběly u slavnostního ukončení této stavby dne 2. 6. 2016.

Jako bonus pro pozvané byla jízda v úseku Tábor – Střezimiř – Chotoviny, vedená parním vlakem.Do Tábora jsem odjel R 635 a zde spolu s ostatními hosty počkal na přistavení zvláštního parního vlaku. Vlakovou lokomotivou byl štokr 556.0506, který projel modernizovaný úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora. Jízda byla zakončena ve stanici Střezimíř, odkud se parní vlak vrátil do stanice Chotoviny, kde došlo ke slavnostnímu ukončení stavby.


Zbrojení 556.0506 v Táboře © Jiří Řechka

Slavnostní akt zahájil tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Pavel Tesař. Krátce seznámil přítomné hosty s důvodem akce a poté požádal náměstka ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmíra Nejezchleba o první slovo. Ten se ve svém vystoupení zmínil, že cílem je dotáhnout modernizaci koridoru technicky na výši až do Českých Budějovic, a zajistit tak zkrácení jízdní doby asi o hodinu proti stávajícímu stavu. Řekl, že tato stavba je také technicky zajímavá, vybudovala se tu estakáda přes dálnici D3 a nachází se zde první železniční tunel na území Jihočeského kraje. Došlo k přestavění stanic Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. Stanice Sudoměřice u Tábora byla zrušena, nově bude sloužit jako dvojkolejná zastávka. Celkové náklady na stavbu jsou ve výši přes 1,9 miliardy korun, příspěvek EU je ve výši 1,2 miliardy korun. Zdůraznil, že tato stavba je bohužel poslední na čtvrtém koridoru. U dalších třech staveb se bude posuzovat problematika jejich vlivu na životní prostředí, dochází asi k ročnímu skluzu. Jak řekl, další stavbou, která by měla být tendrována, je úsek Votice – Sudoměřice u Tábora. Na závěr svého projevu poděkoval všem účastníkům, organizacím a pracovníkům, kteří se podíleli na této stavbě.


Nový ocelový železniční most u Chotovin © Jiří Řechka

Jako druhý promluvil Ivan Študlar, poradce jihočeského hejtmana pro dopravu. V úvodu doplnil pana Nejezchleba, že nejen technicky je náročná tato stavba, ale že je i krásná. Vyslovil poděkování nejen projektantům, ale i zhotoviteli a investorovi a SFDI. Vyslovil poděkování i jménem přítomných starostů obcí Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. Jak řekl, starostové jsou spokojeni, jen by chtěli více vlaků. Pan Študlar se zmínil, že vlaků zejména v dálkové dopravě bude v budoucnu více, co se týče osobních vlaků, chce Jihočeský kraj ve spolupráci se Středočeským krajem po ukončení modernizace zmíněného úseku Votice -Sudoměřice u Tábora maximálně zkvalitnit tuto dopravu. Na závěr svého vystoupení omluvil hejtmana Jihočeského kraje a radního pro dopravu, kteří v těchto dnech doprovázejí prezidenta republiky na návštěvě kraje.


Hovoří Ivan Študlar, poradce Jihočeského hejtmana pro dopravu © Jiří Řechka

Za zhotovitele OHL ŽS a.s., promluvil výkonný ředitel a člen představenstva OHL ŽS pan Josef Rezek. Doplnil svoje předřečníky, řekl, že stavba začala v březnu 2013 a skončí 15. 7. 2016. Stavba je již dokončená, letos se prováděla likvidace starého tělesa, komunikace atd. Na závěr svého vystoupení poděkoval všem, kteří se podíleli na této stavbě, a popřál stavbě, ať slouží dopravě bez nehod a ať se brzy napojí další úseky. Po projevech došlo na slavnostní přestřižení pásky, a tím byla stavba oficiálně ukončena a předána do provozu.


Páska přestřižena © Jiří Řechka

Pro mne skončila povinnost zaznamenat vyslovené myšlenky a do mého odjezdu zpět do Prahy jsem zaznamenal ještě něco málo obrázků této stanice a jejího provozu. Do Prahy jsem odjel osobním vlakem s přestupem v Benešově, mohl jsem si tak vyzkoušet, jak se dá taky do Prahy cestovat osobním vlakem. Nezbývá než si přát, aby k dokončení zbývajících úseků došlo co nejdříve a aby jízda do Českých Budějovic a dál i do Rakouska byla co nejrychlejší a co nejpříjemnější. Další informace najdete v přiložené tiskové zprávě.

Galéria

Súvisiace odkazy