Legiovlak v Martinicích, 13. 6. 2015

11.6.2015 8:00Zdroj: Československá obec legionárska

Legiovlak v Martinicích, 13. 6. 2015

Jménem Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších vás zveme na sobotu 13. 6. 2015 do Martinic v Krkonoších na výstavu Legiovlaku. Na akci bude možnost si prohlédnout repliku vlaku našich legionářů v Rusku a dochované nádraží z časů našich prarodičů, babiček, dědečků a rodičů.

Dále jsou plánovány dva fototermíny s opakovaným příjezdem Legiovlaku do stanice, s možností fotografovat vlak společně se starými mechanickými návěstidly - první pro fotografování celého vlaku a druhý pro fotografování pouze se dvěma vozy, konkrétně obrněného a plošinového, z důvodu rozmanitosti snímků.

 

 

O Legiovlaku

V letech 2011–2014 zakoupila Československá obec legionářská celkem 11 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. Prvních sedm zrekonstruovaných vagonů bylo představeno v říjnu 2014 na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, kde je vyhledalo na 18 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 10 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Na letní prezentaci v Praze bude připojen krejčovský vagon a po rekonstrukci zbylých dvou vozů bude Legiovlak v roce 2016 doplněn o velitelský a promítací vagon.

Těšíme se na Vaši účast!

Foto: ilustračné.

Súvisiace odkazy