Muzeum Kroměřížské dráhy opět otevřelo svou expozici

18.5.2015 8:00 Stanislav Plachý

Muzeum Kroměřížské dráhy opět otevřelo svou expozici

V sobotu 2. května 2015 otevřela Kroměřížská dráha opět svoji expozici široké veřejnosti. Po loňském roce, kdy slavnostní otevření doprovázela dobová scénka v podání kroměřížských ostrostřelců a dobrovolníků v historických kostýmech, letos první otvírací den přivítal mimo pravidelných návštěvníků také Jiří Dlabaju.

 

 

 

 


Tento ostřílený moderátor populárního videomagazínu AŽD Praha s názvem Pozor vlak přibližuje pravidelně od roku 2012 nejen odborné, ale i laické veřejnosti dění na železnici pohledem z druhé strany. 


Příprava před natáčením © Stanislav Plachý

Jirka přijal pozvání se svou kamerou, aby zachytil vstup muzea do nové sezóny. V muzeu oproti loňskému roku došlo k výrazným změnám. Celá expozice byla rozšířena o novou místnost, doplněnou o spoustu novinek.


Interiér osobního vozu „rybák“ © Jana Teplíková

V loňském roce se hlavním tahákem muzea stalo funkční staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení z Moravských Bránic, které sloužilo svému účelu na železnici do roku 2010. Dále pak osobní pokladna s kompostérem a termionem na výdej jízdenek, telegraf a různé předměty a artefakty z železničního provozu.


Ruch v muzeu © Stanislav Plachý

Mezi letošní novinky patří autentické světelné vjezdové návěstidlo a jeho předvěst zapojené do stavědlového přístroje v expozici, funkční výstražník typu VUD z roku 1960, dálnopisný přístroj, funkčně propojený s PC, takže lze předvádět provoz v dálnopisné síti. Neméně zajímavým exponátem je také trezor z hlavní pokladny z počátku minulého století, přizpůsobený interiér osobního vozu rybák či osobní váha z 60. let minulého století.


Dálnopis a jeho činnost v praxi © Jana Teplíková

Každý z návštěvníků muzea obdrží při vstupu oraženou jízdenku v termionu a bude odborně zasvěcen do jednotlivých částí expozice. Nejen pro malé návštěvníky je přichystána také projížďka na unikátní tříkolce BPH 511 z roku 1962. Tento unikátní skvost se v České republice v provozuschopném stavu dochoval jen v několika kusech.


BPH 511 v provozu © Stanislav Plachý

V loňském roce přivítalo železniční muzeum v Kroměříži více jak 1 200 návštěvníků, mezi kterými nechyběli koordinátoři veřejné dopravy či základní školy ze Starého Města či Kroměříže.


Podrobná instruktáž o provozu na železnici © Stanislav Plachý

Od ledna do konce dubna, byly odpracovány členy Kroměřížské dráhy desítky dobrovolnických hodin práce, které se neobešli bez komplikací. Naštěstí se našlo vždy hodně dobrovolníků i z řad nečlenů, kteří rádi vypomohli i drobnými úkony. Podařilo se tak dát včas celou expozici do bezvadného stavu. Všem těmto lidem patří velký dík za odvedenou práci.


Čistění částí exponátů © Stanislav Plachý

Ještě před samotným otevřením, poctili svou návštěvou prostory muzea v Kroměříži zástupci města Kroměříž v čele se starostou Mgr. Jaroslavem Němcem. Za železniční provoz přijali pozvání Jan Bortel, Ing. Petr Varadinov, Ing. Dušan Tylich, PhDr. Jitka Mohylová či Ing. Věra Fuksová, jednatelka Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje. Na všechny zúčastněné udělala nově přichystaná expozice pozitivní dojem.


Ing. Šůstal vyzdvihuje přednosti mechanického zabezpečení vlakové cesty © Stanislav Plachý

Otevírací dobu muzea najdou návštěvníci na stránkách Kroměřížské dráhy v sekci muzeum. Vstupné do muzea je dobrovolné.


Plakát s otevírací dobou

Jako dobrý termín návštěvy nejen muzea, ale i samotného města lze doporučit 23. květen. V tento den pořádá město Kroměříž ve spolupráci s Českými dráhami, Kroměřížskou dráhou a dalšími spolky velkolepou akci k připomenutí 130. výročí setkání vladařů v Kroměříži. Více podrobností v přiloženém plakátu:


Plakát města Kroměříž

Snímky v připojené galerii ukazují kromě zahájení sezóny také některé fáze její přípravy. O natáčení pořadu Pozor vlak jsem pořídil vlastní video.  

Odkazy:

  1. Město Kroměřiž - oficiální stránky
  2. České dráhy, a.s. - ČD ve Zlínském kraji
  3. Kroměřížská dráha, o.s. – původní oficiální stránky
  4. Kroměřížská dráha, o.s. – nové oficiální stránky
  5. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení z Moravských Bránic budí pozornost © Stanislav Plachý

Galéria

Súvisiace odkazy