Krásy Slovenska ako mená vlakov

18.4.2015 8:00 Milan Weinwurm

Krásy Slovenska ako mená vlakov

Už v minulosti sa významné vlaky najmä vyšších kategórii (EC a Ex) označovali nielen ich číslom, ale aj menom rôzneho pôvodu. Niekedy išlo o mená riek, pohorí a miest, ktoré reprezentovali Slovensko. A práve o takýchto spojoch železničnej osobnej dopravy bude tento článok, nadväzujúci na dva tematicky príbuzné, ale zamerané na železnice v Českej republike.

 

 

 

 

Poďme si pripomenúť, o ktoré mená vlakov v súčasnosti ide a aký je ich pôvod:

EC 186/187 Hornád: Rieka Hornád (Hernád) je významný prítok rieky Slaná (Sajó), preteká územím Slovenska a Maďarska. Pramení na východnom úpätí Kráľovej hole, juhozápadne od obce Vikartovce v nadmorskej výške 1050 metrov. Táto turisticky a rybársky atraktívna rieka je dlhá 286 km. Dĺžka toku Hornádu na Slovensku je 193 km, z toho je splavných približne 145 km. Od prameňa tečie ako potok a postupne zvyšuje vodnatosť pribratím prítokov. Preteká cez Národný park Slovenský raj, kde vytvorila nádherný kaňon, ktorý sa volá Prielom Hornádu. Na sútoku Hornádu s Hnilcom je vybudovaná vodná nádrž Ružín. Za priehradou pokračuje ďalej na východ cez Lodiny a popod nádherné vyhliadkové miesto Jánošíkova bašta. Pri Kysaku sa stáča na juh, preteká Košicami, Nižnou Myšľou, Ždaňou. Svoju púť naším územím končí v krásnych meandroch pri obci Trstené pri Hornáde. Na juh od maďarského mestečka Ónod sa vlieva do rieky Slaná (Sajó).


Hornádska dolina; zdroj: www.koturist.sk

EC 220/221 Fatra: Veľká Fatra je krajinný celok geomorfologickej Tatransko-fatranskej oblasti. Patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. Žulľové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny. Ostatnú časť územia budujú najmä usadené horniny druhohôr.


Veľká Fatra; zdroj: www.skrz.cz

EC 222/223 Detvan: Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva. Jej vznik ako obce sa pripisuje majiteľovi vígľašského panstva Ladislavovi Čákymu (Csákymu). Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala – územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. V roku 1787 tu Ján Vagáč, rodák zo Starej Turej, založil prvú bryndziareň (manufaktúru na výrobu bryndze ) na Slovensku. Výrobky z tejto bryndziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad – právom organizovania výročných trhov a jarmokov. Vtedy pravdepodobne dostala i erb – tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo oblasti. V 20. storočí do vývoja Detvy veľmi výrazne zasiahlo vybudovanie strojárskeho podniku Podpolianskych strojárni (PPS) v roku 1955 a nová urbanizácia. Štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.


Folklórny festival Detva; zdroj: www.nocka.sk

EC 242/243 Košičan: Košice sú metropolou východného Slovenska a s vyše 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom v štáte. Mesto je súčasťou Krajskej aglomerácie s 355 000 obyvateľmi a košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti v republike. V roku 2013 Košice hostili prestížny názov Európskeho krajského mesta kultúry. Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy – Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života, sídlom Košickej gréckokatolíckej eparchie, Košickej rímskokatolíckej arcidiecéze a sídlom pravoslávneho metropolitu, Ústavného súdu SR a sú významným univerzitným centrom (sídlo troch univerzít a jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl).


Dóm svätej Alžbety a kostol svätého Michala v Košiciach © sk.wikipedia.org

EC 276/277 Slovan: ŠK Slovan Bratislava je futbalový klub z hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Je najúspešnejší slovenský futbalový klub. Je jediným slovenským klubom, ktorý vyhral európsku pohárovú súťaž. Jeho domácim stánkom bol štadión Tehelné pole, ktoré malo kapacitu 30 087 divákov. Od roku 2009 hráva pre rekonštrukciu Tehelného pola na štadióne Pasienky s kapacitou 11 907 miest.

Poznámka editora: Či má autor pravdu, keď odvodzuje názov tohto vlaku práve od futbalového klubu, ktorý bol sám pomenovaný podľa príslušníka etnickej a jazykovej skupiny, do ktorej patria okrem iných aj príslušníci národov bývalého Československa, to môžete komentovať v diskusii.


Slovania uctievajúci svojich bohov; zdroj: cs.wikipedia.org

Ex 148/149 Kysuca: Kysuce sú región na severozápade Slovenska. Kraj sa nazýva podľa rieky Kysuca. Pohoria lemujú toky riek a ohraničujú tento kraj. Zo západu sú to Javorníky s najvyšším vrcholom Velký Javorník (1075 m n. m.), na severe Moravskoslezské Beskydy s najvyšším vrchom Lysá Hora (1 323 m n. m.) Z východu sú to Kysucké Beskydy s najvyšším vrcholom – symbolom Kysúc – Veľkou Račou vysokou 1 236 m n. m. Časť južného územia pokrýva Kysucká Vrchovina s najznámejším vrcholom Ladonhora s 999 m n. m. Najstaršou známou osadou na Kysuciach je dnešné mesto Kysucké Nové Mesto ležiace na dôležitej obchodnej ceste, ktorá viedla údolím rieky Kysuca. Táto obchodná cesta spájajúca juh so severom a viedla zo Žiliny cez Jablunkovský priesmyk do Tešína.


Kysucká železnica; zdroj: necyklopedia.wikia.com

Ex 278 Devín: Devínsky hrad (Hrad Devín) sú zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu, vypínajúce sa majestátne nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy (okres Bratislava 4). Zaberajú takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. Hrad má jedny z najpohnutejších ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na našom území. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie. Význam hradu našiel odozvu aj v početných umeleckých dielach.


Devín; zdroj: www.slovakia.com

Ex 530 Hron: Hron pramení v Horehronskom podolí, na styku s Nízkymi Tatrami a Spišsko-gemerským krasom, na juhovýchodnom úpätí Kráľovej Hole (1 946,1 m n. m.) a juhozápadne od sedla Besník (994 m n. m.) v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Prameň leží na území NAPANT na katastrálnom území obce Telgárt cca 3 km na východ od nej.


Splav Hrona; zdroj: www.zažitokakodar.sk

IC 503 Gerlach: Gerlachovský štít (hovorovo Gerlach) je najvyšší vrch Tatier a Slovenska aj celých Karpát. Názov je odvodený od obce Gerlachov, nad ktorou je situovaný a patril i do jej chotára. Leží v juhovýchodnej rázsoche Zadného Gerlachu, od ktorého ho oddeľuje Gerlachovské sedlo. Z vrcholu pokračuje hrebeň na Kotlový štít, kde sa rozvetvuje a vytvára známy Gerlachovský kotol, Gerlachovský štít je pre svoju výšku, dostupnosť a krásnu horskú scenériu jedným z najnavštevovanejších vrcholov.


Gerlach; zdroj: en.wikipedia.org

IC 505 Rysy: Rysy (2 499 m n. m.) sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Má tri vrcholy: vyhliadkový (hraničný) severozápadný, prostredný (hlavný) a juhovýchodný, najnižší. Z vrcholu vybiehajú tri hrebene: na sever k Malým Rysom, na juh cez Váhu k Českému štítu a na západ k Žabiemu koňu. Rysy patria k najnavštevovanejším tatranským vrcholom. Pre široký rozhľad, aký poskytujú, propagovali ich pred 1. svetovou vojnou ako „uhorské" alebo „tatranské Rigi". Prvý známy výstup vykonal správca Starého Smokovca Eduard Blásy (1820 - 1888) s vodcom Jánom Rumanom Diečnym st. 20.7.1840, v zime Teodor Wundt s Jakubom Horvayom 10.4.1884. V 90. rokoch 19. storočia pripomínala Blásyho prvovýstup mramorová tabuľa. Roku 1899 navštívila Rysy Marie Curie-Skłodowska (1867-1934) s manželom Pierrom a r. 1913 Vladimír Iľjič Lenin.


Rysy; zdroj: en.wikipedia.org

IC 1502/1503 Šarišan: Šarišský hrad (iné názvy - 1245 castrum Sarus, 1312 castrum de Saarus) patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šariskom vrchu - kužeľovitom andezitovom 570 m vysokom kopci nad mestečkom Veľký Šariš Poloha kopca v údolí rieky Torysy je predurčená na trvalé osídlenie


Šariš; zdroj: www.redit.com

IC 1504 Kriváň: Kriváň (2 494 m n. m.) je charakteristický impozantný vrch v západnej časti Vysokých Tatier, vypínajúci sa na konci dlhého hrebeňa krivánskej rázsochy, ktorá vybieha z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier z Čubriny.  Z vrcholu sa vejárovite rozbieha niekoľko hrebeňov, z ktorých pre turistiku je dôležitý len južný a juhozápadný hrebeň. Južný hrebeň prechádza cez Daxnerovo sedlo a Malý Kriváň, nižšie sa rozširuje v široký chrbát a končí sa Nad Pavlovou. Juhozápadný hrebeň spadá dvoma výraznejšími vyvýšeninami - Vyššou a Nižšou Priehybou - k zalesnenému Grúniku, pamätnému miestu partizánov oddielu Vysoké Tatry, k miestu jeho pobytu a bojov.


Kriváň; zdroj: geolocation.ws

Zdroje a odkazy:

  1. Wikipédia – slovenská verzia
  2. Řazení vlaků - ŽelPage
  3. Radenia vlakov, rušne a vozne - VLAKY.NET
  4. iné internetové stránky 

Úvodná snímka: Ex 120 „Košičan“ Košice - Praha hl.n. 6.5.2008 pri Bešeňovej © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prepracoval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy