Plauen in Vogtland: železničné zaujímavosti

30.3.2015 8:00 Michal Čellár

Plauen in Vogtland: železničné zaujímavosti

Malebné mesto Plauen sa nachádza na západe spolkovej krajiny Sasko v Krušných horách, ktoré bolo založené v 12. storočí Polabskými Slovanmi. V 19. storočí sa po stavbe železnice stalo centrom textilného priemyslu a pre pracovníkov miestnych továrny začala slúžit električková doprava. V dobách NDR, tak ako v mnohých iných mestách, bola pre výchovu mladých železničiar a pionierov v mestkom parku postavená unikátna elektrifikovaná pionerska dráha.

Dnes mesto, centrum regiónu Vogtland, môže byť príkladom svojím prístupom ku MHD mnohým mestám.

 


Železničná doprava

Prvá železničná trať, ktorá viedla cez mesto, bola trať Leipzig- Hof, ktorej úlohou bolo spojiť Sasko a Bavorsko. Zo stavbou trate sa začalo dňa 1. júla 1841 a o päť rokov neskôr  prišiel do Plauna prvý vlak. Dňa 20. novembra bola otvorená trať Hof- Plauen. Posledný úsek trate Plauen- Reichenbach bol odovzdaný do používania až 15.júla 1851, kvôli stavbe kameného mostu Elstertalbrücke.

Most Elstertalbrücke preklenul údolie rieky Weiße Elster. Je 279 m dlhý a 68 m vysoký kamenný most, postavený v dvoch poschodiach. V roku 2012 začala elektrifikácia trate z Reichenbach, ktorá bola nasledujúci rok dokončená do mesta Hof.  V údolí rieky Weiße Elster vedie železničná trať Gera- Weischlitz, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1875. V roku 2014 priebiehala jej rekonštrukcia na úseku cez mesto Plauen. Posledná železničná trať v meste Plauen začína na stanici Plauem ob Bf a potom klesá obrovským oblúkom cez mesto Plauen do údolia rieky  Weiße Elster a po 75 km končí v českom meste Cheb. Prevádzka na trati začala 1. novembra 1874. Ešte predým sa spojí v stanici Weischlitz z tratou z Gery. Trať bola pôvodne dvojkoľajná až po pohraničnú stanici Bad Brambach ale súčastnosti je len na niektorých úsekoch vedená ako dvojkoľajná.


17.05.2014 Plauen Oberer Bahnhof, návestidlo © Michal Čellár

V súčasnej dobe  prevádzkuje osobnú vlaky v okolí mesta Plauen súkromný dopravca Vogtlandbahn na 4 trasách.VL2 až VL5 v pravidelných intervalov motorovými jednotkami VT 44 RegioSprinter alebo VT 20 RegioShuttle. Vlaky národného dopravca DB Regio chodia len v kategória Rex na trase Dresden Hbf- Nürnberg Hbf tvorené motorovou jednotkou 612 RegioSwinger ( nemecké motorové pendolino ) ktoré sa každé dve hodiny stredajú s vlakmi Rex Dresden hbf- Hof tvorené vratnou poschodou súpravou s elektrickou lokomotívou.


17.05.2014 Motorová jednotka 642 spoločnosti Vogtlandbahn  v Chebe, © Michal Čellár

Električková doprava

Pôvodne mala byť v meste , kvôli velkému sklonu plánovanej trati vybudovaný systém podzemnej električkovej lanovky ako je v San Francisco, ktorý mal spojiť hlavnú stanicu  ( dnes Plauen ob Bf ) a mesto v údolí. Tento projekt z 80.rokoch 19.storočia však nebol nikdy uskutočnený.

Až na konci 19.storočia mesto podpísalo zmluvu s firmou Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) o výstavbe električkovej trati v meste. Dňa 17. novembra bol slávnostne otvorený prvý úsek od železničnej stanici Plauen ob Bf. na Neustadtplatz. Sieť tratí postupne rozrastala až do roku 1951, kedy bol podnik prevedný mestu a vznikol VEB Verkehrsbetrieb der Stadt Plauen ( dopravný podnik mesta Plauen ). Nasledovaly už len rekonštrukcie a zdvojkoľajovanie tratí . Od  roku 1983 sú odstavované staré električky, kvôli  dodávkam novým električkám KT4 z ČKD Praha, ktoré boli na konci 20.storočia zmodernizované. V roku 2011 bola zakúpená prvá nízkopodlažná električka NGT6 od výrobcu Bombardier.


17.05.2014 Plauen, NGT6 na zastávke Martin-Luther-Strasse © Michal Čellár

Súčasné trate vychádzajú hviezdicovito z centrálnej zastávky Tunnel, kde sa v pravidelný intervaloch schádzajú všetky linky, a je medzi nimi zaručený prestup. Od zastávky trať prudko stúpa po ulici Bahnhofstraße, ktorá je peša zóna ohraničená po oboch stranách historickými budovami až do zastávky Am Alberplatz, kde odbočuje prvá linka do obratiska Preißelpöhl, ktoré je tvorené jednokoľajnou tratou okolo obytných domov. Kúsok rovno od Am Albertplatz sa trate rozchádzajú a jedna z nich odbočuje na krátku trať ku Oberer Bahnof/ Stadpark. Pred stanicou Oberer Bahnof bola zastávka navrhnutá a postavená ako terminál pre hromadnú dopravu. Hlavná trať pokračuje ďalej a po pár zastávkach vchádza do lesa a niekoľko krát mimoúrovňono križuje železnú trať do Hofu a končí na obratisku Plamag.


17.05.2014 Plauen, zastávka Martin-Luther-Strasse © Michal Čellár

Dalšia z vetiev tratí ide presne druhým smerom od trati do Plamagu a vedie okolo stredovekej časti mesta do obratiska Neudorf. Od zastávky Tunnel, kolmo od tratí Neudorf- Plamag prekračujú rieku Weisse Elster, kde sa rozdelujú na dve časti.Južná čásť vedie do obratiska Südvorstadt, kde sa v prostredku odpája trať do vozovni, ale je využívaná len pre manipulačné jazdy z/do vozovni. Severná časť , kde hneď za prvou zastávkou  Dammstraße práve prebiehala rekonštrukcia železničné mosta, tak bola trať pre električky vedená jednokoľajnou dočasnou preložkou do nasledujúcej zastávky Knielohstraße a za nou stúpa až do Vogtland-Klinikum, kde sa delí na dve časti. Rovno pokračuje až do mestkej časti Chrieschwitz,kde končí na zastávke Waldfrieden. Druhá, oblúkom vedie vilovou častou až na konečnú Reusa.


17.08.2014 Plauen, zastávka Tunnel, smer Oberer Bahnof © Michal Čellár

Mestká hromadná doprava je skoro zabezpečovaná len električkou dopravou. Tvorí ju 6 električkových liniek a 3 autobusové. Autobusové linky vznikli len v posledných rokoch, ako doplnok električiek, a chodia vo veľmi veľkých intervaloch narozdiel od električiek. V súčasnej dobe jazdia električky KT4D z ČKD Praha doplnené nízkopodlažními električkami NG T6. Spoje tvorené nízkopodlažná ektričkami, žial nie sú vyznačené v cestovnom poriadku.

V meste Plavno majú zachované veľa typov historických električiek, ktoré si je možné objednať na historické jazdy po meste zvané „Sonderfahrten“. Zaujíma je električka Triebwagen Nr. 78, ktoré je upravená na pojazdnú reštauráciu.


17.05.2014 Plauen- Triebwagen Nr. 78 na zastávke Capitol © Michal Čellár

Parkeisenbahn Syratal Plauen ( Parková železnica Plauen )

Parková železnica v údolí Syratal vznikla v 50.rokov vďaka zaslúhe miestnych baníkov. Koľajnice boli použité z miestnych vizmutových baní a elektrifikáciu urobil miestny dopravný podnik na unikátne napatie 220 V,  ktoré sa bežne používa pre domácnosti. Slávnostné bola parková železnica otvorená 10.10.1959. Pôvodná súprava bola prestavaná z banského vlačika, ktorý vyrobili brigádnici z bane. Súčasná lokomotíva vznikla v roku 1995 spojeným dvoch banských lokomotív a pantografu zo starej električky. V roku 1997 hrozilo zrušenie železničky pre poškodenie mosta cez rieku Syrat, ale do roku 2000 bol vybudovaný nový.


17.05.2014 Parkeisenbahn Plauen, oblúk pri moste © Michal Čellár

Trať má tvar pretiahnutej osmičky. Na jednej sa strane sa nachádza stanica Hainstraße a na druhej depo zo zastávkou Festwiese. Len zastávka Hainstraße má staničnú budovu postavenú v funčnom realizme ako betónový kváder. Stanice má jednu manipulačnú kolajnicu na posun. Potom trať pokračuje velkým oblúkom v ktorom je v súčasnosti dopravné ihlisko. Po prekonaní oblúka sa obe koľajnice  k sebe priblížia aby prekonali potok Syratal a za nou idú spolu okolo depa a na druhej zastávka Festwiese. Nasleduje obrovský oblúk, kde sa vláčik otočí a vracia sa naspäť. Za mostom smerom je ešte neektrifikovaná odstavná koľaj a po rovnom úseku prichádza do stanice Hainstraße.

Pripravil som si plán parkovej železnice:


17.05.2014- Parkeisenbahn Syratal Plauen Michal Čellár

Železnica sa nachádza v údolí asi 15 minút chodze od zastávky Tunnel alebo je prístupna aj autobusovou linkou D, tiež zo zastávky Tunnel. Prevádzka na trati je len v určité dni podľa ročného obdobia približne v 20 minútovych intervalov podľa počtu cestujújich.


17.05.2014 Parkeisenbahn Plauen, oblúk pri stanici Hainstraße © Michal Čellár

Pre návštevníkov z Česko-Slovenska je výhodné využiť cezhraničný cestovný lístok Egronet, ktorý platí vo všetkých vlakov v regióne a v MHD Plauen, ale neplatí na parkovej železnici.

Odkazy :  
stránka železničnej spoločnosti Vogtlandbahn- http://www.vogtlandbahn.de
stránka dopravného podniku města Plauen- http://www.strassenbahn-plauen.de
stránka prevádzkovatele parkovej železnice- http://www.parkeisenbahn-plauen.de

Galéria

Súvisiace odkazy