Jarní návštěvy na GySEV

31.1.2015 8:00 Václav Vyskočil

Jarní návštěvy na GySEV

Poprvé jsem GySEV navštívil v roce 2007 v rámci cesty do Rakouska, o níž jsem na tomto místě zveřejnil reportáž. Poté jsem tratě maďarsko-rakouské společnosti Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. dlouho nenavštívil. Další návštěva se konala až v roce 2014, a to nejprve v březnu při cestě ze Švýcarska a poté v květnu před narozeninami VLAKY.NET.

 

 

 Hlavním cílem byl provoz ragulinů v osobní dopravě, o kterých zde psal ve své reportáži Dodi. První jarní návštěva se konala dne 18.3.2014. Do Maďarska jsem přicestoval přes hraniční přechod Szentgotthárd, vlakem z Grazu. Tento přechod není prozatím elektrifikován a jsou zde provozovány jednotky Desiro nebo soupravy City Shuttle vedené Herkulesy. Při přestupu v Szentgotthárdu kupuji a maďarský jízdní řád a dokumentuji odstavené soupravy a přijíždějící novotou vonící soupravu Flirt od Stadleru, do které ihned potom nastupuji.


Szentgotthárd: 80-78 106 ÖBB a 415.503 GySEV © Václav Vyskočil

Svezení je příjemné, souprava je vybavena jak zásuvkami, tak i připojením na internet pomocí wifi. V regionální dopravě je to prostě špica. Tímto vlakem jedu do Szombathely. Po vystoupení dokumentuji jak provoz vlaků ve stanici a na vjezdovém zhlaví od Soproně, tak i před nádražím autobusy Ikarus. Zde fotím prvního ragulina a podaří se mi i vyfotit reklamního Tauruse. Pro cestu do Csorny, kde chci pokračovat ve focení, nevolím přímý vlak, ale zajížďku přes Celdömölk a Pápu. Do Celdömölku je vlak veden v elektrické trakci. V čele mého vlaku je lokomotiva V43. V Celdömölku probíhá spojování souprav a přepřah na motorovou lokomotivu M41.


Celldömölk: 478.221 H-START © Václav Vyskočil

Čas na přepřah využívám na focení jak jeho samotného, tak pomníku parních lokomotiv a osobních vozů. A také se mi podařilo vyfotit sněhovou frézu Henschel, odstavenou za depem. Trať směr Györ je zajímavá. Jsou zde ještě stále mechanická návěstidla. Vystupuji ve stanici Pápa. Nejprve dokomentuji čekající Bzmot směr Csorna, do kterého později nastupuji. Mezitím ještě fotím jak Ikarusy na autobusovém nádraží, tak i vlak od Györu vedený opět M41. Trať Pápa – Csorna je klasická lokálka s dvěma páry vlaků denně, vedené sólo vozem Bzmot. Po příjezdu do Csorny dokumentuji provoz směrem Sopron a Szombathely, je zde celkem slušný ruch.


Csorna: 628.320 MÁVTR © Václav Vyskočil

Vlaky IC od Budapesti se zde dělí. Přední část pokračuje s elektrickou lokomotivou směr Sopron, zadní s motorovou lokomotivou do Szombahely. Na těchto vlacích by měly jezdit raguliny. Občas zde však zaskakují lokomotivy M41 MÁV. Zajímavostí stanic na GySEV je fungující WIFI se slušnou rychlostí. Pro zpět volím poněkud krkolomnou cestu. Ze stanice Csorna jedu nejdříve do Fertöszentmiklóse. Odtud po téměř hodinovém čekání pokračuji do Rakouska přes Neusiedl am See, kde navazuje vlak směr Wien. Vystupuji ve stanici Parndorf Ort a přestupuji na Rex do stanice Bratislava-Petržalka, odtud autobusem MHD na hlavní stanici a pak už domů Metropolem.


Fertöszentmikos: 480.008 H-START v čele IC 936 © Václav Vyskočil

Druhá jarní návštěva se konala dne 8.5.2014. Cílem byla opět stanice Csorna. Cesta sem po železnici je malinko komplikovaná, jelikož, jak všichni víte, ze Slovenska do Maďarska se dá dostat pouze vlaky EC, a to jen přes dva přechody, které jsou však pro cestu do těchto míst naprosto nepoužitelné. Pro cestu jsme tedy zvolili pěší přesun mezi nádražími Komárno a Komárom. Dále jsme cestovali vlakem přes Györ do Csorny. Při přestupu v Györu opět dokumentujeme autobusy Ikarus, a to na místním autobusovém nádraží, které se nachází hned vedle kolejí. Stanici Csorna volíme opět z důvodu přepřahu vlaků vlaků IC a výskytu ragulinů.


Csorna: 651.008 GySEV © Václav Vyskočil

Po příjezdu jsme se přesunuli na zhlaví směr Sopron a Szombathely, kde je násvit po celý den, a to jak na vlaky směr Szombathely, kousek u vjezdového návěstidla, tak i na hlavní trati. Provoz byl celkem slušný, jak je vidět i z připojené galerie. V letošním roce by mělo dojít k dokončení elektrifikace tratě Csorna – Szombathely a tím i k ukončení provozu ragulinů na této trati a možná i u GySEV vůbec. Raguliny jsou pronajaté a s elektrifikací této tratě budou zřejmě nadbytečné. Takže kdo má zájem, nezbývá než vyrazit. Vždyť to máte z Bratislavy kousek.


Csorna: 430.334 GySEV na Os 9924 © Václav Vyskočil

Pro cestu zpět na Slovensko volíme cestu přes hraniční přechod Rajka. Z Csorny nejprve do Hegyeshalom a poté do Rajky. Odtud opět nemůžeme použít vlak, takže pokračujeme městským autobusem Dopravního podniku Bratislava do centra hlavního města. S návštěvou míst, která jsem zde představil, rozhodně neotálejte. Tratě GySEV rozhodně stojí za návštěvu. Ale hlavně na nich v současné době dochází k intenzivní obnově vozidlového parku a soupravu klasických vozů vedených lokomotivou už zde nebudou mít dlouhého trvání.

Úvodní snímek: 8.5.2014 – Csorna: 470.504 GySEV na postrku Os 9915 © Václav Vyskočil

Galéria

Súvisiace odkazy