Výročie Ragulinov u GYSEV

10.9.2013 8:00 Bc. Jozef Gulík

Výročie Ragulinov u GYSEV

V auguste uplynul rok odvtedy, ako spoločnosť GYSEV nasadila do prevádzky motorové rušne, u nás známe pod prezývkou Ragulin. Pozrime sa v krátkosti, čo tomuto kroku predchádzalo, ako sa im v súčasnosti darí a čo je nového v súvislosti s ich nasadením v pravidelnej osobnej doprave.

 

Dva stroje tohto typu boli pod označením T 679.2 dodané v roku 1971 aj na ČSD. Raguliny sa však v našich podmienkach neuchytili a v roku 1976 ich odkúpili bulharské železnice, ktoré museli z týchto dvoch, v tom čase už nekompletných strojov, zložiť jeden prevádzkyschopný. Posilnili tým vtedy svoju 90-kusovú flotilu o ďalší, 91. kus.

Tieto "prerastené Sergeje" boli v oblasti strednej Európy okrem Bulharska typické najmä pre východné Nemecko (DR), kde sa spolu preháňalo takmer 900 strojov tohto typu. Časy sa však menia a tak zatiaľčo Československo sa so svojimi Ragulinmi dávno rozlúčilo, v Maďarsku, kde ich poznajú pod prezývkou Ludmilla, zažívajú od roku 2012 u spoločnosti GYSEV svoju malú renesanciu.

Zeleno-žltá spoločnosť GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti vasút) v roku 1987, kedy dokončila elektrifikáciu svojej železičnej siete, prestala používať motorové rušne v traťovej službe. Situácia sa zmenila po rozšírení siete v roku 2011, kedy od štátnych MÁV prevzala aj železnicu Rajka – Hegyeshalom – Csorna – Porpác – Szombathely, z väčšej časti neelektrifikovanú. Znova teda musela siahnuť po motorovej trakcii a prenajímať si od MÁV-TRAKCIÓ vhodné rušne - v osobnej doprave sa takto uplatnili Csörgő r. 418 a v nákladnej zas Sergeje r. 628.

 

003 na stanici v Szombathely dňa 8. 8. 2013 (snímka Juraj Ševčík)

V rámci znižovania nemalých nákladov na tieto prenájmy spoločnosť hľadala riešenie vo forme nákupu vlastných alebo výhodnejšieho dlhodobého prenájmu motorových rušňov, vhodných pre podmienky GYSEV. Výsledkom bola dohoda s DB Schenker Rail Romania, ktorá pre tento účel uvoľnila 4 nadbytočné Ludmilly, používané predtým v Rumunsku.

Prvý stroj s označením 92 53 0651 004-9 dorazil na svoje nové pôsobisko v apríli 2012 a počas nasledujúcich troch mesiacov sa podrobil úpravám (montáž zabezpečovacieho zariadenia), schvaľovaciemu procesu a poslúžil tiež pre zácvik rušňovodičov. Až nadišiel 6. august 2012, kedy došlo k jeho nasadeniu do pravidelnej prevádzky v osobnej doprave. Prvoradou úlohou Ludmíl sa od toho dňa stala vozba budapeštianskych IC vlakov v úseku Csorna - Szombathely.

Hoci sa rušne s maximálnou rýchlosťou 120 km/h a výkonom 2400 kW zdajú na trojvozňových vlakoch prehnaným luxusom, podmienky ich prenájmu sú priaznivejšie než tomu bolo u ich predchodcov. Je pravdou, že spočiatku u atypických strojov viazla údržba a z toho plynúca malá spoľahlivosť spôsobovala ich dočasné preradenie z osobnej dopravy do nákladnej, ale situácia sa ustálila a v súčasnosti sú už typickým a pravidelným hnacím vozidlom pre spomínané IC vlaky.

 

004 zrýchľuje s vlakom IC 912 Claudius krátko po odchode z Csorny. 5. 9. 2013. (snímka autor)

Postupom času sa flotila rozšírila o ďalšie dva stroje: 92 53 0651 003-1, 92 53 0651 008-0, až napokon pred pár dňami, 29. augusta 2013, dorazil aj posledný, štvrtý: 92 53 0651 002-3. Príchod štvrtej Ludmilly umožnil spoločnosti GYSEV nasadiť tieto stroje aj na nové vozebné rameno a zbaviť sa tým ďalšej 418-tky od MÁV-TRAKCIÓ. Spomínanou novinkou, ktorá vstúpila do praxe od 1. septembra, je nasadzovanie Ludmilly na páre vlakov 8902 / 8905 v úseku Szombathely - Nagykanizsa - Középrigóc - Pécs a späť.

Ich zjednodušený cestovný poriadok je nasledovný:

 

8902

8905

Szombathely

9:08

18:51
Zalaszentiván 9:50-10:00 17:57-18:02
Nagykanizsa 10:48-10:53 17:05-17:09
Murakeresztúr 11:04-11:05 16:53-16:54
Gyékényes 11:19-11:20 16:38-16:39
Barcs 12:25-12:26 15:25-15:26
Szentlőrinc 13:12-13:13 14:38-14:39
Pécs 13:36 14:15

 
 

"Osmička" na čele vlaku IC 922 Savaria-Scarbantia opúšťa stanicu Csorna a naberá smer Szombathely. 5. 9. 2013. (snímka autor)

 

Súvisiace odkazy