Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly (2)

3.1.2015 8:00 Jiří Řechka

Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly (2)

V dubnu letošního roku jsem se zúčastnil tiskové konference k zahájení modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly. Před blížícím se koncem letošního roku jsem se rozhodl zjistit, jak se stavba proměnila v čase. Několik fotografií zachycuje podobu stavby v průběhu měsíce září, kdy jsem ji zaznamenal z okna vlaku při návratu z jedné mé cesty za čímsi jiným.

 

 

 Moje cesta tématická začala v Úvalech, další zastávkou byla Praha-Klánovice a svou cestu za poznáním o stavbě jsem ukončil v Praze-Běchovicích. To, že všechny traťové koleje jsou již nějakou dobu v provozu, jste možná někteří z vás již poznali při jízdě do Prahy. Při vystoupení v Úvalech jsem nemohl přehlédnout nově postavené druhé nástupiště a také nově postavenou budovu, která snad ale neslouží železničnímu provozu. Na příjezdu do stanice od Kolína se buduje protihluková stěna, staniční podchod na druhé nástupiště není ještě plně zrekonstruován.


Úvaly: pražské zhlaví © Jiří Řechka

Zaujala mne rampa pro kočárky na schodišti a představoval jsem si, jak maminka tlačí kočárek na nástupiště, o případném vozíčkáři ani nemluvě. Praha-Klánovice, to bylo druhé moje zastavení. Také tady je proměna zastávky v čase znát. U prvé traťové koleje přístřešek pro cestující umožňuje schovat se před nepřízní počasí. Nástupiště u výpravní budovy je také již zastřešené, u obou nástupišť se budují nové podchody. Zatím se stále používá původní podchod, ale místní i cestující mají stále problém s vodou, která se v něm stále vyskytuje. A tak se dá chodit jen po úzké rampě pro kočárky.


Praha-Klánovice: starý podchod a stále přítomná voda © Jiří Řechka

A jak jsem se dočetl, voda má snad také komplikovat otevření nových podchodů. I v této zastávce a jejím nejbližším okolí se nedá přehlédnout výstavba protihlukových stěn. Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že v čekárně funguje výdej jízdenek, nemeškal jsem a požádal, posléze i dostal staniční razítko. Na nástupiště nelze projít skrze čekárnu, budova se musí obejít. Po příjezdu dalšího osobního vlaku jsem odjel do stanice Praha-Běchovice. Během jízdy jsem se snažil udělat nějaký ten obrázek položené koleje na běchovické nákladové kolejiště. V této stanici nic nepřipomíná, že zde začíná modernizovaný úsek.


Praha-Běchovice: nově položená kolej k nákladovému kolejišti © Jiří Řechka

Snad jen sypaná provizorní nástupiště, která byla používaná v době výluk. Pochopitelně jsou věci, které jsou udělány a nejsou patrné na první pohled. Tím skončil můj kontrolní den na úseku Úvaly – Praha-Klánovice – Praha-Běchovice. Poslední moje železniční cesta v letošním roce za určeným cílem. Doma při zpracování této reportáže jsem zjistil, že se v Běchovicích ještě něco staví, a to zastávka Praha-Běchovice střed. Nynější stanice je vlastně na okraji Běchovic a tak nová zastávka má umožnit lepší vlakové spojení. Další nové informace ze stavby dodám v průběhu nastávajícího roku. A do něj nám všem přeji hlavně zdraví a také dobré světlo.


Praha-Běchovice: 380.008 v čele EC 378 © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Státní fond dopravní infrastruktury
  3. Viamont DSP
  4. První železniční koridor – Wikipedie
  5. Železniční trať Kolín – Česká Třebová – Wikipedie

 

Úvodní snímek: Praha-Běchovice: MVTV 2-033 © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy