Legionáři představí unikátní historický vlak

4.10.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Čs. obec legionářská

Legionáři představí unikátní historický vlak

11.10.2014 dopoledne zažije Národní památník na pražském Vítkově nevšední událost, rekonstrukci přísahy České družiny, jež proběhla před sto lety v Kyjevě. Na ni odpoledne na nákladovém nádraží Žižkov naváže prezentace repliky vlaku československých legií v Rusku široké veřejnosti. Tak odstartuje projekt Legie 100, připomínající 100. výročí vzniku prvních československých dobrovolnických jednotek v zahraničí.

 

 

 


Dovolte mi, abych Vás a Vaše čtenáře jménem Československé obce legionářské pozval na slavnostní představení Legiovlaku, kterým zahájíme projekt Legie 100 a oslavíme 100. výročí přísahy České družiny. Široké veřejnosti Legiovlak zpřístupníme v sobotu 11. 10. 2014. Na tento den připravujeme v Praze bohatý program. Nejdříve v 10:00 na Vítkově zrekonstruujeme slavnostní přísahu České družiny, která přesně před sto lety přísahala na Sofijském náměstí v Kyjevě.


Plakát rekonstrukce přísahy České družiny

Legiovlak bude přístupný následně od 13:00, jakmile se přísahající jednotky přesunou pochodem z Vítkova na Nákladové nádraží. Legiovlak je tvořený věrnými replikami vozů a vybavení, které používaly československé legie na Rusi během své nejslavnější éry, kdy ovládaly celou Transsibiřskou magistrálu. K vidění bude prvních sedm vagonů, ve kterých naši dobrovolci žili a bojovali po dlouhé tři roky své anabáze. Více informací k aktuálnímu stavu Legiovlaku najdete na našem webu.


Plakát prezentace Legiovlaku

Tak zní podstatná část tiskového sdělení, které dorazilo na adresu redakce našeho internetového magazínu spolu s oběma plakáty reprodukovanými výše. Našim pravidelným čtenářům by neměl být projekt Legiovlaku neznámý, aspoň ne těm, kdož sledují také rubriku Krátke dopravné správy, v nichž jsme základní informace z dostupných zdrojů na toto téma průběžně zveřejňovali. A dotkla se jej také jedna naše už starší reportáž z Olomouce.


7.9.2013 - Olomouc: nemocniční vůz z rodícího se legionářského vlaku © Radek Hořínek

Méně už možná příznivci železnice vědí cosi o celém projektu Legie 100, což mohou nejrychleji napravit návštěvou speciální webové stránky, popřípadě prohlédnutím jeho prezentace. Kdo se o problematice československých legií a poslání Československé obce legionářské chce dovědět více, odkazy na základní informační zdroje najde níže v Pramenech a odkazech. Ještě připomeňme, že partnerem Legiovlaku jsou mimo jiné České dráhy, a.s.


Předpokládaná trasa Legiovlaku

Jak naznačuje předchozí obrázek, první prezentací poslání Legiovlaku nekončí. Na žižkovském nákladovém nádraží bude přístupný i ve dnech 12. - 15. a 18. - 30. října vždy v době 9:00 - 17:00 hod. a pak se vydá na okružní jízdu po krajských městech ČR. Co přitom jeho návštěvníci uvidí, je zřejmé například z podrobně zpracované prezentace jeho podoby. Tu ovšem ještě lépe pozná ten, kdo sám tuto unikátní vlakovou soupravu navštíví. Určitě stojí za to.


Štábní vagon Legiovlaku

Prameny a odkazy:

  1. Československá obec legionářská – oficiální stránky
  2. Československá obec legionářská – Wikipedie
  3. Legie 100 – Wikipedie
  4. Československé legie – Wikipedie
  5. České dráhy, a.s. – skupina
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní obrázek: Logo projektu „Legie 100“; zdroj: www.csol.cz

Súvisiace odkazy