Tisící kilometr lokálek Království českého vzdor vandalům v zapomnění neupadne

28.7.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Tisící kilometr lokálek Království českého vzdor vandalům v zapomnění neupadne

Dne 25.7.2014 zažila Rokytnice v Orlických horách nevšední událost. V tamním železničním muzeu šťastně vyvrcholila nešťastná etapa historie jedné železniční památky, která bez újmy přežila dvě světové války i epochu budování lepších zítřků, ale neodolala řádění soudobých sobeckých nenechavců. Jen díky iniciativě a solidaritě lidí povahy právě opačné se dočkala svého znovuzrození.

 

 

 

 

Zahájení provozu dne 14. října 1906 na nové lokálce Vamberk – Rokytnice v Orlických horách provázela oslava, jaké nebylo dopřáno ani mnoha daleko významnějším tepnám ve vrcholném období výstavby hlavních železnic. Jen málo našich tratí se může chlubit pomníky, odhalenými v den slavnostního zahájení provozu, jen na rokytnické trati mohla být odhalena deska tisícího kilometru našich lokálek. Od sochaře L.Herzla. Tak zní (lépe řečeno měly by znít po vymýcení překlepů) první věty jednoho internetového článečku, který nám může posloužit jako uvedení do výše naznačeného děje, k němuž byla přizvána i naše redakce:


Text pozvánky (po kliknutí do náhledu se otevře celá ve formátu PDF)

Celou „kauzu“ stručně shrnuje člověk, který stál za zmrtvýchvstáním zcizené a zničené pamětní tabule, starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek na městském webu. Kdo zatouží po podrobnějších informacích o kriminálním činu a jeho potrestání, najde je v dobových zprávách elektronických médií. Dozví se tak, kdy a jak k činu došlo i to, že šlo o krádež patřící do celé série podobných, kterou starosta Pěčína jakoby přivolal svým výrokem Takže nám v Pěčíně možná dnes ještě zbývá pamětní deska 1000 km drah, citovaným ve zprávě o řádění vandalů. Ti byli sice dopadeni a posléze odsouzeni, ale jejich lup byl nenávratně ztracen.


Původní podoba pamětní desky; zdroj: internet, autor neuveden

Zájmem města Rokytnice v Orl. horách, obce Pěčín i Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory je znovuobnovení této desky výrobou její přesné repliky a jejím následným odlitím do patinovaného laminátu včetně jejího navrácení na původní místo u tunelu v Pěčíně. Pro účel získání finančních prostředků na výrobu kopie desky bylo usnesením č. 35/2012/V Rady města Rokytnice v Orlických horách rozhodnuto o vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č.117/2001 Sb. Veřejná sbírka trvala 18 měsíců a její konec byl stanoven na 31.12.2013. Za tuto dobu se podařilo nashromáždit 48 001,- Kč, píše se v už výše odkázané zprávě, jejíž tresť zazněla i na akci. 


Výzva k přispění do sbírky (po kliknutí do náhledu se otevře celá ve formátu PDF)

Na ten nevšední účel kromě příznivců železnice a dalších lidí, jimž tato věc nebyla lhostejná, přispěl i Královéhradecký kraj a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která zajistila výrobu formy repliky původní desky a odlitků z ní. Jejich tvůrcem je Petr Kolářský, který mohl vycházet jen ze zachovaných fotografií a nejvíce problémů mu při tom prý dělaly rozmanité typy písma, na originální desce použité. Bronzový odlitek desky bude instalován v hale sídla SŽDC, zatímco na původním místě už byla umístněna verze z probarvené pryskyřice. Její dvojče bylo minulý pátek slavnostně odhaleno v rokytnickém muzeu.


Rokytnický starosta Petr Hudousek je zpovídán novináři © Karel Furiš

Než k tomu došlo, mohli si pozvaní hosté (a stejně tak sice nezvaní, ale vítaní běžní návštěvníci) prohlédnout instalaci muzea, jehož slavnostního otevření se mohli zúčastnit čtenáři našeho internetového magazínu alespoň prostřednictvím už čtyři léta staré prvomájové reportáže. Od té doby pokročila nejen postupná rekonstrukce bývalé výtopny, ale také její zaplňování exponáty. Výstavní prostory se navíc rozrostly o dvě expozice umístěné v železničních vozech, známé i odjinud – jeden obsahuje putovní výstavu Z historie prodeje jízdenek, druhý předvádí modely vlaků v klidu i pohybu. Ústředním exponátem je však mašinka skutečná.


Průmyslová lokomotiva 328.011 (ČKD 1956) © Karel Furiš

To vše bylo ozvláštněno vrcholícími přípravami na slavnostní akci, která měla propuknout úderem hodiny jedenácté. Že tomu tak nakonec nebylo, nikoho z přítomných nepřekvapilo. Ani to, že desetiminutové zpoždění šlo tentokrát na vrub SŽDC, jejíž zástupci se cestou zastavili u pěčínského tunelu, aby tam shlédli to, o čemž měli (mimo jiné) hovořit. A že bylo to malé opoždění omluvitelné, to zjistili reportéři naší redakce, když se na totéž místo později vydali sami – přístup k němu není zrovna jednoduchý. Pak už nic nebránilo tomu, aby předseda Letohradského železničního klubu Aleš Filip přivítal přítomné, především aktéry odhalení desky.


Předseda Letohradského železničního klubu Aleš Filip vítá hosty © PhDr. Zbyněk Zlinský

Těmi byli starosta města Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek, starosta obce Pěčín Miroslav Petr, ředitel kanceláře generálního ředitele SŽDC Ing. Vladimír Brzek a přednosta správy mostů a tunelů OŘ SŽDC Hradec Králové Jiří Tucauer. Šéf letohradských muzejníků poté přítomné seznámil s tím vším, co známe z předchozích odstavců, a vyzval jmenované činitele, aby se ujali odhalení repliky pamětní desky, což oni bez velkých cavyků úspěšně učinili. Poté pořadatelé rozdali sklenky vína, aby si všichni přítomní mohli připít na počest dobře dokonaného díla. Teprve pak došlo na projevy, které zahájil hlavní hybatel celé záležitosti.


Hovoří starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek © Karel Furiš

Rokytnický starosta Petr Hudousek kromě poměrně podrobné rekapitulace příběhu pamětní desky poděkoval všem, kdož jakkoliv přispěli ke vzniku její repliky. Na jeho slova navázal Ing. Vladimír Brzek ze SŽDC mj. zmínkou o plánovaném umístění bronzové podoby desky v sídle jeho zaměstnavatele. Ke skutečnosti, že byla vyrobena opakovaně použitelná licí forma, se zmínil o nápadu nabídnout další exempláře také Národnímu technickému muzeu v Praze a jeho rakouskému protějšku, kde by taková památka na rozvoj místních tratí v někdejším mocnářství, jehož bylo České království součástí, jistě našla své historicky oprávněné místo.


Mluví ředitel kanceláře GŘ SŽDC Ing. Vladimír Brzek © PhDr. Zbyněk Zlinský

Do třetice se pak ujal slova Jiří Tucauer, přednosta správy mostů a tunelů OŘ SŽDC Hradec Králové. Pochopitelně z pohledu své profese, takže nehovořil jen o samotné pamětní desce, ale zejména o tunelu, na jehož opěrné zdi spočívala. Ocenil stavařský um jeho tehdejších budovatelů, který se ostatně projevoval na trati celé. Vykonaná práce i doba, za kterou ji na počátku minulého století zvládli, se zdá při úrovni tehdejší mechanizace až neuvěřitelná. Tím byly oficiality ukončeny a přítomní (včetně „civilních“ návštěvníků muzea) byli pozváni k občerstvení. To bylo konzumováno za družného hovoru soukromého i (v případě novinářů) pracovního.


Tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Jakub Ptačinský hovoří s Karlem Furišem © PhDr. Zbyněk Zlinský

Rokytnický starosta řekl v rozhovoru citovaném ve zprávě ČTK: Je to smutný příběh současné doby. Při tom měl zajisté na mysli onu krádež, při níž byla zničena věc nemalé ceny materiální a prakticky nevyčíslitelné hodnoty historické. Ale celý ten příběh měl nakonec vyústění vcelku radostné, když se společným úsilím několika organizací i mnoha jednotlivců podařilo dosáhnout alespoň částečné nápravy. Částečné v tom, že novodobá replika samozřejmě už není tím historickým originálem, jenž nenávratně zmizel. O to je ovšem obdivuhodnější, že se našli lidé, kteří byli ochotni investovat nemalé úsilí a prostředky k pořízení takovéto náhrady. 


Východní portál pěčínského tunelu s pamětní deskou © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předchozí fotografie (o drobné zmínce v textu nemluvě) dává tušit, že se náplň výpravy reportérů VLAKY.NET pod hřeben Orlických hor neomezila pouze na přítomnost při právě popsaném slavnostním aktu, ale měla své pokračování. A protože její členové cosi zajímavého viděli, zažili a zachytili také cestou do Rokytnice v Orlických horách, připravují další reportáž, která bude na tuto navazovat jen velice volně, neboť její zaměření nebude vázáno jediným tématem a slibuje obsah mnohem pestřejší. To se týká také obvyklého videa z produkce Karla Furiše, v němž bude daleko více pohybu, než mohl nasnímat v prostorách rokytnického muzea.
 

 
Museum Rokytnice v Orlických horách © Karel Furiš 
 

 Úvodní snímek: Replika pamětní desky u východního portálu pěčínského tunelu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy