SVTS seminár na tému: Predstavenie knihy Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

16.6.2013 8:00 Ivan Wlachovský Zdroj: SVTS Dopravy

SVTS seminár na tému: Predstavenie knihy Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2013 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 26. 6. 2013 sa uskutoční šiesta: Predstavenie knižnej publikácie Ing. Ladislava Szojku: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice
SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR -  ODBOR Obchodu

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

 

  

 

Ing. Ladislav Szojka

  

Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

predstavenie publikácie

 

 

Autor, absolvent Strojníckej fakulty SVŠT (1961) pracoval od roku 1964 na Službe rušňového hospodárstva Správy Východnej dráhy v Bratislave. Zúčastnil sa na príprave a realizácii rekonštrukcie pozemnej lanovej dráhy Starý Smokovec – Hrebienok a výstavby už neexistujúcej kabinkovej lanovej dráhy Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso a po výstavbe mal na starosti prevádzku lanových dráh ČSD v oblasti Vysokých Tatier. V rokoch 1976-1993 bol popri svojej funkcii skúšobným komisárom pracovníkov pre úradné skúšky spôsobilosti z obsluhy a riadenia poháňacieho zariadenia lanových dráh pre celý obvod ČSD. V spolupráci so spolupracovníkmi (R.Kukučík, D.Pajdlhauser) 1987 vypracoval dejiny visutej lanovej dráhy Tatranská Lomnica – Lomnický štít (Cesta k lanovke, NADAS, 1987). Venoval sa aj dejinám dopravy v oblasti Vysokých Tatier, ale história Tatranskej elektrickej železnice nezaujala domáce vydavateľstvá a tak bola vydaná v Maďarsku (Vasúthistória Évkönyv – Ročenka železničnej histórie, 1991 a 1992). Ako člen kolektívu autorov prispel do publikácie Dejiny železníc na území Slovenska (vydali Železnice Slovenskej republiky v roku 1999, druhé doplnené vydanie bolo v roku 2007). Ďalším dielom bol náčrt dejín koľajovej (Košicko-bohumínska železnica, miestne železnice), lanovej (lanovky ČSD vo Vysokých Tatrách) a cestnej (elektrobus Poprad – Starý Smokovec) dopravy v oblasti Vysokých Tatier (Tatranské železnice, vydalo GR ŽSR, 2001, spoluautori R.Kukučík a P.Kukučík). Podieľal sa aj na dejinách Košicko-bohumínskej železnice (vydalo GR ŽSR, 2002, spoluautori R.Kukučík a P.Kukučík). Ako spoluautor prispel k spracovaniu dejín mestskej dopravy v Bratislave (Mestská doprava v Bratislave, D.Habarda, M.Král, L.Szojka, A.Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2010). Samostatné dielo, ktoré popisuje históriu železničných tratí Bratislavy (L.Szojka: Bratislava a železnice – Železnice v Bratislave do roku 1918) vydala Spoločnosť HMH v roku 2010.

 

 SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 26. 6. 2013 v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod.

 

 

 

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-182: Štrba - Štrbské Pleso
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy