Výluka medzi Zvolenom a Dobrou Nivou

9.2.2013 8:00 Bc. Jozef Gulík

Výluka medzi Zvolenom a Dobrou Nivou

V týchto dňoch ožívajú vybrané úseky trate s číslom 153 nákladnou dopravou, ktorej intenzita je neporovnateľná s obvyklým - prakticky nulovým stavom. Môže za to nepretržitá výluka medzi stanicami Zvolen os.st. a Dobrá Niva z dôvodu rozširovania nadjazdu, ktorá posiela záťaž odklonovu trasou.

 

     Mesto Zvolen, presnejšie jeho časť Neresnica, ovládol už dávnejšie stavebný ruch, ktorý sa mal výrazne dotknúť aj železničnej dopravy. Výstavba mimoúrovňovej križovatky ciest I/50 a I/66, spolu s rekonštrukciou priľahlých cestných úsekov mala zasiahnuť do prevádzky na trati Zvolen - Krupina. Cestnou dopravou vysoko zaťažená cesta I/50 totiž nutne potrebuje rozšírenie na dva jazdné pruhy v každom smere, čomu však doteraz bránil nadjazd železničnej trate č. 153.

     V podstate už od okamihu, keď sa na prelome rokov 2011/2012 rozbehli stavebné práce, bolo zrejmé, že nadjazd musí ísť preč a po rozšírení cesty na plný profil ho nahradí iná konštrukcia, s väčším rozpätím. Vedelo sa teda, že dlhodobá výluka príde, a neznámy ostával iba jej termín. Plány sa zmenili na skutočnosť počas prvého februárového víkendu tohto roku. Nepretržitá 2-mesačná výluka na železnici začala v piatok 1. 2. o 7. hodine a zároveň bola počas soboty a nedele vylúčená aj cestná premávka na ceste I/50 pod nadjazdom. Počas tohto víkendu prebehlo odstránenie nadjazdu, jeho uloženie vedľa cesty a lyžice rýpadiel sa zahryzli do železničného násypu.

 

Vizualizácia novej križovatky ciest I/66 a I/50 vo Zvolene-Neresnici. V pravej časti je znázornená aj železničná trať z Krupiny s novým, dlhším nadjazdom ponad cestu I/50.

  

Dňa 10. mája 2012 na nadjazde, po ktorom práve prechádza Mn vlak s rušňom 742.181, funguje ešte všetko po starom, ale v okolí už vidno stavebné práce. (snímka Juraj Ševčík)

  

Pohľad z rovnakého miesta v nedeľu 3. 2. 2013 nám ukazuje železničnú trať už prerušenú a konštrukciu nadjazdu uloženú vedľa cestnej komunikácie. (snímka Juraj Ševčík)

  

Pohľad na prerušené miesto zo smeru od Krupiny. (3. 2. 2013, Juraj Ševčík)

     Nepretržitá výluka medzi stanicami Zvolen a Dobrá Niva, ktorá začala 1. februára, potrvá dva mesiace, do 2. apríla 2013. Prerušené miesto si vyžiadalo prepravu záťaže do staníc v úseku Dobrá Niva - Krupina - Hontianske Tesáre po odklonovej trase cez Levice, Čatu a Šahy podobne, ako tomu bolo aj v lete 2011. V praxi to znamená návrat nákladnej dopravy na miesta, kde v súčasnosti už prakticky zanikla, čím myslíme úseky Čata - Šahy a Šahy - Hontianske Nemce, pričom v druhom menovanom prípade ide de facto o krátkodobé oživenie inak mŕtveho úseku, bez akejkoľvek dopravy (ak teda nerátame nostalgické vlaky a sezónnu vozbu cisternových vozňov do Tupej, ktorá zvykla predstavovať cca 5 vlakov ročne).

     V prvý deň výluky, v piatok 1. februára ráno, manipulačný vlak 84 400 zo Zvolena do Krupiny a Hontianskych Nemiec stihol prejsť cez miesto výluky ešte pred jej začatím, ale spiatočnú cestu už musel absolvovať po spomínanej odklonovej trase. Dialo sa tak v réžii strojov 746.006 a 013 ZSSK Cargo, ktoré po príchode do Levíc nepokračovali v návrate do Zvolena, ale "odkráčali" na vedľajšiu koľaj, kde prečkali víkend a v pondelok 4. 2. ráno sa naplno zapojili do odklonovej vozby a zotrvávajú v nej až doteraz.

 

Prvý odklonový "manipulák" s rušňami 746.006 a 013 prešiel trasu cez Šahy a Čatu už v piatok 1. 2. večer. Na snímke ho vidíme po obehnutí rušňov na opačný koniec súpravy v stanici Čata. (snímka autor)

 

Naostro sa začalo jazdiť v pondelok, 4. 2. 2013. Opäť s rovnakými rušňami, hoci záťaže smerom "hore" bolo ešte poskromne. (Bielovce - Ipeľský Sokolec, snímka autor).

 

Zato v stredu 6. februára dostali mašiny do daždivého rána peknú ucelenú záťaž dvadsiatich Eas-ov. Vchodové návestidlo im ukazuje 'Voľno' do stanice Pastovce. (snímka autor)

     Odklonové Mn vlaky premávajú v dňoch pondelok, streda a piatok. Mn 84 410 / 84 401 vyráža zo stanice Levice obvykle o 8.30 h, po príchode osobného vlaku 5905 zo Štúrova. V Čate pobudne približne v čase 9.10-9.25 h a v Šahách cca 10.10 až 10.30 h, v oboch prípadoch najmä z dôvodu obiehania súpravy v úvraťovej stanici. Príchod do Krupiny je potom okolo 12. hodiny, a doterajšia skúsenosť z prvých troch jázd je taká, že vlak ešte pokračuje ďalej, až do stanice Sása-Pliešovce. Po skončení posunu sa vracia späť ako Mn 84 400 / 84 411 a opäť podľa potreby posunuje v nácestných staniciach, takže jeho časová poloha je premenlivá. Pravidelný býva až odchod zo Šiah o 16.45 h (po príchode Os 6059), pobyt v Čate 17.30-17.45 h a príchod do Levíc asi o 18.25 h.

     Nepretržitá výluka má trvať až do 2. apríla, kedy sa doprava vráti do starých koľají a zvýšený ruch na južnej časti trate 153 opäť ustane. 

 

Súvisiace trate