Z oslav 130 let trati Kroměříž – Zdounky – Zborovice

31.5.2011 8:00 Stanislav Plachý

Z oslav 130 let trati Kroměříž – Zdounky – Zborovice

Železniční trať č. 305 z Kroměříže do Zborovic byla od loňského září probírána v různých médiích. Jednalo se většinou o její rentabilnosti a nedůležitosti jako dopravního prostředku v regionu. Poslední zmínka se datuje na 2. květen letošního roku. V klubu Starý pivovar v Kroměříži, proběhla diskuze městského zastupitelstva s občany ohledně obchvatu města Kroměříže.

oné diskusi místní občan Ing. Petr Komínek opět navrhoval nechat tuto trať zrušit a vybudovat v místě jejího tělesa dálniční přivaděč do města. Toto řešení podpořil svými slovy i místostarosta Mgr. Miloš Malý, který prohlásil, že pokud bude možnost podpořit tuto variantu, že pro ni rád zvedne ruku.
 
 
Ale protože pozitivních informací není na železnici nikdy dostatek, tak vraťme zpět k oslavám, o kterých tento článek má být hlavně. Ve zkratce přiblížíme historicky důležitá data a několik málo pozitiv, o kterých se média nikdy moc nerozepisují, a připomeneme si samotné oslavy 130 výročí tratě.
 
V sobotu 21. května jsme si připomněli spolu s Českými drahami a občanským sdružením Kroměřížská dráha jedno kulaté výročí. Železniční trať Kroměříž – Zdounky – Zborovice oslavila 130 let od svého zprovoznění. Ačkoliv samotný provoz železniční dopravy započal až na podzim, proběhla tato připomínka výročí již v květnu. Toto výročí se připomnělo pro veřejnost spolu s tradiční akcí Pohádkového lesa, která má v regionu velkou tradici a drží si také jeden primát. Tím je nejstarší pořadatelství této akce v Českých zemích. Letos proběhl již 33. ročník Pohádkového lesa. Vraťme se, ale k samotnému výročí a připomeňme si ve stručnosti několik dat, která se zapsala do historie.
 

Pamětní pohlednice © Stanislav Plachý
 
V roce 1879 vznikla společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž – Hulín (Kroměřížská dráha). Společnost vydává 250 akcií po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionářů se stává olomoucký arcibiskup hrabě Fürstenberg, který se na stavbě podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl Hrabě Friesse, velkostatkář a průmyslník. Hybnou pákou společnosti byl pan J.Troltsch a ředitel Josef Nezdara. Původní sídlo společnosti bylo ve Vídni, ale po získání koncese se společnost přestěhovala do Kroměříže. Jako první se začala stavět trať mezi Kroměříží a Hulínem.
 
Historie železniční trati Kroměříž – Zborovice se začíná psát v roce 1881. Výnosem c. k. ministerstva obchodu Wien č. 9215, ze dne 14. 04.1881 a c. k. místodržitelství v Brně č. 7900 z 20. 04.1881 bylo uděleno povolení ke stavbě trati. Již 16. května téhož roku, započala samotná stavba. Ta byla dokončena na konci září. Dne 28. 09. 1881 byla na trati provedena technicko politická zkouška s lokomotivou Zborowitz rychlostí 6 km/h za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně. Slavnostní otevření tratě do Zborovic proběhlo 23. října. O den později zahájila svůj provoz nákladní doprava. Prvního osobního vlaku se lidé ve Zborovicích dočkali až 1. 11.1881. Soupravu vagonků přivezla za velké slávy parní lokomotiva Zborowitz, která se stala první pravidelnou mašinkou na této trati.
 

Pamětní razítko, autorka návrhu Zuzana Krkošková
 
Nejen o podrobnostech provozu této lokální tratě ve Zlínském kraji, ale také o nevybudovaných spojeních Zdounky – Střílky – Koryčany a Morkovice – Zborovice, která mohla v dnešní době hrát důležitou roli v železniční obslužnosti v regionu, si budeme moci přečíst na stránkách Vlaky.net. V budoucnu by se zde měl objevit několikadílný článek s cyklu Z historie moravských tratí: Kroměříž – Zdounky – Zborovice.
 
Vraťme se ale k samotným oslavám. K výročí 130 let trati do Zborovic byla v prostorách železniční stanice Kroměříž připravena malá výstavka železniční techniky. Na této výstavce byla presentována drážní technika SŽDC v zastoupení:
  1. montážní vůz trakčního vedení MVTV 2 – 061 (SDC Zlín);
  2. kolejová fréza – nástavba KSF 70.1 umístěna na MUV 69.2 (SDC Zlín);
  3. MPŽ – 20 – zvedací plošina (SDC Olomouc).


Technika SDC Zlín v Kroměříži, v čele MVTV 2-061 © Stanislav Plachý

V prostorách stanice byla také nainstalována výstava fotografií, která mapovala provoz železniční dopravy od prvních okamžiků až do dnešních dnů. Na výstavě byly ke shlédnutí také různé části nejen parních lokomotiv, různých rekvizit, artefaktů,…. Mezi unikáty na výstavě, jistě patřil funkční telegraf, který si nejedno dítě odzkoušelo v praxi.

Organizátoři nezapomněli také na sběratele, pro které byly nachystány upomínkové předměty: pamětní propisovačky, jízdenky, či razítko. Celá akce byla doplněna o prodej publikací s železniční tématikou a prodej železničních modelů.


Parní vlak ve Zdounkách © Michal Boček

Nesmíme také zapomnět na parní vlak, v čele s lokomotivou 433.002, který byl hlavní atrakcí celého dne. Ten vozil, návštěvníky nejen do Zborovic, ale také na Pohádkový les. Celou akci doplnili průvodčí v historických kostýmech a prodej pohlednic v parním vlaku. 

Celá akce měla velký úspěch. Již při první jízdě vlaku do Zborovic, byl vlak obsazen do posledního místa. V odpoledních hodinách, po odjezdu druhého páru vlaků, nastala ve Zdounkách na nádraží kuriózní situace, při které nemohl běžný vlak (motorový vůz řady 810), s pravidelným odjezdem v 13:21 odvést všechny lidi, co čekali na nádraží. A tak musela asi polovina cestujících odjet ze Zdounek až po dvou hodinách čekání na další spoj. Takto situaci líčil strojvedoucí Pospíšil, který měl ten den službu v motorovém vozu na trati.

Výročí 130 let železniční trati Kroměříž - Zborovice © Stanislav Plachý

Závěrem tohoto článku bych si dovolil poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispěli k realizaci těchto oslav. Zejména bych chtěl poděkovat vedení SDC Zlín za zapůjčenou techniku na výstavu.

Odkazy:

  1. Kroměřížská dráha, o.s.
  2. České dráhy, a.s.
  3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  4. Parní lokomotiva 433.002 
  5. Město Kroměříž - oficiální stránky
  6. Je ztrátová, ale rušit se nebude. Trať do Zborovic čeká na „objevení“ (článek z médií)

Titulní snímek: Zvláštní vlak v úseku Skržice - Zdounky © Michal Boček

Galéria

Súvisiace odkazy