O chlapci, který zachránil jízdu do Pohádkového lesa

30.6.2012 8:00 Stanislav Plachý

O chlapci, který zachránil jízdu do Pohádkového lesa

Jako každoročně, tak i letos byl vypraven KCOD Zlín ve spolupráci s KMD, o. s. parní vlak z Valašského Meziříčí do Zborovic. I když se jedná vždy o stejnou trasu, pokaždé se v něčem liší od předchozí. V loňském roce jel parní vlak mimo jiné jako připomínka 130 let železničního provozu na trati Kroměříž – Zborovice. Vlak z důvodu výluky musel neplánovaně změnit na poslední chvíli svůj jízdní řád.

Odklon proběhl přes Hranice na Moravě, Přerov a Hulín. Tím se musel značně pozměnit čas odjezdu z výchozí stanice.

 


V roce 2010 pak projel parní vlak tzv. na prázdno. Pohádkový les byl přesunut z důvodů povodní na srpnový termín. V roce 2009 vyjel na trať muzejní pielstick z důvodu závady na parní lokomotivě Matěj (433.002).

Při letošní jízdě došlo opět k neočekávaným událostem, které narušily plynulý chod jízdy parního vlaku. Prvním problémem se ukázalo zapůjčení původně uvažované parní lokomotivy 433.002. Ta patří do majetku NTM Praha. Lokomotivu spravovali po celou zimu nadšenci s Valašského parního spolku do provozuschopného stavu. Stroj prošel do začátku května rozsáhlou opravou, při které se měnily trubky k napáječům a opravou prošly i vodní nádrže. Na stroji byly provedeny i další práce potřebné k udržení lokomotivy ve skvělém stavu.


Výtopna Val. Meziříčí sice už neexistuje, její tradice ale přetrvávají (Vítkov, 17.9.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Matěj měl původně vyjet už na Slavnosti hradu Brumov. Zde se každoročně koná jarmark spjatý s šachovým turnajem. Finále dětského turnaje je završeno hrou s živými šachovými figurami na hradním nádvoří. Jelikož do měsíce května nedošlo k podepsání smlouvy o zapůjčení nostalgických vozidel mezi Národním technickým muzeem a Českými drahami, musely se květnové parní jízdy ve Zlínském kraji řešit operativními náhradami. Na jízdu do Bylnice zaskočil olomoucký kremák 534.0432. Ten v sobotu 19.5.2012 do Zborovic nemohl. Nemá na této trati přechodnost a měl ten den jiný úkol.


534.0432 se zvl. Os 31161 v úseku Ostružná - Ramzová dne 19.5.2012 © Radek Hořínek

Byl nasazen na nostalgickou jízdu z Olomouce do Jeseníku, kde se mu ale příliš nevedlo, jak konstatovala už před časem zveřejněná reportáž. KCOD Zlín našlo jako rozumnou náhradu za Matěje parní lokomotivu 423.041 z Bohumína. Parní lokomotivy řady 423.0, přezdívané velký býček, jezdily na zborovické trati do 60. let 20. století. Samotná lokomotiva 423.041 zavítala naposledy do Kroměříže při slavnostní jízdě k otevření nové zastávky Jankovice. Ta byla vybudována na trati Valašské Meziříčí – Kojetín a slavnostní otevření se konalo v neděli 31.10.2004. Ale vraťme se k sobotě 19.5.2012.


Plakát akce inzeroval původně zamýšleného „Matěje“; zdroj: www.prototypy.cz
 
Původní odjezd parního vlaku byl stanoven na 5:35 hod. Už před odjezdem z Valašského Meziříčí svítilo na „pragotronu“ prvního nástupiště zpoždění 30 minut. Hlavním důvodem velkého zpoždění byla poškozená výhybka v žst. Valašké Meziříčí mezi kolejí 4. a 6. Tu poškodil svým průjezdem Sp 1640. S hodinovým zpožděním se pak parní vlak vydal od 3. nástupiště na svou cestu do Kroměříže, kam si stejné zpoždění také přivezl. Původně plánované otáčení lokomotivy na točně bylo zrušeno a rychle byla doplněna voda z přistavěného hasičského vozu. Parní vlak se následně vydal bez větších prodlev na svou cestu do Zborovic.
 

423.041 doplňuje v Kroměříži vodu © Stanislav Plachý
 
Po odjezdu se hned rozjeli fotografové na své „fotofleky“. V tom okamžiku ale ještě nikdo netušil, že vlak v původním složení nedojede do svého cíle. V km 1,6, ve kterém se nachází zastávka Kroměříž-Oskol, nastal problém u parní lokomotivy, která při jízdě ztratila klínek, což znemožnilo další pokračování v jízdě. Po výpadu klínu z rozvodu lokomotivy zaslechli cestující velké rány a vlak se zastavil. Naštěstí se nedaleké blízkosti se nacházela stanice Kotojedy, kde byla parní krasavice odstavena na vlečkovou kolej firmy NAVOS Kotojedy. Vlak se po krátkém zdržení vydal směr Zborovice. V jeho čele se objevila přípřežní lokomotiva T 466.007, která zachránila celou první jízdu speciálního vlaku.
 

T 466.007 se zvláštním vlakem ve stanici Zdounky © Miroslav Šamánek
 
Po odjezdu soupravy do Zborovic se vydala četa parní lokomotivy hledat ztracený klínek. Hlavním hrdinou celého dne se následně stal malý Honza Židlík z Kroměříže. Ten se při jízdě z vlaku díval na levou stranu, kde zahlédl odletující klínek z lokomotivy. Následně sdělil svému tatínkovi: Jé tati, té mašince něco upadlo. Při hledání pak našel přesně místo dopadu klínku. Ten byl poté namontován a zajištěn proti opětovnému uvolnění. Při zpáteční cestě byla parní lokomotiva spojena s celou soupravou v Kotojedech a dojela zpět do Kroměříže. Další jízda vlaku, už v čele se 423.041, proběhla již bez komplikací. Malý Honza Židlík byl za své hrdinství odměněn jízdou na stanovišti parní mašinky.
 

423.041 při svém druhém odjezdu z Kroměříže © Milan Řihánek 
Po celý den byla na čtyřech nejvytíženějších párech vlaků nasazena Regionova (814.118-6). Ta pobírala návaly cestujících z Pohádkového lesa. Jako záloha byl nachystán ještě motorový vůz 810.071-1. V původním plánu se počítalo s nasazení 814.167-3 (s pískajícími dveřmi při zavírání), na to však v důsledku zpožděných obratů (poškozené výhybky) nedošlo. Regionova se na zborovické trati objevila v pravidelném provozu teprve podruhé. Premiéru zažila v roce 2008 druhá vyrobená jednotka 814.002-2, ta byla rovněž nasazena jako posilový spoj na trati. Zároveň byla veřejnosti představena jako novinka v regionální dopravě pro Zlínský kraj.
 

Video „Plnou parou do Pohádkového lesa 2012“ © Stanislav Plachý
Odkazy:
  1. České dráhy, a.s. - ČD ve Zlínském kraji
  2. Kroměřížská dráha, o.s.
  3. Železniční trať Kroměříž - Zborovice - Wikipedie
  4. Lokomotiva 423.0
  5. Parní lokomotiva 433.002 Matěj
  6. Lokomotiva 534.0

Titulní snímek: 423.041 a malý velký hrdina celého dne © Stanislav Plachý

Galéria

Súvisiace odkazy