VLAKY.NET oslávia 6. narodeniny pod Tatrami 8.5.2010 - doplnený program, foto a kapacita

4.4.2010 18:00 Redakcia VLAKY.NET

VLAKY.NET oslávia 6. narodeniny pod Tatrami 8.5.2010 - doplnený program, foto a kapacita

Milí priaznivci VLAKY.NET! Uplynul už takmer rok od našej oslavy prvého malého okrúhleho výročia v údolí Čierneho Hrona a v máji tohto roku oslávime už naše 6. narodeniny. Už tradičná narodeninová oslava sa vždy spája so zaujímavou železničnou traťou a historickými železničnými vozidlami. Oslava sa uskutoční 8. mája 2010 priamo pod Tatrami, pozývame Vás!

Po roku sa vraciame späť na rozchod 1 435 mm kde nás cestou bude sprevádzať vôňa spálenej nafty. Naša cesta do minulosti sa začne na práve modernizovanej železničnej stanici Poprad - Tatry, vstupnej brány do Vysokých Tatier. Traťou ŽSR č. 185 náš vlak povedú koľaje cez Studený Potok do železničnej stanice Kežmarok, ktorá sa právom pýši svojou krásnou secesnou výpravnou budovou. Za Kežmarkom sa cez odbočku Strážky dostaneme na dnes už takmer zabudnutú železničnú trať do Spišskej Belej, na ktorej počas tých slávnejších rokov prevádzky nechýbali ani osobné vlaky vedené motorovými vozňami rady M 131.1 či M 240.0.

 
Spišská Belá nákl., 27.3.2010, Foto: Mirec

Program osláv 6. narodenín VLAKY.NET

V čele nášho mimoriadne vlaku sa predstaví dnes už historický motorový rušeň T 466.0254, ktorý bude ťahať súpravu zloženú z 2-3 historických osobných vozňov a historický motorový vozeň M 240.0042.

Cesta v smere z Popradu do Spišskej Belej bude prebiehať bez fotozastávok, preto pri zastavení vlaku v dopravniach prosíme nevystupujte.

Dopravňa Prích. Odch. Poznámky
 Poprad-Tatry   10:30  
 Kežmarok 10:50 10:53  
 Spišská Belá odb.   11:10  
 Spišská Belá nákl. 11:15    

Počas pobytu v Spišskej Belej bude pre účastníkov narodeninovej jazdy pripravený program: 

 • 11.15 - 12.00 - posun a fotografovanie v stanici
 • 12.00 - 12.50 - pomalá jazda motorového vozňa M 240.0042 pre fotografov zo stanice k odbočke k prejazdu pravidelného Os 8310 (spoločné fotenie o cca. 12.30 hod) a naspäť. Počas pomalej jazdy vlaku po odbočnej trati je možné fotenie vlaku popri trati.
 • 12.50 - 13.30 - pomalá jazda rušňa T 466.0254 pre fotografov zo stanice k odbočke a naspäť. Počas pomalej jazdy vlaku po odbočnej trati je možné fotenie vlaku popri trati.
 • 13.30 - 14.00 - pomalá jazda motorového vozňa M 240.0042 pre fotografov zo stanice k odbočke. Počas pomalej jazdy vlaku po odbočnej trati je možné fotenie vlaku popri trati.
 • 14.00 - 14.50 - fotenie s M 240.0042 a T 466.0254 na vlečke s úvraťou k píle

Okrem toho budú železničné vozidlá predstavené záujemcom po technickej stránke. V cene cestovného lístka je zahrnutý obed, ktorý sa bude podávať priebežne počas celého pobytu v Spišskej Belej v Motoreste GORAL hneď oproti stanici.

Dopravňa Prích. Odch. Poznámky
 Spišská Belá nákl.   15:10  
 Spišská Belá odb. 15:15 16:25 Fotozastávka, info pod týmto CP
 Kežmarok 17:25 17:32  
 Poprad-Tatry 18:06    

Počas jazdy zo Spišškej Belej budú organizované tieto fotozastávky:

 • 15:15 hod. - Spišská Belá odbočka: fotenie s pravidelným Os 8314 na odbočke, historická vlaková súprava v čele s T 466.0254 stojaca na odbočke za výkoľajkou
 • 15:35 hod.: po prechode pravidelného Os 8314 sa fotografi peši presunú popri trati smerom na Kežmarok
 • 16:25 hod.: po prechode pravidelného Os 8317 výjde náš vlak z odbočky na trať a pomalou jazdou pre fotografov prejde na Strážky zast. kde počká na fotografov. Odchod zo Strážky zast. je 16:55 hod.
 • 17:00 hod.: fotohalt pri likérke Strážky

POZOR: Počas fotenia a presunu popri trati vyzývame fotografov k maximálnej obozretnosti, keďže po trati budú prechádzať vlaky!

Cestovné vo výške 7 EUR/osoba zahŕňa:

 • jazdu historickým vlakom na trase Poprad-Tatry - Kežmarok - Spišská Belá nákl. a späť.
 • fotografovanie vlaku počas jeho jazdy a fotozastávok, počas posunu v Spišskej Belej
 • obed počas pobytu v Spišskej Belej

Registrácia na podujatie je možná online. V deň konania akcie bude možné si cestovný lístok zakúpiť len v prípade voľných miest a s prirážkou.

Ďakujeme za prejavený záujem o našu narodeninovú jazdu. Vzhľadom na to že voľné miesta sa rozchytali už mesiac pred našou akciou, pridávame ešte ďalších 30 miest.

Svojou účasťou podporíte aktivity VLAKY.NET Klubu a Klubu železničných historických vozidiel Poprad.

»»» REGISTRÁCIA NA PODUJATIE «««

Platba je možná online bezpečne platobnými a kreditnými kartami, bankovým prevodom na účty v SR a ČR. A pripravené máme aj prekvapenie :)


Spišská Belá odb., 27.3.2010, foto: Mirec

 
Zárez krátko za odbočkou, 27.3.2010, foto: Mirec

 
Na odbočnej trati do Spišskej Belej nákl., v pozadí s tatranskými štítmi, 27.3.2010, foto: Mirec

 
Vchod do Spišská Belá nákl., vľavo Motorest Goral, 27.3.2010, foto: Mirec

 
Vlečka k píle, 27.3.2010, foto: Mirec

 
Pohľad z odbočnej trate na 840.001 vchádzajúcej do ŽST Spišská Belá zást., 27.3.2010, foto: Mirec

  
T 466.0254 a M 240.0042, foto: KŽHV

Zo života motorového rušňa T 466.0254

Rušeň bol odovzdaný správe Východnej dráhy dňa 4.4.1979 do lokomotívneho depa Žilina. Pôvodný spaľovací motor mal číslo 204 -263 -7901 a bol vyrobený v roku 1979. Cena za vozidlo bola 3 715 000 Kčs. TBS bola vykonaná dňa 6.4.1979 v úseku Žilina – Považská Bystrica pri oblačnom počasí a suchej koľaji. Pri skúške rozjazdom bola dosiahnutá rýchlosť 90km/h na 600m a rušeň dosiahol najvyššiu rýchlosť 100 km/h. Posledná hlavná oprava na motore v.č. 204 - 261 bola vykonaná na prelome rokov 1990 a1991 v Žos Česká Třebová a motor bol dosadený do rušňa. Posledný výkon mal rušeň v mesiaci október 2000, kedy najazdil 12 km. Celkovo počas svojho pôsobenia v pravidelnej prevádzke najazdil 905 982 km.

Zo života motorového vozňa M 240.0042

Motorový vozeň M 240.0042 vyrobený na objednávku zo dňa 30.12.1960, dňa 28.2.1964 dodaný do depa Praha Libeň. TBS 2.3.1964 na trati Strančice – Hostivař a späť. Spaľovací motor Tatra 930 – 4. Hydraulická prevodovka H 250 M, v.č. 282. 1.7.1965 – 31.12.1982 Česká Třebová. 1.1.1983 – 30.3.1984 PLD Letohrad. 31.3.1984 RD Poprad. 26.7.1985 najazdených 1 000 000 km. 25.3.1997 najazdených 2 000 000 km. Do konca roku 2004 najazdených celkom 2 195 693 km. ŽOS Šumperk navštívil za svoj život 12 krát z toho boli 6 krát menené obruče. V rozmedzí rokov 2001 – 2004 najazdil len 14 843 km, kedy je nasadzovaný ako záloha za 850 a 810 pričom do roku 1999 najazdil priemerne za rok v RD Poprad 84 000 km.

Za podporu pri organizovaní tohto podujatia ďakujeme:

Ďalšie informácie o podujatí budú zverejňované na našej stránke, preto sledujte VLAKY.NET! Zmena programu z organizačných dôvodov vyhradená. Akcia sa koná za každé počasia. Cestovné sa nevracia a na cestovné sa nevzťahujú režijné výhody a zľavy.

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Fotografovať sa bude vždy z vyhradeného miesta, tak aby si účastníci navzájom neliezli do záberu. Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, tak aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Účastníkov, ktorí nebudú fotografovať prosíme, aby na fotohaltoch nevychádzali z vlaku. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť a vystupovanie/nastupovanie z/do vlaku mimo nástupištia na vlastnú zodpovednosť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pod Tatrami! 

Súvisiace trate

 • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy