Všetko najlepšie v novom roku 2010!

1.1.2010 8:00

Všetko najlepšie v novom roku 2010!

Zasa stojíme na počiatku ďalšieho roku, s ktorým prichádza čas na novoročné vinšovanie, ale možno aj na krátke zamyslenie sa nad tým, čoho sme v tom roku minulom dosiahli, a čo je naopak pred nami. Spomeňme teda veci, ktoré sa nám darili, ale aj tie, ktoré mohli vyznieť lepšie. Tento raz takto vinšujeme nie len v inom čase, ale aj v inej forme.

 

 

 

VLAKY.NET v máji 2009 oslávili zavŕšenie prvej päťročnice svojho jestvovania a počas celého roku si udržali vysokú sledovanosť. Každé ráno ich čitatelia nachádzali na hlavnej stránke svoju pravidelnú aktualitu, úspešne pokračovali rozpracované projekty a objavili sa aj ďalšie, členovia nášho klubu využívali diskusné fórum aj iné naše služby, prihlasovali sa členovia noví... Zdalo by sa, že môžme byť spokojní. V skutočnosti však všetko také ružové nie je.

V niektorých obdobiach sa darilo zaisťovať pravidelné každodenné príspevky iba s vypätím všetkých síl a ani ich štruktúra nie je práve optimálna. Uverejňujeme síce napríklad dostatok reportáží zo zahraničných koľaji, ani na malý počet retrospektívnych fotografických diel, historických článkov či statí o jednotlivých radoch koľajových vozidiel si nemožno sťažovať, ale situáciu v počte skutočných aktualít z prevádzky už tak pozitívne nevidíme. Týka sa to predovšetkým diania na Slovensku.

Zlepšenie v tomto (a aj každom inom, ktorý sa tém a počtu noviniek týka) smere však samotná redakcia zariadiť, akokoľvek by sa o to snažila, nedokáže. Okrem vlastných autorských príspevkov môžme pracovať iba s tým, čo nám kto pošle. Teda pokiaľ nechceme uvádzať napríklad z dennej tlače prevzaté správy. A to nechceme. Takže nám neostáva nič iné, ako apelovať na vás všetkých, aby ste nám podľa svojich možností a schopností pomáhali. A možno vás aj k takéto aktivite motivovať.

Pripravujeme spôsob, akým získať ďalších pravidelných prispievateľov, lokálnych reportérov, ktorí by „spravodajsky pokryli“ čo najširšie územie nášho niekdajšieho spoločného štátu. Áno, budeme pochopiteľne pokračovať v rozvíjaní našich stránok v slovensko-českom duchu, aj keď niektorí „národovci“ k tomu majú svoje výhrady. Nakoniec oba naše národy sa zasa zišli v spojenej Európe, ktorá zborila hranice medzi štátmi a mala by ich boriť aj medzi národmi oveľa vzdialenejšími, ako sú Česi, Moravania a Slováci.

Verme, že redakčné novoročné predsavzatie zvýšiť aktuálnosť noviniek sa s vašou pomocou podarí naplniť aj konkrétnym výsledkom. A že VLAKY:NET budú v tomto novom roku prinášať radosť a poučenie svojím návštevníkom a uspokojenie z dobre vykonanej práce ich tvorcom. Ku ktorým nepatria iba členovia redakcie, ale každý, kto prispieva do noviniek, jednotlivých projektov či fotografických galérií. Za to im treba poďakovať

Ale poďakovanie patrí aj „iba“ pasívnym členom klubu a všetkým neregistrovaným čitateľom. Bez nich pochopiteľne naše stránky existovať nemohli. Takže si všetci spolu poprajme do roku 2010 len všetko dobré a pokiaľ možno ešte lepšie, ako v roku minulom. Doma, v robote a predovšetkým na stránkach VLAKY.NET!

Vaša redakcia

Súvisiace odkazy