Další kamínek v mozaice rekonstruovaných tratí SŽDC

3.12.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Viamont DSP, a.s.

Další kamínek v mozaice rekonstruovaných tratí SŽDC

Posledního listopadového dne se na jedné železniční zastávce na Vysočině odehrála malá slavnost. Jejím motivem bylo ukončení stavby nazvané Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod, jejímž investorem byla Správa železniční dopravní cesty, s.o. a zhotovitelem sdružení firem Viamont DSP a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. a GJW Praha, s.r.o.

 

 

 

Úsek (Dobronín -) Šlapanov - Havlíčkův Brod dnešní trati č. 225  byl (stejně jako celá trať mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem) otevřen pro veškerou dopravu dne 25.1.1871 a jeho vlastníkem i provozovatelem byla Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB). Dnem 1.1.1908 byla trať zestátněna a 15.10.1909 na ní Císařsko-královské státní dráhy (KkStB) převzaly i provoz. Po převratu dne 28.10.1918 je nahradily Československé státní dráhy a vlastník i provozovatel se pak měnil v souvislosti s dalšími společenskými změnami, všem dobře známým způsobem. 30.12.1965 byl na trati zahájen provoz v elektrické trakci 25 kV/50 Hz.

Rekonstruovaný úsek a okolní tratě na turistické mapě; zdroj: mapy.cz - ZOBRAZ!

Dopravní ruch na této jednokolejné trati není tak čilý, jako kdysi. Zvláště, srovnáme-li to s jejím původem coby součásti nejkratší spojnice mezi Vídní a Berlínem. V současné době je po ní vedena osobní doprava především mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, které spojují osobní vlaky v čele s lokomotivami řady 242, jejichž soupravu tvoří patrový vůz řady Bmto a vůz se služebním oddílem řady BDs. Jezdí zhruba ve dvouhodinovém taktu a v okrajových polohách dne je doplňují po delší trase jezdící osobní vlaky vedené motorovými jednotkami řady 814.

242.234-3 v čele Os 14844 Jihlava - Havlíčkův Brod (12.10.2008 - Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Rychlíkovou dopravu pak zastupují motorové rychlíky Jihlava – Pardubice a zpět, v podání motorových vozů řady 854 s vozy přípojnými bývalé řady 050, i po jednom páru rychlíků mezi Jihlavou a Prahou a Havlíčkovým Brodem a Plzní. Ty poslední jsou vedeny klasickými soupravami. Po trati pochopitelně jezdí i vlaky nákladní, v jejichž čele jsou zpravidla laminátky ČD Cargo, které jsme zde před vydělením nákladní dopravy z Českých drah do samostatné dceřiné společnosti vídali častěji v osobní dopravě. Tolik o trati jako takové a teď obraťme svou pozornost k rekonstruovanému úseku. 

Dvojice 230.026-7 + 230.025-9 projíždí s nákladním vlakem od Havlíčkova Brodu (12.10.2008 - Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Má délku 6 886 m a jeho přestavba probíhala ve dvou etapách. První se uskutečnila v nepřetržité výluce od 4.9. do 2.10 2008 v km 221,150 – 222,985 a spočívala v sanaci železničního spodku, úpravě odvodnění, propustků, zabezpečovacího zařízení i trakčního vedení a přeložce kabelových tras. Druhá etapa postihla km 216,099 – 221,150, kde proběhly hlavní stavební úkony od 15. 2. do 9.5. 2009 a byla provedena rekonstrukce odvodnění, sanace železničního spodku, rekonstrukce propustků a kompletní výměna železničního svršku. V zastávce Mírovka pak bylo zbudováno nové nástupiště s hranou 550 mm nad temenem kolejnice a nové osvětlení. Závěrečné práce byly realizovány během výluk ve dnech 13. až 16.9.2009.

Rekonstruovaný úsek na železniční mapě; zdroj: Atlas drah České republiky - ZOBRAZ!

Celkové náklady na stavbu, která má být podle harmonogramu kompletně ukončena v únoru 2010, činí 246 712 781 Kč. Tuto částku poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, ale vzhledem k zařazení akce do seznamu prioritních projektů železniční infrastruktury v Operačním programu Doprava Ministerstva dopravy pro schválení spolufinancování Evropskou komisí v letech 2007 – 2013, poskytne 84,28 % způsobilých nákladů (tedy 208 111 104 Kč ) Fond soudržnosti Evropské unie. Jak už bylo řečeno v úvodu, zhotovitelem této stavby, vyprojektované firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., je Sdružení Šlapanov, tvořené společnostmi Viamont DSP a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. a GJW Praha, s.r.o.

Zahájení slavnosti na zastávce Mírovka © Viamont DSP, a.s.

Představitelé těchto firem se dne 30.11.2009 sešli krátce po desáté hodině na nově přestavěné zastávce Mírovka se všemi svými partnery v zajišťování této investiční akce i dalšími pozvanými hosty, mezi nimž nechyběli ani volení zástupci uživatelů, tedy cestujících, aby slavnostně završili už zprovozněné dílo, ocenili podíl jednotlivých složek a v onu chvíli už jen povýtce symbolicky přestřihli pásku k jeho otevření. Při té příležitosti bylo vyzdviženo, že se podařilo dosáhnout evropského standardu železniční infrastruktury, zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a komfortu cestování odpovídající současným trendům.

Účastníci slavnosti na novém nástupišti zastávky Mírovka © Viamont DSP, a.s.

Věřme, že toto (ve srovnání se stavbami třeba koridorovými) relativně nevelké dílo bude sloužit dopravcům a jejich zákazníkům v osobní i nákladní dopravě k jejich spokojenosti a podle výchozích záměrů investora. A kdo ví, možná nabude za několik let na svém významu. Po dokončení elektrizace tratě Jihlava - Brno a zvláště pak po případném elektrizaci tratě mezi Okříškami a Znojmem, kdy by se rekonstruovaný úsek stal znovu součástí mezistátní (byť jen alternativní) železniční spojnice, jak to stavitelé celé trati kdysi dávno zamýšleli a jak to také po dlouhá léta fungovalo.

Stříhání pásky na zastávce Mírovka © Viamont DSP, a.s.

Závěrečná poznámka:

Na tomto místě měla být původní reportáž jak ze samotné slavnosti, tak z modernizovaného úseku. Jenže viry měly na věc jiný názor, já jsem se pro jejich útok na cesty vydat nemohl a musel jsem tak vzít za vděk tiskovou zprávou SŽDC, těmi několika snímky, které mi ochotně zaslal Ing. Richard Bauer z a.s. Viamont DSP, a ilustračními obrázky vlastními. Netvrdím, že byste se bez této aktuality neobešli, ale pokládám za užitečné ukázat, že se naše koleje mění k lepšímu i po malých kouscích a také ne vždy na páteřních tratích.

363.040-7 v čele R 1514 Jihlava - Praha-Holešovice (12.10.2008 - Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Viamont DSP a.s. - železniční stavby, silniční a pozemní stavby
  3. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
  4. GJW Praha, spol. s r.o.
  5. Rakouská severozápadní dráha - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  6. Historie železničních tratí ČR

Titulní snímek: Zahájení slavnosti na zastávce Mírovka © Viamont DSP, a.s.

Súvisiace odkazy