Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

» Návrat

Pridané: 28.11.2009 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk
Zdroj: CZ LOKO, a.s.

Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1 Před nedávnem jsme se na tomto místě prostřednictvím reportáže zúčastnili slavnostní prezentace nového speciálního drážního vozidla, určeného pro Správu železniční dopravní cesty, s.o., která proběhla v jihlavské provozovně a.s. CZ LOKO. V reportáži zazněl slib, že o vlastním vozidle pojedná samostatný článek. Tady je.

 
 
 
 
 
 
 
V letech 1968 – 1991 dostaly Československé státní dráhy i jiní provozovatelé drážní dopravy u nás i v NDR na 1 000 motorových univerzálních vozíků MUV 69, které nahradily starší drezíny typu Vm 14/52. Toto vozidlo vzniklo v někdejším podniku Mechanizace traťového hospodářství Praha. Vyráběl je jeho závod Brno-Horní Heršpice a dodnes je nabízí také z původní složky ČSD v roce 1992 transformovaná firma MTH Praha, a.s., byť v modernizované podobě, označené jako MUV 69.5. MUV 69 se stal nejen základem pro několik odvozených drážních mechanismů, ale později také východiskem přestaveb a modernizací různých provedení.
 
MUV 69.002 s vozíkem PV 460 v Hanušovicích dne 28.7.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Vývoj a výroba

Obecnou potřebu modernějších, avšak nikoliv příliš nákladných vozidel pro přepravu osob a materiálu při lehké údržbě tratí nepřehlédli ani v někdejší ČMKS -Jihlavské lokomotivní společnosti s.r.o., kde byla postavena prototypová rekonstrukce původní muvky, označená jako MUV 71.001 a určená pro Sokolovskou uhelnou a.s. Vozidlo představila a.s. ČMKS Holding v září roku 2003 na 45. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Její podstatou byla nejen remotorizace v zájmu úspornějšího provozu, ale především nová kabina, která výrazně zvýšila komfort řidiče i přepravovaných pracovníků. Dobová zpráva výrobce zahrnuje následující technický popis.

MUV 71.001  Sokolovské uhelné a.s. na MSV Brno 2003 © CZ LOKO,a.s.

Na vozidle MUV 71.0 je dosazena kabina nového tvaru, která je umístěna na předním čele vozidla; na obou bočních stranách kabiny jsou umístěny vstupní dveře. Pohonný agregát vozidla tvoří úsporný naftový motor typu VM MOTORI D 704 LTE s instalovaným výkonem 65 kW a 4 stupňová trakční převodovka Praga 5 S34.00. Maximální provozní rychlost vozidla činí 40 km/h s tím, že na tažném háku vozidlo disponuje tažnou sílou 26 kN. Brzdový systém tohoto drážního vozidla je vzduchotlaký, brzda je kotoučová - automobilového typu, vozidlo je také vybaveno zajišťovací pružinovou brzdou. V kabině vozidla MUV 71.0 lze přepravovat až 5 osob.

MUV 71.004 Českých drah na 10. mezinárodním stavebním veletrhu IBF v dubnu 2005 © CZ LOKO,a.s.

Ale vývoj šel dál a ČMKS se navíc spojila s dodavatelem moderních, ekonomických a ekologických motorů značky Caterpillar, firmou Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., takže je nasnadě, že další vyrobené vozíky pak mohly případně dostat pohonné agregáty právě této značky. To také naznačila či předjala skutečnost, že ve dnech 19. až 23.4.2005 byl ve stánku výše zmíněného dodavatele motorů na 10. mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně prezentován motorový vozík MUV 71.004 pro České dráhy, který se pak objevil ještě v červnu téhož roku na ostravských Czech Raildays 2005. 
 
MUV 71.004 Českýh drah na Czech Raildays 2005 © Karel Furiš 
 
Následovaly ještě další dva vozíky původního typu a nakonec spatřila světlo světa ona verze modernější, už „okatrovaná“. Bylo to vozidlo MUV 71.1.006 pro Správu železniční dopravní cesty, s.o., o jehož prvním veřejném představení dne 4.11.2009 v jihlavské provozovně CZ LOKO jste měli možnost číst v úvodu zmíněnou reportáž. To, že ona prezentace byla pojednána poměrně bombastickým způsobem, i její zasazení do rámce oslav 15. výročí jihlavské provozovny, jen ilustruje skutečnost, jaký v Jihlavě (o vedení CZ LOKO, a.s. nemluvě), kde se podílejí na výrobě daleko větších strojů, přisuzují význam také drážním vozidlům vcelku mrňavým.
 
Slavnostně prezentovaný MUV 71.1.006 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Popis

Jak už bylo naznačeno výše, motorový univerzální vozík MUV 71.1 vznikl zásadní rekonstrukcí původního vozidla MUV 69, z něhož zůstal zachován rám s pojezdem a vypružením. Stejné je i jeho určení, totiž přeprava pracovní čety pro údržbu železničního svršku a obdobné práce, včetně potřebného nářadí, materiálu a výstroje. Představované rekonstruované vozidlo se pochopitelně také může stát východiskem pro další modifikace. CZ LOKO ve svém prospektu nabízí jak už vyrobenou variantu s nákladovým prostorem a hydraulickým nakládacím jeřábem na zadním čele, tak jen s korbou pro přepravu materiálu.

Typový výkres MUV 71.1 s hydraulickým nakládacím jeřábem © CZ LOKO, a.s. - ZOBRAZ!

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) může být různých provedení, stejně jako nákladový prostor, jenž lze opatřit korbou se snímatelnými či sklopnými bočnicemi. Další možnosti pak naznačují už vyrobená vozidla typu MUV 71.0 (od MUV 71.1 se lišící krom několika drobností zejména pohonným agregátem) – byly mezi nimi vozíky s HNJ za kabinou či jen s prostou plošinou určenou k montáži cisternové nebo jiné nástavby. O těchto už exitujících modifikacích bude trochu podrobnější zmínka ještě v pasáži o provozu.

Typový výkres MUV 71.1 s korbou © CZ LOKO, a.s. - ZOBRAZ!

Hnací agregát vozíku MUV 71.1 tvoří spalovací motor Caterpillar CAT C 4.4, jehož součástí je kompresor, nabíjecí alternátor a kompresor klimatizace, a mechanická třístupňová reverzační převodovka Caterpillar 116-PS6-3025 s hydrodynamickou spojkou. Motor má přímé ovládání spalovacího motoru prostřednictvím pedálu akcelerátoru s elektrickým převodem, řazení převodových stupňů je elektrohydraulické, ovládání spojky automatické. Na vozidle byla ponechána původní redukční převodovka MTH i nápravové převodovky Tatra 138.

Čelní ovládací pult a pedál akcelerátoru MUV 71.1.006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Brzdový systém vozíku je založen na pneumatické třecí kotoučové brzdě automobilního typu se dvěma brzdovými kotouči na každé nápravě. Vozidlo je vybaveno samočinnou průběžnou brzdou s brzdičem DAKO-BP, elektricky ovládanou přímočinnou brzdou, zajišťovací brzdou, pro niž jsou použity dva pružinové válce umístěné vlevo na obou nápravách a brzdou záchrannou. Ta využívá samočinnosti průběžné brzdy tak, že pomocí záklopky záchranné brzdy dojde k odvětrání jejího potrubí a dosažení brzdicího účinku.

Brzda na přední nápravě a označení brzdového systému MUV 71.1.006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nejnápadnější změnu ve srovnání s výchozím vozidlem představuje zcela nově řešená, prostorná a bohatě prosklená kabina. V její levé části je umístěno oboustranné stanoviště strojvedoucího s dvěma řídicími pulty a pohodlnou sedačkou. V pravé části se nacházejí dvě dvoumístné lavice pro přepravu dalších zaměstnanců. Zdvojená střecha v provedení „tropiko“, na ní namontovaná klimatizační jednotka i volitelně instalované nezávislé teplovzdušné vytápěcí zařízení Eberspächer zaručují tepelnou pohodu interiéru. Čelní okna kabiny jsou z bezpečnostního skla.

Detail kabiny MUV 71.1.006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zadní část vozíku tvoří plošina, na níž je nekrytý nákladový prostor na materiál se sklopnými či odnímatelnými bočnicemi. Ten může být zkrácen ve prospěch montáže hydraulického nakládacího jeřábu umístěného v zadní části. Zdrojem tlakového oleje k jeho práci (a také hydraulicky poháněného nářadí a další spotřebičů) je pístový hydrogenerátor SC 47, při jehož provozu se manuálně nastavují zvýšené otáčky spalovacího motoru. K elektrické výzbroji vozidla patří dvě dvanáctivoltové sériově spojené olověné akumulátorové baterie s kapacitou 180 Ah.

Hydraulický nakládací jeřáb HIAB na MUV 71.1.006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

O další výbavě poskytnou představu připojené fotografie, základní technické a výrobní údaje shrnuje tabulka:

Základní technické údaje
označení výchozího vozidla
MUV 69
označení po rekonstrukci
MUV 71.1
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B
přenos výkonu
mechanický
maximální rychlost
40 km/h
spalovací motor
CAT C 4.4
jmenovitý výkon spalovacího motoru
96,5 kW
jmenovitá hmotnost
9.7 t
jmenovitá hmotnost s namontovaným HNJ
11,0 t
max. tažná síla na háku
26,2 kN
délka přes spřáhla
7 030 mm
nejmenší poloměr projížděného oblouku
90 m
počet přepravovaných osob
1 + 4
max. hmotnost nákladu na plošině
5,8 t
max. hmotnost nákladu na plošině s namontovaným HNJ
4,5 t
celková hmotnost přivěšené zátěže (brzděné)
39,0 t
výrobce výchozího vozidla
MTH
výrobce rekonstrukce
CZ LOKO
výrobce hnacího agregátu
Caterpillar
rok výroby
2009
počet kusů
1
Provoz
Jestliže zatím o provozu jediného vozidla tohoto typu lze zatím říci jen tolik, že jeho majitelem a provozovatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o., (SŽDC) trochu více informací poskytuje přehled jeho předchůdců, totiž vozíků MUV 71.001 až 71.005. První z nich byl postaven v roce 2003 pro Sokolovskou uhelnou a.s. a šlo o provedení se starší hydraulickou rukou HR 3001, která je umístěna za kabinou. Vozidlo, jak už jsem se zmínil výše, bylo představeno na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu 2003.
 
MUV 71.001  Sokolovské uhelné a.s. v Jihlavě dne 25.9.2003 © CZ LOKO
 
Zřejmě se osvědčilo, protože týž provozovatel si nechal postavit ještě další dva vozíky, byť jiného určení. V roce 2004 mu bylo dodáno vozidlo MUV 71.003 jen s prostou plošinou, která byla využita k montáži motorové vakuové a filtrační jednotky železničního vakuového nakladače FATRAVAC 250 RD, jehož další části jsou umístěny na dvou tažených vozících PV. Podrobnější údaje uvádí výrobce tohoto zařízení na svých stránkách. Sokolovská uhelná a.s. je používá v souladu s jeho určením k čištění ložných prostor svých dopravních prostředků i odstraňování mokrých i suchých nečistot (bláto, uhelný prach) z dalších povrchů.
 
Železniční vakuový nakladač FATRAVAC 250 RD s MUV 71.003  Sokolovské uhelné a.s., zdroj: prospekt Compel Rail, a.s.
 
A v roce 2009 si Sokolovská uhelná a.s. pořídila MUV 71.005, tentokrát s cisternovou nástavbou o obsahu 6 000 litrů pro dopravu nafty. Toto vozidlo má nahradit kotlový vůz tažený lokomotivou řady 703.7 při rozvážce paliva na pracoviště provozovatele, jak se můžete dočíst v této aktualitě.
 
MUV 71.005 Sokolovské uhelné a.s. v Jihlavě dne 16.1.2009 © CZ LOKO
 
Zbývající dva vyrobené vozíky, tedy MUV 71.002 a MUV 71.004 odebraly v letech 2004 a 2005 České dráhy, pro Správu dopravní cesty a dnes tedy patří SŽDC. V obou případech šlo o provedení s hydraulickou rukou HIAB na zadním čele.
 
MUV 71.002 Českých drah v Jihlavě dne 14.4.2004 © CZ LOKO  
 
A SŽDC se stala také už přímým odběratelem těchto vozidel, když letos převzala první vozík s pohonným agregátem Caterpillar MUV 71.1.006. A navíc při jeho slavnostní prezentaci bylo v montážní hale jihlavské lokomotivky k vidění rozestavěné vozidlo tohoto typu s inventárním číslem 007 a určením právě pro SŽDC. Tato organizace plánuje výhledově zmodernizovat zhruba stovku svých už zastaralých a nepříliš hospodárných MUV 69. Vše ovšem záleží zejména na dostupných financích a není také rozhodnuto, zda půjde právě o rekonstrukci z Jihlavy.
 
Rodný list vznikající MUV 71.007 pro SŽDC © PhDr. Zbyněk Zlinský
Několik slov závěrem
Uvědomuji si, že traťové mechanismy jsou tak trochu na okraji zájmu většiny čtenářů našich stránek, zvláště jde-li o „pouhé“ motorové vozíky. Ale i tato vozidla mají své příznivce, kteří do tohoto dalšího listu našeho Malého atlasu železničních vozidel snad rádi nahlédnou. I když, v porovnání s jeho stránkami ostatními, vychází poněkud předčasně, při příležitosti prezentace prototypu, takže nemůže přinést informace o zkušenostech z provozu. Snad budou časem doplněny. Úplně na závěr děkuji pracovníkům jihlavské provozovny CZ LOKO, a.s. za poskytnuté podklady i doplňující informace a našim členůmi za přispění do fotogalerie.
 
MUV 71.1.006 SŽDC v kolejišti železniční stanice Havlíčkův Brod dne 25.11.2009 © Jan Vostruha
Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s.
  2. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
  3. MTH Praha, a.s.
  4. MUV 69 - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  5. Traťové stroje - MUV 69
  6. Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Titulní snímek: Čelní pohled na MUV 71.1.006 SŽDC © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 30    

Foto 13.01.2007 - Letohrad: MUV 69-151 stojící shodou o ...

Foto 02.10.2004 - Chrudim: vozík MUV 69-462 © PhDr. Zby ...

Foto 22.09.2007 - Liberec: MUV 69.2-903 coby výstavní e ...

Foto 03.07.2004 - Zittau: jedna ze 6 MUVek dodaných do ...

Foto 14.06.2005 - Ostrava: MUV 71.004 na Czech Raildays ...

Foto 04.11.2009 - CZ LOKO Jihlava: MUV 71.1.006 © PhDr. ...

Foto 04.11.2009 - CZ LOKO Jihlava: MUV 71.1.006 © PhDr. ...

Foto 04.11.2009 - CZ LOKO Jihlava: výrobní štítek MUV 7 ...

Foto 04.11.2009 - CZ LOKO Jihlava: MUV 71.1.006 a vprav ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 45     Stránky: / 3     Výpis:    
» NIcKON Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 127 6.12.2009 12:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

Díky za upřesnění.

» Martin8a Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 4.12.2009 17:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 145 1.12.2009 7:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
To by chcelo nejakú schémičku,že traťovak.

To by som ju musel mať (teda ak to bolo na mňa)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 30.11.2009 18:07
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Vďaka za predanie info

Není za co. Já zase moc děkuji "svému" až přezaměstnanému "zdroji", že si při pondělku našel čas na řešení našich diskusních problémů. Navíc poslal i některé snímky, které jsem mohl do textu doplnit.

» jones Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 781 30.11.2009 17:30
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

Zaujímave riešenie. To by chcelo nejakú schémičku,že traťovak. (Vopred vďaka)

Zbyněk:Vďaka za predanie info.,zas sme o niečo informovanejší.

» Ostravak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 564 30.11.2009 16:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

Aha. Takže je zde brzdič DAKO BP použit jen jako ovladač brzdiče přívěsu a je zapojen standardním způsobem. Děkuji za objasnění.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 30.11.2009 15:47
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Problém: Brzdič DAKO BP

Řešení brzdy není žádná novinka pro MUV71.1006 ale bylo již použito na MUV71.001 a samozřejmě všech dalších.
Na původních MUV byla jako hlavní brzda použita motorová brzda. Ta se u MUV71 nedala jednoduše nahradit (motor s turbem). Protože vozidlo musí mít 2 brzdy, byla dosazena el. ovládaná přímočinná brzda, jako náhrada za motorovou. Ovladač BP pak nahrazuje nožní pedál brzdy původní MUVky.

K ovládání samočinné brzdy vozidla MUV 71 je použit brzdič DAKO BP. Odbočkou z napájecího potrubí je přiveden stlčený vzduch ke vstupnímu šroubení brzdičů. Manipulací s brzdiči dojde k naplnění a případnému kolísání tlaku v jejich výstupních potrubích. Výstupní potrubí brzdičů DAKO BP je spojeno pomocí dvojcestné zpětné záklopky. Z dvojcestné zpětné záklopky je plněno ovládací potrubí brzdiče přívěsu. Brzdič přívěsu při vyprázdněném tlaku v jeho řídícím potrubí plní průběžné potrubí tlakem 0,5 MPa. Nárůst tlaku v ovládacím potrubí brzdiče přívěsu způsobí pokles tlaku na jeho výstupním potrubí a tím i v průběžném brzdovém potrubí. Pokles tlaku vzduchu v ovládacím potrubí rozvaděče vyvolá jeho reakci a rozvaděč začne z pomocného vzduchojemu rozvaděče plnit přes dvojitou zpětnou záklopku pracovní části brzdových válců.


(CZ LOKO, a.s., provozovna Jihlava)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 729 30.11.2009 15:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Problém: Přenos výkonu

Je třeba odlišovat přenost výkonu a řazení.

Přenos výkonu je opravdu mechanický. Z mechanické převodovky CAT vede kardan na původní redukční převodovku. Ta je zaaretovaná v jedné poloze (není tedy využita aretace). Z této převodovky vystupují dva kardany na nápravové převodovky. Jedná se o původní koncepci MUV69.

Převodovka CAT je mechanická třístupňová převodovka s hydrodynamickou spojkou. Řazení probíhá takto: Ovladačem si navolím rychlostní stupeň (1 až 3). Elektricky sepnu příslušný elektrohydraulický ventil. Ten zajistí sepnutí spojky a zařazení příslušného převodového stupně. Z toho vyplívá že k přeřazení (ani k rozjezdu) nemusí obsluha sešlápnou spojku (na vozíku je pouze plynový pedál). Rozjezd probíhá tak že zařadím stupeň a překlopením směrové páky dojde k rozjezdu. Pokud dám v průběhu jízdy směrovou páku do 0 jedu výběhem. Zjednodušeně je to mechanická převodovka ovládána pomocí hydraulických ventilů.
Celé soustrojí – motor + převodovka je převzato z pracovních strojů CAT.


(CZ LOKO, a.s., provozovna Jihlava)

» Ostravak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 564 30.11.2009 8:56
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

ad jones

Taky čekám na vyjádření CZ LOKA.
Co se ale týče funkčnosti DAKO BP jako brzdiče nepřímočinné brzdy, tak chystám, až se uzdravím, praktický test podle toho, co jsem napsal.

» jones Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 781 30.11.2009 8:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Představujeme motorový univerzální vozík MUV 71.1

Nechcel som reagovať do vyjadrenia Jihlavi,ale nedá mi

Nie, Dako BP nemôže ovládať samočinnú brzdu,len núdzovo brzdič BSE.

Ostravak: Teoria je to možná(potrebná prerábka BP),ale silne pochybujem,že to by Drážny úrad podpísal,už len aretácia v brzdiacom stave,ako by držalo 4,3 baru,bez možnosti pohybu rukoväti?Ak by prerobili aretáciu polohy,už by to nebol brzdič Dako BP. Ak by mienili prerábať celé BP,to je podstatne jednoduchšie tá BS2.

Toto je môj názor,ktorý zmením až po schématickom dôkaze,pričom samozrejme čakám na Zbyňka,či mu pošlú vyjadrenie z opravovni.

nasledujúce príspevky »