Výlet za železnicami 8 – Zvolen 2009 – Grand Prix Zvolen 2009

6.11.2009 8:00 Lacino.h

Výlet za železnicami 8 – Zvolen 2009 – Grand Prix Zvolen 2009

Už bolo síce zverejnených veľa perfektných článkov a reportáží z tohtoročného stretnutia parných rušňov vo Zvolene, ktoré sa konalo v sobotu 12.septembra pod názvom Grand Prix 2009 – Nostalgia v oblakoch pary, ale aj tak by som Vám rád ukázal túto akciu z pohľadu takmer bežného návštevníka, ktorý sa prišiel pokochať krásou parných rušňov a užiť si ich nádheru v pohybe.


Do Zvolena som dorazil ráno o ôsmej hodine Zr 1847 z Čadce. Hneď po vystúpení z vlaku som sa ponáhľal do čela nášho vlaku, aby som si vyfotil rušeň, ktorý nás do Zvolena priviezol – bola to známa a dobre udržiavaná Renátka. Ešte som urobil niekoľko záberov a odobral som sa do rušňového depa.

Rušňové depo Zvolen je asi spolu s košickým depom jedno z najväčších na Slovensku. Je tu možné nájsť veľké množstvo motorových rušňov, najmä radu 750, 751, 754, 736 a 742. Rušne radu 750 a 754 zabezpečujú dopravu osobných vlakov a rušne radu 751, 736 a 742 zabezpečujú vozbu nákladných vlakov a posun. Pričom rušne radu 751 a 736 jazdia s nákladnými vlakmi takmer vždy vo dvojiciach. Rušne radu 742 zväčša slúžia na posune a na trať sa dostanú len na manipulačných vlakoch. Zvolenské depo je domovským depom aj pre motorové vozne radu 810, 812 a už aj pre bagety radu 813. Po elektrifikácii sa do zvolenského depa dostali aj žehličky radu 210, ktoré zabezpečujú najmä posun. Do depa medzi výkonmi zachodia aj rušne radu 240 - laminátky a ešte pred časom tu odpočívali medzi výkonmi aj české plecháče radu 242. Dnes už tieto české rušne zachodia do Banskej Bystrice, kde sú medzi výkonmi odstavené v stanici.

Zvolenské depo má celkom zaujímavé usporiadanie. Napojené je do osobnej stanice rušňovou koľajou a do nákladnej stanice krátkou spojkou na začiatku depa a aj pri druhej točni. Po vstupe do depa nájdete priechodnú remízu kde dnes tankujú rušne naftu. Vedľa stojí administratívna budova, kde sídlia aj strojmajstri a pri tejto budove sú aj prístavky ako napríklad pieskáreň a pod. Za týmito budovami sa nachádza posuvňa s novou halou na opravy a údržbu a opravy rušňov. Za touto halou sa ešte nachádzajú dve točne s rotundami. Prvá je trošku menšia, druhá väčšia a práve pri nej sa poriadajú výstavy vozidiel. Po elektrifikácii pribudol aj v depe trolej na niektorých koľajách.

V novej remíze pri posuvni som sa pristavil pri týchto koľajničkách zabetónovaných v podlahe. Popýtal som sa zamestnancov a od nich som sa dozvedel, že slúžili pre malé pomocné vozíky, na ktorých prevážali ťažké predmety k opravovaným rušňom. Bohužiaľ o vozíkoch nikto z nich nič nevedel. Dnes sa používajú len gumokolesové vozíky.

Pri veľkej točni bola výstava nových, ale už aj historických vozidiel. Svoje skvosty tu predstavili aj České dráhy, ŽOS-ka ale aj obidvaja slovenskí dopravcovia. Samozrejme najväčšiu pozornosť pútali vystavené historické vozidlá a parné rušne, ktoré sa pripravovali na súťaž. Po prehliadke depa som sa premiestnil do areálu zvolenskej nákladnej stanice, kde bola pripravená ukážka bojov pancierového vlaku Štefánik.

Po prestávke začalo predstavovanie súťažiacich strojov a ich posádok, komisárov a hostí a už nič nebránilo tomu, aby sa preteky Grand Prix Slovensko 2009 mohli začať. Súťaž sa začala odpáleným historického dela.
Tento rok sa súťažilo v šprinte na 100 m s odvetou, v Anglickej pošte, pivo na spojnici, šprint s presnosťou zastavenia, pomsta indiánov, detvianka na koľajniciach, ktorá nahradila disciplínu dáma na koľajniciach, novodobí rytieri a prémiovou disciplínou bolo kotúľanie piva po koľajnici. Všetky posádky sa veľmi snažili uspieť vo všetkých disciplínach a diváci ich za to odmenili potleskom.
Treba ešte podotknúť že tento rok súťažili „veľké“ parné rušne. Slovensko zastupovali rušne 475.196 a 477.013, České dráhy rušeň 423.041, Poľsko rušeň TKt 48-191 a Maďarsko rušeň 109.109. Doteraz s výnimkou jedného ročníka súťažili menšie tendrové rušne.

Po skončení pretekov sa začali pripravovať rušne a súpravy na svoje jazdy do Banskej Štiavnice kde sa vybrala prievidzká ušatá 464.001 a do Banskej Bystrice na Radvanský jarmok kde mala namierené vrútocká šľachtičná 475.196.

S priateľmi sme sa rozhodli cestovať do Banskej Bystrice a odtiaľ už pokračovať domov.
Plní dojmov a krásnych zážitkov (a samozrejme plných kariet našich fotoaparátov) sme nastúpili do vlaku vedeného šľachtičnou 475.196 a ešte sme si užili jazdu vlaku vedeného parným rušňom.

Kto vlastne vyhral? Ja si myslím, že to bolo to posledné čo divákov zaujímalo. Víťazom boli všetky posádky, že dokázali so svojimi rušňami predviesť to čo predviedli a všetci diváci, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.
Chcel by som sa poďakovať všetkým organizátorom, súťažiacim, ale aj ostatným prevádzkovým zamestnancom, ktorí sa zúčastnili príprav akcie, ale aj tým, ktorí boli vtedy v službe a mali také veľké porozumenie so všetkými návštevníkmi. Vďaka Vám za krásne strávený deň !

PS:: Súťaž vyhrala maďarská posádka s rušňom 109.109.

Galéria

Súvisiace odkazy