Spomienka na Folklórnu parojazdu

7.9.2009 8:00 Martin Horňák

Spomienka na Folklórnu parojazdu

Sú tomu už viac ako dva mesiace, čo para zavítala aj k nám na Kopanice. Na bývalú hlavnú jednokoľajnú dráhu Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, ktorá je dnes štátnou hranicou rozdelená na dve samostatné. A keďže sa medzičasom uskutočnil ďalší parný víkend u nás, rozhodol som sa obzrieť slovom a obrazom za tým predchádzajúcim, ktorý bol akousi generálkou.

 Folklórna parojazda sa uskutočnila pri príležitosti jubilejného 50. Medzinárodného folklórneho festivalu a 5. Festivalu európskej tradičnej kultúry MYJAVA 2009, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 21. 6. 2009. Jazda sa uskutočnila v rámci projektu s názvom „Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku“, ktorý vypracovalo mesto Myjava. Za projektom ako takým stojí Združenie miest a obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v spolupráci so Společností železniční Výtopny Veselí nad Moravou. Železničné múzeum Stará Turá, ako jeden z účastníkov projektu, sa samozrejme zapojilo prostredníctvom svojich členov do konania akcie. Okrem mimoriadnych služieb v múzeu na stanici v Starej Turej sme doplnili vlakovú čatu zavedených spojov. Našou úlohou bolo ponúkať propagačné materiály vyhotovené pre tohtoročné jazdy a cestujúcim, ktorí "porušovali" prepravný poriadok, rozdávať tekuté pokuty.

V piatok 19.6. sa konala prvá jazda parného vlaku, ten bol vedený v trase pravidelného Os 3134 ako vlak 30944, pričom boli jeho jazdné časy prispôsobené pre Uhranku 331.037, ktorá sa postavila do čela vlaku po všetky tri dni. Súprava bola zostavená z vozňov Ci/Ce a D, ktorá bola v Novom Meste vždy vkusne pristavená k prvému nástupišťu. Už dlho pred jazdou vlaku sa na železničnej stanici v Starej Turej sústreďovalo veľa zvedavcov i cestujúcich, ktorí sa chystali na jazdu parným vlakom. Vravu ľudí zrazu prerušilo pískanie parnej píšťaly, a po chvíli už bolo vidno i kúdol hustého dymu, o ktorý sa starala obsluha rušňa, ktorá mala čo robiť, aby zabezpečila dostatočný tlak pary. Horská trať, zdá sa dala obsluhe zabrať a trochu ju i prekvapila. Prestávka na Turej poslúžila na premazanie a kontrolu parného stroja. Po parnom vlaku stanicou galantne prešiel i požiarny vlak 30946 vedený Karkulkou T466.0050, ktorá okrem Daa-k-u a cisterny viezla na Myjavu i Vrútockých modelárov. 30944-ka napokon, i keď s výrazným meškaním kvôli nedostatku pary, dorazila slávnostne na Myjavu. V nočných hodinách podľa stanoveného GVD sa potom Uhranka vydala na cestu do Nového Mesta, aby ráno mohla znova nastúpiť na ďalší výkon.


30944 vedený 331.037 vchádza so Starej Turej , © Ing. Miroslav Susko

V sobotu 20.6. bol program jázd obohatený o poobedný obrat vlaku na Vrbovce. Cestujúci tak mali možnosť previesť sa celou traťou 121. Parný vlak vyrazil z Nového Mesta podľa GVD a podarilo sa mu i dodržiavať stanovené jazdné časy, a tak po príchode na Starú Turú mohla čata opäť využiť na prevádzkové ošetrenie vozidla a pripraviť sa na náročný úsek z Paprade na Poriadie. Počas pobytu sa uskutočnilo i križovanie s vlakom Os 3109. Jazda na Myjavu sa konala bez menšieho meškania ako predchádzajúceho dňa. Vo vlaku bola opäť dobrá nálada, veď kto by sa neradoval z takého pokutovania aké sa praktikuje na Kopaniciach, žiaľ len pri zvláštnych jazdách. Požiarny vlak 30950 s malým meškaním, spôsobeným preložením križovania s Os 3109 do Vaďoviec, opäť iba prechodil Starou Turou. Vlak sa do Nového Mesta vrátil opäť v nočných hodinách.


Uhranka odpočíva v sobotu večer na Myjave , © Bc. Martin Horňák

V nedeľu 21.6. som spolu s kolegom po dvoch dňoch služby v múzeu nastúpil službu na vlaku. Skoro ráno sme sa presunuli do Nového Mesta nad Váhom, kde sa už Uhranka chystala na svoj dnešný výkon. Zvítali sme sa s vlakovou čatou a zložili sme veci do služobného oddielu. Čas do odchodu nám rýchlo ubehol pri kontrole súpravy a tak sme sa čoskoro vydali na cestu podľa stanoveného GVD. Cesta po Starú Turú ubiehala veľmi rýchlo i tým, že sme boli zamestnaní ponukou propagačných materiálov a podávaním informácií prítomným cestujúcim. Pobyt na Turej ako obvykle rušňová čata využila na ošetrenie stroja a my na malé občerstvenie. Cesta na Myjavu pokračovala podľa plánov až na dlhší prestoj na Poriadí, kde sme si 10 minút počkali, pretože čata využila posledné zásoby vody na vytvorenie pary, aby sme dosiahli zlom nivelety v záreze „na Dolnom Vyhone“. Odtiaľ sme sa už bez potreby ťažnej sily rušňa dogúľali do Myjavy. Uhranka sa išla nazbrojiť a my pred jazdou do Vrboviec tiež. Jazda cez najdlhší tunel dráhy bola zaujímavým spestrením cesty do pohraničnej stanice. Tu Uhranka po príchode požiarneho vlaku obehla súpravu aby sa mohla vrátiť na Myjavu, kde počkala na účastníkov MFF, aby v podvečerných hodinách odišla na svoju poslednú jazdu do Nového Mesta nad Váhom. Na Starej Turej stav vlakovej čaty doplnili ďalší členovia z múzea a tak sme si jazdu do Mesta vychutnávali vo väčšom počte a v dobrej nálade. V Novom Meste sme absolvovali ešte posledné úkony pre ukončenie jazdy a zapózovali na zopár fotografií pre záujemcov.

Napokon sme večerným Os 3124 zakončili folklórne parojazdenie cestou domov, plní zážitkov, nových skúseností a v dobrej nálade. Musím vysloviť poďakovanie hovorcovi mesta Myjava Marekovi Hrinovi za to, že nám umožnil spoluúčastniť sa na tejto akcii, ale i na ďalších pripravovaných a verím, že naša spolupráca sa bude len prehlbovať a utužovať s cieľom lepších výsledkov v našom snažení do budúcnosti. Už sa všetci veľmi tešíme na ďalšie podujatia.

Odkazy:
www.zmst.yw.sk

Text: Bc. Martin Horňák; foto Dušan Antalík, Štefan Evinic, autor, Marek Hrin, Viliam Matuška st., Michal Melicher, Ing. Miroslav Susko, Jiří Tomis

Galéria

Súvisiace trate