Čo nového na Rendézi alebo ako pokročili práce KPHŽD za rok

22.3.2009 8:00 KPHŽD Zdroj: www.kphzd.sk

Čo nového na Rendézi alebo ako pokročili práce KPHŽD za rok

Klub priateľov histórie železničnej histórie Bratislava východ organizoval v rámci 160. výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska niekoľko akcií. Azda najznámejšími sú Celoslovenský zraz historických vozidiel, letné Detské parovlaky či výlety historickým motorovým vozňom M 262.007. Cieľom klubu nie je len organizovanie jázd historickými vozidlami a ich údržba, ktorá si vyžaduje zvlášť veľkú pozornosť, ale aj rekonštrukcia a sprevádzkovanie nových.

V skratke o klube:

Klub vznikol v roku 1995 ako občianske združenie s cieľom napomáhať pri záchrane a ochrane železničných pamiatok na Slovensku. Jeho pôsobisko je v starom rušňovom depe Bratislava Východ známom aj ako Rendez. Klub združuje ľudí zo záujmom o železničnú históriu, ktorí sa podieľajú na záchrane historických železničných vozidiel a organizujú rôzne historické podujatia a jazdy. Počas svojej existencie sprevádzkoval parný rušeň 331.037, s ktorým sa môžete stretávať na rôznych akciách na Slovensku. Činnosť klubu je oceňovaná aj v zahraničí, čo dokazujú pozvania na medzinárodné podujatia v Rakúsku či v Maďarsku. V súčasnosti má zopár členov a niekoľko sympatizantov, ktorí sa starajú vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu popri zamestnaní alebo štúdiu o parný rušeň 331.037, motorový rušeň Pomaranč T 679.019, už zmieňovaný motorák M 262.007, súpravu osobných vagónov radu Ci, Ca a Ce, ale aj zopár nákladných vozňov a popri tom sa snažia sprevádzkovať parný rušeň 555.3008 a osobný vozeň Ci 4-314.

Parný rušeň 555.3008

V roku 2008 sa klub zaoberal najmä dokončením opravy tendra, čo sa podarilo už k výročnému 10. Celoslovenskému zrazu, ktorý sa konal v júni. Boli to práce s navarením posledného perejníka, výmenou výstuh vodnom priestore, prehnitých plechov na podlahe bývalého priestoru pre uhlie, opravou skriniek na náradie v búde rušňovodiča, zaviazanie mazutovej nádrže, osadením poklopov na obe nádrže, výrobou nových rozvodov pre mazut (prívod do horákov, na vypúšťanie, predhrievanie mazutu), osadením filtra a prehrievača mazutu, výrobou zbrojnej rúry na vodu, nového ovládania vodných ventilov (ako vzor poslúžila JŽ 33, z pôvodných ostali len mosadzné kužele), opravou plaváka vo vodnom priestore, výrobou nového demontovateľného oplechovania medzi mazutovou nádržou a bývalým „uhlákom“. Následne bol celý tender natretý načierno (nie do konečného laku), priestor pod mazutovou nádržou šedou a časť v interiéri búdy červenou farbou. V takomto stave bol vystavený na 10. Celoslovenskom zraze. Tender bol následne odskúšaný (naplnenie vodou, skúška tesnosti ventilov, funkčnosti plaváka a celkovej tesnosti vyváraných nádrží, záťažová skúška pružníc).

Po skončení prác na tendry sa práce premiestnili späť na rušeň.  Keďže v tom čase sa  kotol nachádzal ešte v OKV Martin, práce prebiehali na dováraní popolníka.
Na GP do Zvolena nám naši kolegovia z Vrútok doviezli „kotlík“ s opraveným  prehrievačom a regulátorom. Odtiaľ sme si ho doviezli do Bratislavy, kde práce na ňom pokračujú v réžii klubu. Celý kotol sa opieskoval od posledných zvyškov hrdze. Vymenili sa skorodované skrutky na kotli, ktoré slúžia napr. na upevnenie pecných dverí, servomotora a piesočníka. Kotol bol natretý striebornou farbou odolávajúcou vysokým teplotám. Bol namontovaný rám pecných dverí a piesočník. Momentálne finaluzujú práce na výrobe úplne nového oplechovania a jeho upevnenia na kotle.

Na pláne je: oprava dymnice (výmena plechu od polky nadol, oprava závesov dymničných dvier, prerobenie montážneho otvoru nad hlavou prehrievača), výroba lícovaných skrutiek pre upevnenie držiaka kompresora, jeho montáž, výroba lícovaných skrutiek na zaviazanie kotla, zaviazanie kotla, definitívne osadenie oplechovania (pri zaväzovaní bude demontované, aby nebolo poškodené a zároveň sa z vnútornej strany natrie základnou a vrchnou farbou), dokončenie búdy rušňovodiča (predná časť a strecha), osadenie dymničných dvier, piesočníka, výroba a montáž zvyšnej armatúry (nové rozvody pary do kompresora, napájačov, turbíny, pieskovody z piesočníka, výtlačné rúry od napájačov k výronkom, montáž poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, odkalovačov, atď.), prístrojov, elektroinštalácie, výdrevy kabíny a provizórny čierny náter rušňa. Následne začneme Mazutku pomaly prebúdzať z dlhoročného spánku. Začne sa to kúrením drevom a pokusmi prvých krokov vlastnou silou po viac ako 38-mich rokoch. Pri priaznivých výsledkoch sa vybuduje šamotová výmurovka pece, ktorá sa u rušňov na mazutové vykurovanie skladá asi zo 600 tehál. Začne sa skúšobné kúrenie na ťažký vykurovací olej a finále bude pozostávať celkovej skúšky rušňa, po ktorej dostane konečný čierny náter. Snáď sa tá namáhavá dlhoročná práca vyplatí.

Vozeň Ci 4-314

Klub sa rozhodol pre rekonštrukciu hlavne z dôvodu malej kapacity spravovanej súpravy, pre vizuálnu jednotnosť vozňov, ale aj pre postupnú údržbu vagónov bez poklesu ich kapacity. Po oprave a čiastočnej výmene vonkajšieho oplechovania prišiel rad na nabúranú časť, z ktorej bolo demontované zábradlie, vreteno ručnej brzdy, hák so skrutkovkou, nárazníky, vzduchové ventily, ventil parného kúrenia, odvodňovací ventil parného kúrenia, všetky madlá, čiže ostal len holý rám vozňa. Všetky vymenované časti boli rozobraté, poopravované a zbavené farby a nečistôt do kovu. Nárazníky boli nekompletné, pozostávali len z pružiny a koša. Taniere boli použité náhradné, ale bolo ich treba prispôsobiť na sústruhu. Z pôvodného zábradlia ostalo asi len 40 %, zvyšok bol „nenarovnateľný“ alebo oprava dielcu by vyžadovala viac času ako výroba nového. Táto strana vagóna je už dokončená, boli namontované všetky jej súčasti natreté v základnom nátere a čaká len na konečný lak. Následne boli rozobraté: mechanická časť brzdového ústrojenstva, priebežné tiahlo, batériová skriňa a uchytenie dynama. Brzdové tiahla boli očistené a natreté základnou a vrchnou čiernou farbou. Ich spätná montáž prebehne až po konečnom zaviazaní vozňa. Jedny vstupné dvere boli úplne rozobraté, vymenili sa všetky plechy a dosadili sa chýbajúce lišty. V súčasnosti sú už osadené, zvnútra natreté v konečnom nátere, z druhej strany len v základnom nátere, neprístupné miesta (pod lištami) boli natreté vrchnou farbou. Práve prebiehajú práce na čistení rámu voza od starej farby a nečistôt.

Súčasne sa rekonštruuje aj interiér, kde je hotový jeden oddiel pre cestujúcich. Všetky drevené časti (steny, strop, lavice a police) boli opálené od starej farby, prebrúsené a zatmelené. Strop dostal biely náter, ostatná výdreva bola natretá žltou podkladovou farbou. Po vytvrdnutí náteru sa celý oddiel „nafládroval“ (fláder – imitácia kresby dreva). Celkový dojem uspel na výbornú, veď posúďte sami. Vetráky sú pôvodné, boli úplne rozobraté, očistené do dreva, nevyhovujúce súčasti nahradené a nalakované. Kované predmety boli očistené do kovu a natreté „naftovo-červenou“ farbou. Záchranná brzda bola celkom demontovaná, ale ešte čaká na svoj deň. Následne bol natretý interiér ešte vrchným priehľadným ochranným lakom. Všetky okrasné lišty na stenách sú nové, bola vyrobená nová lišta na prechode steny a stropu, taktiež bude ešte nutné vyrobiť nové okenné lišty, okná, chýbajúce police v druhom oddiely a všetky dvere v interiéri.

Následne všetko vybavenie zvyšného interiéru bolo demontované, momentálne sa práce presunuli do stredu vagóna. Na pláne je: dokončenie interiéru (očistenie, zatmelenie, nalakovanie), skompletizovanie záchrannej brzdy, oklepanie rámu voza od farby do kovu, oprava výdrevy spodku vozňa, dosadenie kovového rebríka na strechu vagóna, výmena hnilého dreveného čela vozňa (jedna strana komplet, druhá čiastočne), výmena strešného plechu nad oboma plošinami, namontovanie nových vonkajších okenných líšt, dosadenie držiakov na koncové návesti, vyviazanie, defektoskopia pružníc a dvojkolies, revízia ložísk, zaviazanie, montáž brzdových tiahiel, skúška brzdového systému, skúška parného kúrenia, výmena elektroinštalácie (v 1. oddiely hotová), nalakovanie, jazdná skúška vagóna. Rozvody v bunke WC budú medené, bude dosadené keramické umývadlo a záchod. Vozeň je reštaurovaný do podoby po vyrobení, avšak bude mať elektrické osvetlenie a opierky na laviciach novšieho typu. Náter a vybavenie interiéru sa robí na základe archívnych fotografií novo dodaných vozňov a zvyškov náterov vo vagóne, ktoré sa dochovali napr. pod lištami a popolníkmi.

Napredovanie k splneniu našich cieľov dokumentujú aj fotky vo fotogalérii, ktoré väčšinou viac vypovedia o rozsahu prác ako text.

Všetky práce na oboch vozidlách vykonáva klub vo vlastnej réžii (okrem opravy kotla týkajúcej sa najmä regulátora a prehrievača) a sú najmä ním financované z organizovaných akcií.

Členom KPHŽD sa môže stať každý, kto má záujem prispieť k záchrane železničnej histórie a je ochotný sa tejto práci venovať bez nároku na finančnú odmenu. Ak sme vás našou prácou zaujali, chceli by ste sa k nám pridať, radi Vás privítame v našom kolektíve.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

zdroj fotografii: MDC Bratislava, KPHŽD

Galéria

Súvisiace odkazy