Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

» Návrat

Pridané: 28.10.2008 8:00
Autor: Peter Bado, nick: » tratovak

Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i Pokládka a znášanie koľajových polí pomocou pokladačov PKP má na našich tratiach dlhoročnú tradíciu. Výroba týchto osvedčených strojov však skončila v roku 1991 typom PKP 25/20i a tak viaceré prešli rôznymi rekonštrukciami, ktoré mali za cieľ prispôsobiť ich aktuálnym požiadavkám. Jednou z posledných takýchto rekonštrukcii je i prestavba typu PKP 25/20i na PKP 25/20.1i.

 

 

 

Technológiu odoberania a pokládky koľajových polí pomocou mostového pokladača PKP 25/20 začalo železničné vojsko na tratiach ČSD používať v druhej polovici 60tych rokov minulého storočia. Keďže sa táto technológia osvedčila, začali sa tieto stroje dodávať i pre civilný sektor. V priebehu desaťročí prešli jednotlivé stroje rôznymi úpravami smerujúcimi k ich zdokonaleniu a zefektívneniu práce. V roku 1986 došlo k inovácii pôvodnej konštrukcie, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšenie výkonu stroja, uľahčenie práce v koľajach s malým polomerom oblúkov, zvýšenie rýchlosti jazdy po koľaji a zníženie počtu pomocných pracovníkov. Nový stroj dostal označenie PKP 25/20i.

V roku 1995 prešiel jeden zo strojov PKP 25/20.i rekonštrukciou u firmy SOŹ, Výrobní závod Sázava, ktorej hlavnou črtou bolo nahradenie elektrického pohonu pracovných častí pohonom hydraulickým. Takto upravený stroj dostal označenie PKP 25/20i – hydro a bol nasadený do prevádzky v rokoch 1995/96. Následne bol až do roku 2007 súčasťou štátnych hmotných rezerv v ČR. Hoci sa konštrukcia PKP 25/20i – hydro v praxi osvedčila, k rekonštrukcii ďalších strojov došlo u firmy SaZ s.r.o. až v rokoch 2006 a 2008, kedy stroje s označením PKP 25/20.1i uviedli do prevádzky firmy SKANSKA a GJW Praha.

Pokladač PKP 25/20 při práci v Ústí nad Labem na továrním snímku firmy SaZ s.r.o

Pokladač PKP 25/20.1i je zdvíhacie zariadenie určené pre znášanie a pokládku koľajových polí o max. dĺžke 25 m a hmotnosti 20 t na rozchode 1435 a 1520 mm. Rovnako ako jeho predchodca PKP 25/20i (resp. PKP 25/20i – hydro) pozostáva z ťahača Tatra T 815 Ž, na ktorom je svojim predným dielom uložená konštrukcia mostového žeriavu, v zadnej časti uložená na koľajovom podvozku. Pohyb stroja po koľaji je zabezpečený prenosom síl medzi pneumatikami ťahača a koľajnicami, pričom hydraulický prítlak železničných podvozkov zabezpečuje optimálne hodnoty trenia medzi pneumatikami a koľajnicami.

Základné technické údaje
Max. pracovná dĺžka
55,960 m
Max. výška od TK
4,85 m
Šírka v mieste portálu
3,60 m
Hmotnosť
60,99 t
Max. rýchlosť po koľaji vpred/vzad
30/20 km/h
Max. prevýšenie koľaje pri práci
160 mm
Max. sklon koľaje pri práci
40 ‰
Min. polomer oblúka pri práci
150 m
Min. polomer oblúka pri prejazde
137 m
Technický výkon pri kladení/znášaní
710/665 m/h
Praktický výkon pri kladení/znášaní
cca 120 m/h
 
Od typu PKP 25/20i sa stroj PKP 25/20.1i odlišuje najmä nahradením elektrického pohonu pracovných častí pohonom hydraulickým. Toto riešenie oproti pôvodnej konštrukcii umožnilo zníženie hlučnosti stroja, zjednodušenie elektroinštalácie a zvýšenie jeho spoľahlivosti. Dĺžka lán sa skrátila o cca 75%. Ďalej sa zjednodušila montáž a demontáž stroja, znížila sa spotreba pohonných hmôt a bolo dosadené diaľkové ovládanie stroja. Od typu PKP 25/20i – hydro sa stroj PKP 25/20.1i odlišuje najmä ponechanou elektrocentrálou na ťahači T 815 Ž, modernými hydraulickými a elektronickými prvkami a zabudovaním diaľkového ovládania.
 
PKP 25/20.1i firmy GJW Praha © Peter Bado
 
Mostový žeriav je tvorený mostom, krákorcom, mačkami, výkyvným ramenom, portálom so železničným podvozkom a závažím, kabínou žeriavnika a elektrickou a hydraulickou sústavou. Most je tvorený priehradovou konštrukciou s vnútornou dráhou pre pohyb mačiek. Skladá sa z troch dielov (A, B, C) navzájom spojených čapmi. Krákorec (diel D) je pokračovaním mostu, za dielom C, a svojou konštrukciou umožňuje vodorovné vychyľovanie pojazdnej dráhy mačiek. Jeho ovládanie je pomocou hydraulických valcov. Mačky sa pohybujú po vnútornej dráhe mostu a sú k nim pripevnené zariadenia na manipuláciu s koľajovým poľom (traverzy). Sú navzájom prepojené a ich vodorovný pohyb zabezpečuje dvojica hydromotorov na mačke č.3.
 
Výkyvné rameno je plnostenný nosník vzoprený o dráhu mostu v priestore mačky č.2 a zavesený lanami na mačke č.3. Portál je tvorený dvoma obdĺžnikovými stĺpmi pripevnenými pomocou skrutiek a čapov ku mostu pokladača a kĺbovo ku železničnému podvozku portálu. Na portál sú pripevnené stabilizačné závažia. V železničnom podvozku sa nachádza automatické zariadenie vyrovnávajúce portál pri práci v prevýšení. Kabína žeriavnika je zavesená na moste a je premiestniteľná na obe jeho strany. Nachádzajú sa v nej ovládacie a kontrolné prvky pracovných pohybov a funkcii pokladača.
 
Diaľkový ovládač PKP 25/20.1i firmy SKANSKA © Peter Bado
 
Hydraulická sústava je poháňaná hydrogenrátorom napojeným na prevodovku ťahača. K jej základným častiam na mostovom žeriave patria rotačné hydromotory na mačke č. 3 k a tri hydraulické kladkostroje (valce) zabezpečujúce zvislý pohyb traverz. Hydraulický valec pre traverzu č.1 sa nachádza pri mačke č. 1, valce pre traverzy č. 2 a 3 sa nachádzajú na kyvnom ramene. Elektrocentrála, ktorá sa nachádza na ťahači, slúži iba ako balast a je používaná v prípade, že ťahač pracuje so starou konštrukciou od pokladača PKP 25/20 (v tomto prípade označenom ako PKP 25/20.1H). Elektrická sústava je nízkonapäťová s napätím 24V.
 
Na základe doterajších skúsenosti s nasadením tohto stroja je možné vysloviť predpoklad, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou železničného staviteľstva v nasledujúcich rokoch.
 
 PKP 25/20.1i firmy GJW Praha © Peter Bado
Pramene a odkazy:
  1. Bado, P., Macourek, V.: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i – prvé skúsenosti s nasadením u GJW Praha, In: 15. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi – SETRAS 2008, zborník prednášok s. 7 - 12, VTS pri ŽU v Žiline
  2. SaZ s.r.o.
  3. Skanska DS, a.s.
  4. GJW Praha, spol. s r. o.

Titulná snímka: PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Peter Bado

Peter Bado


Galéria k článku

Počet: 16    

Foto PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Peter Bado

Foto PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Peter Bado

Foto 03 Ťahač T 815 Ž PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Pet ...

Foto Kyvné rameno a krákorec PKP 25/20.1i firmy SKANSKA ...

Foto Detail predného adaptéru ťahača PKP 25/20.1i firmy ...

Foto Ťahač PKP 25/20.1i firmy SKANSKA pri skoľajňovaní, ...

Foto Diaľkový ovládač PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Pet ...

Foto PKP 25/20.1i firmy GJW Praha, © Peter Bado

Foto PKP 25/20.1i firmy GJW Praha, © Peter Bado
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 20         Výpis:    
» Janoška Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 4.3.2009 18:26
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

zaujímavý kolos

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 145 7.11.2008 7:26
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
... kedy sa autá vymenia ...

Asi až vtedy, keď začnú odchádzať T 148. Ale nečudoval by som sa, keby sa nakúpili znova Tatrovky. Je to aj o legislatíve.

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 145 7.11.2008 7:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
železniční vojsko tady dost chybí, ale zase by nevznikly nové firmy

Pred niekoľkými rokmi som si tiež myslel, že bola chyba zrušiť žv, ale dnes mám názor presne opačný. A nové firmy vznikali, keď žv ešte fungovalo...

» jarin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 158 6.11.2008 21:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

Je pravda, že železniční vojsko tady dost chybí, ale zase by nevznikly nové firmy.
A nevím co má kdo proti Tatrám, že by Volvo bylo o tolik lepší ???

» kostolnik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 718 5.11.2008 19:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

som zvedavý kedy sa autá vymenia za volačo modernejšie napr. Volvo

» Staňa Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 832 4.11.2008 19:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

Pěkný popis Peter!

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 145 3.11.2008 21:52
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

E499.001 - tak, tak, kolegovia, čo toho napokládali podstatne viacej ako ja tiež tvrdia, že na rekordy je starý pokladač. Ale i tak nepoznám firmu, ktorá by dnes dosahovala výkony železničného vojska

» markos96 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 3.11.2008 20:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

no celkom dobry stroj

» E499.001 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 351 1.11.2008 16:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

Neviem, či je posledný riadok v tabuľke technických parametrov postavený na dnešné pracovné tempo ale verte tomu, že so starým pokladačom PKP 25/20 sa dalo položiť a zaspojkovať 100m za 20 minút. Aspoň tak to bolo za mojich mladých čias na VÚ 1901, keď sme sa riadne vyhecovali a stavili sa s trhačom, kto spraví rýchlejšie jeden "balík". Ale partia musela byť setsakramentsky zohratá a nie ako dnes, keď si všetci robotu "šetria".

» Vypravca133538 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.10.2008 20:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

Spomienky z vojny. ,,Náš,, Dolnokubínsky PKP 25/20i...
žst. Podbieľ, Turany-Vrútky, Margecany-Krompachy.
My sme trhali polia.


nasledujúce príspevky »