TOTUS TUUS na Slovensku

5.9.2008 12:00 Mgr. Pavel Kravec

V dňoch 11 až 14.09. 2008 príde na pozvanie generálneho riaditeľa ŽSR, pri príležitosti osláv 160 výročia vzniku slovenských železníc, vlak poľských štátnych železníc PKP, ktorý bol pomenovaný heslom pápeža Jána Pavla II, TOOTUS TUUS – „celý Tvoj“ (....Mária) čo zároveň bolo pápežské heslo Karola Wojtylu. Vlak v Poľsku volajú „pápežský vlak“.

 

 

 

Pápežský vlak pri svojej návšteve Poľska posvätil súčasný sv. Otec Benedikt XVI a je teda  jediným vlakom na svete, ktorý požehnal pápež. Na jeho palubnej doske je podpísaný kardinál Stanislav Dziwisz,  osobný tajomník a priateľ Karola Wojtylu.

Presne v  čase príchodu vlaku na Slovensko si pripomíname 5. výročie poslednej návštevy sv. Otca Jána Pavla II., ktorou  zavŕšil svoj sľub, navštíviť všetky diecézy na Slovensku.

S myšlienkou príchodu „pápežského vlaku“ na Slovensko prišiel Ewaryst Waligórsky, bývalý minister dopravy Republiky Poľskej v troch vládach po roku 1990, ktorý bol dlhé roky zástupcom poľských železníc na Slovensku a do dôchodku odchádzal v roku 2008 z funkcie radcu  pre dopravu Poľského veľvyslanectva na Slovensku.
Otcom myšlienky skonštruovať vlak, ktorý bude mať nielen dizajn ale aj ducha pápeža Jána Pavla II. je bývalý prednosta stanice Varšava hlavná stanica Ing. Rzyszard Marcziňak, ktorý je dnes kňazom - animátorom pastorácie poľských železničiarov, ktorých majú poľské železnice vyše 100.

Elektrická trakčná jednotka pre prepravu  187  osôb bola vyrobená v roku 2007 firmou Newag  a.s.  Nowy  Sącz. 
Už samotný moderný dizajn vlaku zaujme prúdnicovým tvarom a výtvarným spracovaním, ktorý svojím  žltým metalizovaným ladením  dáva  vlakovej súprave nenapodobiteľný pápežský charakter potvrdený na čele vlaku pápežským erbom K. Wojtylu, modré pozadie so žltým krížom a veľkým M.

Technické parametre súpravy:

Vyrobené:    NEWAG s. a. Nowy  Sącz v roku 2006
Majiteľ: PKP Przewozy Regionalne
Dĺžka súpravy 68 m
Maximálna  rýchlosť 110 km/hod
Váha vlaku 137 t
Pohon elektrický jednosmerný 3000 V
Usporiadanie pojazdu 2´2´+ Bo´ Bo´ + 2´2´ (celkom 12 osí z toho 4 hnacie)
Počet miest 

152 cestujúcich sediacich
8 miest pre imobilných cestujúcich, so zaisťovacími  pásmi pre vozíky
19 sklopné sedadlá - sprievod  imobilných cestujúcich
8 štúdio

Multimediálne vybavenie 14 LCD monitorov, CD, DVD,   tuner, notebook,
48 miest možnosť duálneho tlmočenia,
Kamery 2 snímanie trate  z pohľadu rušňovodiča,
2  snímanie štúdia,
12 interiér súpravy
4 exteriér  - nástup a výstup cestujúcich

Vybavenie súpravy multimediálnymi prostriedkami navrhol  Jozef Dabrowský, predseda Katolíckeho združenia poľských železničiarov .

Elektrická  vlaková súprava je pozoruhodná nielen pápežským dizajnom, ale hlavne jej vnútorným obsahom. Interiér je vyzdobený momentkami  zo stretnutí sv. Otca Jána Pavla a jeho  pastoračných návštev po celom svete, ktoré sú umiestnené v slnečných clonách panoramatických okien. Sú v nich aj fotografie od akademického maliara -  monumentalistu  Mgr. Art. Svetozára Ilavského autora a realizátora oltára  poslednej sv. omše, poslednej návštevy  Jána Pavla II. na Slovensku.

Vlak je výnimočný hlavne svojím televíznym a rozhlasovým miništúdiom, ktoré svojím multimediálnym vybavením  umožňuje počas jazdy vlaku živú aj reprodukovanú produkciu audio a video. A tak sa počas cestovania môžu cestujúci  stretnúť  so živým koncertom mládežníckych skupín, prednesom prózy, alebo produkciou filmov z pastoračných ciest Karola Wojtylu po svete, alebo filmov s náročnejším obsahom.
Pre reprodukovanú produkciu dodala DVD so zostrihom návštev sv. Otca na Slovensku  slovenská  katolícka satelitná televízia LUX.

Vlak vstúpi na ŽSR cez hraničný prechod Zwardoň  11. 09. 2008 večer o 19.00.  Po  príchode  do stanice Žilina o 21.00 hod bude vlak privítaní zástupcami mesta a rímsko-katolíckého biskupského úradu žilinskej diecézy  zároveň bude k dispozícii prvým záujemcom o jeho prehliadku.

Program bude pokračovať druhý deň v piatok 12.09. 2008 ráno od 8.00 hod, keď bude vlak pristavený v stanici Žilina na prvom nástupišti pre prehliadku verejnosťou.

Vlak TOTUS TUUS  umožňuje realizáciu živých vystúpení počas chodu, preto v spolupráci so Žilinskou univerzitou, strojníckou fakultou, katedrou koľajových vozidiel, sa bude počas jeho chodu  zo Žiliny do Košíc konať medzinárodná konferencia s názvom“ „Vlak – prostriedok komunikácie“, na ktorej sa predstavia podobné projekty  a najnovšie trendy vo vývoji koľajových vozidiel.

Konferencia bude monitorovaná  spoločnosťou DATAPRESSCOMP, ktorá autorizuje výkon slovenských rekordov a jej konanie bude zaregistrované  ako „najväčšia vlaková konferencia na svete“ s počtom 160 účastníkov na trati dlhej 242 km medzi  Žilinou a Košicami, zápis rekordu bude zaslaný do Guinessovej knihy rekordov.

Konanie vlakovej konferencie navrhli  zamestanci  ŽSR  Pavel Kravec,  Vincent Štuller a za PKP Jozef Dabrowski.

Konferencia bude ukončená príchodom vlaku do Košíc o 13.07 hod, kde po uvítaní zástupcami mesta a košickej arcidiecézy bude do 15.00 hod  k dispozícii záujemcom o prehliadku.

V sobotu 13.09. 2008 bude vlak TOTUS TUUS jedným z najväčších magnetov pre divákov 10. ročníka najväčších pretekov parných rušňov na svete „Medzinárodných pretekov parných rušňov“ vo Zvolene nákladnej stanici od 8.00 hod do 16.00 hod a v nedeľu 14.09. 2008 vo Zvolene osobnej stanici od 9.00 hod do 15.00 hod.

Počas týchto dvoch dní môže navštíviť  vlak nielen 7 000 pravidelných návštevníkov pretekov parných rušňov, ale aj hendikepované deti  z novobanského ústavu v Hrabinách alebo mládež zvolenskej farnosti so svojím spomienkovým hudobným programom pri príležitosti 5. výročia návštevy Jána Pavla II v Banskej Bystrici.

Rekapitulácia pobytu vlaku Jána Pavla II. na Slovensku:

11.09. 2008 štvrtok 21.00 hod -  príchod do žst. Žilina
12.09. 2008 piatok 7.00 hod – 10.00 hod,  voľný vstup pre verejnosť  v žst. Žilina
10.00 hod  - 13.00 hod, medzinárodná vlaková konferencia na trati Žilina – Košice,
13.00 hod – 15.15 hod, voľný vstup pre verejnosť v žst. Košice
13.09. 2008 sobota  8.00 hod  - 16.00 hod, voľný vstup  pre verejnosť v žst. Zvolen nákladná stanica- Medzinárodné  preteky parných rušňov
14.09. 2008 nedeľa 8.00 hod - 15.00 hod  voľný vstup Zvolen osobná stanica

Ďalšie podrobnosti pre fotografov, vrátane podrobného itineráru prechodu vlaku na trase Žilina - Košice budú uverejnené hneď ako budú k dispozícii. 

Podrobnosti:

- dňa 11. /12.09.2008 pôjde na trati (Kraków – Zwardoň, PKP) – Žilina - Košice mimoriadny vlak 30253 ŽSR, podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Zwardoň PKP, odchod. 19.23 h
Skalité: 19.34 - 19.36 h
Čierne pri Čadci: 19.43 - 19.51 h
Čadca: 20.00 - 20.10 h
Krásno n.Kysucou: 20.20 - 20.24 h
Žilina: 20.44 - 10.10 h
Košice: príchod o cca 13.07 h

Súprava bude: motorová jednotka PKP (Totus Tuus), 137t, 68m, Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 110 km/h. 

V úseku Žilina – Košice bude vlak Totus Tuus obsadený účastníkmi medzinárodnej konferencie, nie je určený pre voľnú frekvenciu

Motorovú jednotku PKP Totus Tuus pristavia v žst. Žilina 12. 9. 2008 prezentácie v čase od 08.00 - 10.00 h k nástupišťu pri výpravnej budove.  Motorovú jednotku PKP Totus Tuus pristavia v žst. Košice v čase od 13.10 - 15.10 h k nástupišťu pri výpravnej budove. 

- dňa 12.09.2008 pôjde na trati Košice – Krásna nad Hornádom – Haniska pri Košiciach – Zvolen nákl.st. mimoriadny súpravový vlak 30546 ŽSR, podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Košice, odchod: 16.23 h 
Krásna n. H.: 16.31 - 16.46 h
Haniska pri K.: 16.54  – 17.24 h
Zvolen nákl.st.: príchod o cca 20.43 h

Súprava bude: HDV r.750 +  motorová jednotka EN 57 PKP Totus Tuus, s vylúčením cestujúcich.
Vlak pôjde po fiľakovskej spojke.

- dňa 14.09.2008 pôjde na trati Zvolen nákladná stanica - Zvolen osobná stanica mimoriadny súpravový vlak 30548 ŽSR, podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Zvolen nákl.st. odchod o cca  07.45  h
Zvolen os.st. príchod o cca 07.48  h

Súprava bude: HDV r.750 +  motorová jednotka EN 57 PKP Totus Tuus, s vylúčením cestujúcich.

- dňa ňa 14.09.2008 pôjde na trati Zvolen osobná stanica – Banská Bystrica - Martin mimoriadny vlak 30550 ŽSR, podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Zvolen os.st., odchod o cca.  15.07  h
Sliač kúpele: 15.14 – 15.17 h
Banská Bystrica: 15.31 – 15.33 h
Martin: príchod o cca 16.32  h

Súprava bude: HDV r.750 +  motorová jednotka EN 57 PKP Totus Tuus, s vylúčením cestujúcich.

- dňa 14.09.2008 pôjde na trati Martin – Žilina – (Zwardoň – Kraków, PKP) mimoriadny vlak 30252 ŽSR, podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Martin: odchod o cca  17.02  h
Žilina: 17.29 h
Čadca: 17.58  – 18.00 h
Skalité: 18.18 – 18.19 h
Zwardoň, PKP príchod o cca 18.32  h

Súprava bude: motorová jednotka PKP Totus Tuus, 137t, 68m Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 110 km/h.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy