„Totus Tuus“ není jen heslo

29.9.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„Totus Tuus“ není jen heslo

Do dvou moravských a tří českých železničních stanic přilákala v uplynulých dnech mnohé návštěvníky elektrická jednotka EN61-001 polského dopravce Przewozy Regionalne. Některé k ní přivedla víra, jiné zájem o železniční zajímavosti. A tou nesporně Papežský vlak je - svou konstrukcí, historií i posláním, materializovaným do expozice, s níž putoval po zemích Visegrádské čtyřky.

 
 
 
 
 
 
Do České republiky přijede 22. září vlak Jana Pavla II. „Totus Tuus“, který navštíví moravská a česká města a svoji cestu završí ve středu 28. září cestou do Staré Boleslavi. Speciální vlak je putovní výstavou mapující pontifikát papeže Jana Pavla II., pravilo se v úvodu tiskové zprávy Českých drah. Vlak nese jméno apoštolského papežského hesla Jana Pavla II. „Totus Tuus“ (Celý Tvůj). Zastávky vlaku nejsou zvoleny náhodně, papež Jan Pavel II. tato místa za svého života skutečně navštívil. Výstavu organizuje Česká biskupská konference, České dráhy jsou oficiálním dopravcem. Podrobnosti byly uvedeny ve „vlakovém průvodci“ ČD:
 
 
Ten však dostávali návštěvníci expozice až při opuštění soupravy, zato na začátku její prohlídky obdrželi pamětní jízdenku. Tak tomu alespoň bylo v Hradci Králové, na jehož hlavní nádraží jsem se vypravil minulé neděle v jistém časovém předstihu před ohlášeným otevřením výstavy pro veřejnost, abych si mohl v klidu prohlédnout vozidlo ještě neobklopené a nezaplněné zájemci z řad stoupenců katolické víry či příznivců železnice. Má snaha však vyšla do jisté míry nadarmo, neboť jednotka byla až do posledních okamžiků před úvodním ceremoniálem uzavřena. Nicméně nic mi nebránilo v dokumentaci vnějšího vzhledu, který jsem už letmo znal.  
 
 
A tak také na první pohled odhalil, že z čel řídicích vozů jednotky zmizel papežský erb Jana Pavla II. a na jeho místě se objevilo mezinárodní označení vozidel. Jak jsem si potom mohl přečíst na skříni, jednotka nedávno prošla opravou, při níž dostala také nový lak. Odstranění erbu sice její strojvedoucí přičítá údajnému konfliktu s autorskými právy či dokonce zásahu Vatikánu (jak se píše v jednom všeobecně zajímavém článku o historii Papežského vlaku i jeho osádce), ale příčina je podle mého soukromého názoru spíš v nezbytnosti uvolnit stanovenou plochu novému značení. Nakonec na obou bočnicích vloženého hnacího vozu erby zůstaly.
 
 
S blížící se devátou hodinou začalo nástupiště 1A, u něhož Papežský vlak trpělivě čekal na své návštěvníky, pomalu ožívat a jeho zadní nástupní prostor se otevřel, aby byl opatřen páskou určenou k přestřižení. Čehož jsem využil, pásku podlezl a na „pokladníka“ razítkujícího právě pamětní jízdenky se obrátil s prosbou o umožnění fotografické dokumentace interiéru jednotky ještě davů prostého. Kladné odezvy, doprovázené vydáním zmíněného „jízdního dokladu“, jsem hbitě využil a s fotoaparátem se prošel od jednoho stanoviště k druhému, přičemž jsem se zaměřil spíš na objekty technické než na instalovanou výstavu či běžící videoprojekci.
 
 
Venku zatím začal ceremoniál otevření expozice (který mne trochu zaskočil, protože o něm nebyla zmínka ani na stránkách diecézních), v němž hrál hlavní roli generální vikář Mons. Mgr. Josef Socha, zastupující služebně nepřítomného královéhradeckého biskupa, a jehož hlavní náplní bylo povídání o životě a odkazu Jana Pavla II., doplněné recitací z jeho básnické sbírky a zpěvem v podání mládežnického smíšeného desetičlenného sboru. Vše pak vyvrcholilo přestřižením zmíněné už pásky a vyzváním účastníků k prohlídce. Těch se nakonec sešlo na královéhradecké poměry poměrně dost, takže v brzku zaplnili nástupní prostor a pak i celý vlak.
 
 
Vzhledem k tomu, že mnozí z nich pak pěli ódy na samotnou jeho moderní konstrukci, je na místě uvést informace z propagačních materiálů i jednoho staršího článku na VLAKY.NET do širších souvislostí. Ve skutečnosti totiž nejde o zcela nové vozidlo, ale o zásadní rekonstrukci starší elektrické jednotky řady EN57, jichž v letech 1961 – 1993 pro PKP vyrobila Państwowa Fabryka Wagonów (PaFaWag, dnes Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.) celkem 1 429 kusů. Tato vozidla jsou v Polsku známa pod přezdívkou kibel a můžeme se s nimi setkat i na kolejích SŽDC, nejnověji ve východních Čechách. Ve své domovině jsou běžná, ale už na ústupu. 
 
 
Jejich potřeba postupně klesala s omezováním železniční dopravy v režii státu, ale nově vznikající dopravci regionální naopak vozidla potřebovali. Tak SKM Warszawa osm těchto jednotek odkoupila a v letech 2005 – 2007 nechala rekonstruovat na řadu jezdící zprvu pod typovým označením 14WE. Rekonstrukci, při níž byly na původní pojezd včetně pohonu dosazeny zcela nové vozové skříně, provedla firma Newag S.A., která obdobně přestavěla také jednotku další, tentokrát pro tehdejší PKP Przewozy Regionalne. Ta ovšem byla nadstandardně upravena jako Papežský vlak, který měl zajišťovat dopravu na Železniční trase Jana Pavla II.
 
Technická a výrobní data jednotek typu 14WE
označení původní
EN57
označení současné
14WE/EN61
označení mezinárodní
120
rozchod
1 435 mm
napájecí systém
3 kVss
uspořádání dvojkolí
2'2' + Bo'Bo' + 2'2'
trvalý výkon
580 kW
maximální rychlost
110 km/h
počet míst k sezení
192/160 + 19 sklop.
počet míst pro invalidní vozíky
?/8
počet míst k stání
250/?
hmot. ve službě prázdný
125/137 t
hmot. ve službě obsazený
165/? t
délka přes spřáhla
66 000 mm
výrobce výchozího vozidla
PaFaWag
výrobce rekonstrukce
Newag S.A.
roky výroby
1961 - 1993
roky rekonstrukce
2005 - 2007
počet kusů
8 + 1
Poznámky:
- kurzívou označena odlišná data jednotky EN61-001
- některé technické údaje se v různých zdrojích liší

Jednotka s označením EN61-001 dostala nejen mohutnou multimediální výbavu, ale také úpravu pro početnou skupinu invalidů na vozíku, jimž slouží rovněž příslušně bezbariérové WC (které vozidla pro SKM nemají ani v podobě běžné). Ponecháme-li stranou samy zajímavé okolnosti vzniku Papežského vlaku i jeho s katolickou vírou spjaté další osudy (o tom všem, stejně jako o nadstandardním příslušenství, se můžete podrobně dočíst v odkazech), zmiňme se o tom, že projekt poutnických vlaků pro nízké využití fungoval jen do září 2009 a poté začala být tato jednotka nasazována do běžného provozu na trati Kraków Główny – Zakopane. 

 
Ke svému původnímu poslání „věrozvěsta“ se Papežský vlak vrátil až po své už zmíněné opravě, ukončené 30.8.2011, když se  8.9.2011 z Krakowa vydal na zahraniční turné, při němž přes Slovensko (které už navštívil) a Maďarsko doputoval poprvé do České republiky, kde je završil v Den české státnosti ve Staré Boleslavi při tradiční pouti. Motivem celé té cesty bylo kromě šíření odkazu papeže, jehož heslo a znak jednotka nosí, také připomenutí chmurného výročí 11. září. Připojená snímky vlak představují nejen v Hradci Králové, ale navíc na dalších místech jeho pobytu na Moravě a v Čechách, kde jej pro tuto reportáž zachytili ochotní kolegové.
 
 
Bohužel se mi nepodařilo získat snímek jednotky EN61-001 při přepravě mezi místy jejího misijního působení, takže mohu jen slovně doplnit, že pod „zelenými dráty“ SŽDC jela vlastní silou, řízena svým kmenový strojvedoucím a s pilotem Českých drah, ovládajícím polštinu. Její pobyt na zatrolejovaných kolejích s napájením 3 kVss při samotné akci ve stanicích pak nevyžadoval připojení k vnějšímu zdroji proudu, nezbytného pro provoz multimediálního zařízení. A na sám závěr jedna kuriozita: Při opravě kdosi vyčistil řídicí pult tak dokonale, že z něj zmizel i památný podpis, který na něm 27.5.2006 zanechal přítel Jana Pavla II., kardinál Stanisław Dziwisz.
 
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 2. Česká biskupská konference - Wikipedie
 3. Przewozy Regionalne
 4. Pociąg Papieski – Wikipedia, wolna encyklopedia
 5. EN61-001 - „Papežský vlak“
 6. 14WE – Wikipedia, wolna encyklopedia
 7. EN61 (14WE)
 8. Jan Pavel II. - Wikipedie
 9. Královéhradecká diecéze - oficiální stránky
 10. V Poľsku je vlak pod ochranou, neláka grafiťákov ani vandalov - článek na korzar.sme.sk
 11. Visegrádská skupina - Wikipedie
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Jednotka EN61-01 začíná svou pouť po České republice ve Starém Městě u Uh.Hradiště © Stanislav Plachý

Galéria

Súvisiace odkazy