O trati Moldava nad Bodvou - Medzev

18.5.2008 8:00 Patrik Nohavica

O trati Moldava nad Bodvou - Medzev

Trať spájajúca mestá Moldava nad Bodvou a Medzev patrí medzi typické slovenské „lokálky“. Svojou dĺžkou takmer 15,4 km si dokonca trúfa na jednu z najkratších železničných tratí na Slovensku. Aj tu bola, podobne ako na mnohých iných regionálnych tratiach, pozastavená osobná doprava 2. februára 2003. Na tejto trati sa dá pozorovať mnoho prírodných krás, ale aj to, ako úpadok priemyslu v regióne po čase ovplyvní samotnú železnicu.

 

 

Táto trať sa dá absolvovať buď pešo, alebo autom po ceste popri trati. Ja som si vybral prvú alternatívu, keďže nejde o nejakú veľmi náročnú túru. Začiatok mojej cesty sa nachádzal v centre mestečka Medzev, od ktorého som pokračoval smerom k neďalekej železničnej stanici a odtiaľ po trati do Moldavy nad Bodvou.

11.5.2008 - Medzev: centrum mestečka © P.Nohavica

Mesto Medzev vzniklo v r.1961 zlúčením obcí Nižný a Vyšný Medzev a Baňa Lucia (od r.2002 je Vyšný Medzev opäť samostatná obec). Medzev mal k 26.5.2001 3667 obyvateľov. Nižný Medzev sa spomína už v r.1359. Okrem baníctva (najmä železo) a hámorníctva sa tu rozvíjalo kováčstvo, obuvníctvo, stolárstvo a zámočníctvo. Známa je výroba poľnohospodárskeho náradia, ktoré sa vyvážalo aj do zahraničia. V Medzeve sa nachádza gotický kostol z 15.storočia, ktorý bol v r.1735 zbarokizovaný, a mariánsky stĺp z 18.storočia. Okrem toho tu nájdeme aj technickú pamiatku – železný hámor na vodný pohon. Toto mestečko pravdepodobne najviac preslávil exprezident R. Schuster, ktorý tu nedávno zriadil aj rodinné múzeum so starou filmovou technikou. 

11.5.2008 - Medzev: takto nenápadne končí (začína) celá trať © P.Nohavica

Železničná trať č.168 je jednokoľajná neelektrifikovaná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom, na ktorej je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h. Prevádzka tu bola zahájená 1.8.1894, vrátane 2 km odbočky z Počkaja do Bane Lucia. Táto kratučká odbočka bola znesená v deväťdesiatych rokoch, keďže osobná doprava na nej bola zastavená v r.1969. Počas 2. sv. vojny pripadla väčšina trate Maďarsku (s výnimkou Medzeva). 

11.5.2008 - Počkaj: koľaj smerujúca do píly © P.Nohavica 

Na trati sa nachádzajú železničné stanice Medzev, Počkaj, Jasov a Moldava nad Bodvou a zastávky Debraď a Moldava nad Bodvou mesto. Na tejto železnici nenájdeme žiadne staviteľské skvosty, pretože prechádza väčšinou rovinatým terénom bez väčších prírodných prekážok. Nachádza sa tu len zopár mostov a priepustov. Na trati, resp. v staniciach sú miestne obsluhované výhybky. Veľmi pekný a zaujímavý úsek trate prechádza obcou Jasov. Okrem veľkej rómskej osady :-) je možné vidieť z trate aj premonštrátsky kláštor alebo chránené prírodné územie s výstižným názvom Čertova skala. 

11.5.2008 - Počkaj: železničná stanica - pohľad od moldavského zhlavia © P.Nohavica

Zaujímavosťou môže byť aj to, že na trati sa nachádzajú až tri rôzne druhy podvalov – drevené, betónové a oceľové. Za Jasovom „vychádza“ trať z kopcov a lesov a ide až do Moldavy n/B. viac-menej uprostred polí. Trať sa križuje s cestami II. triedy dvakrát, a obidve priecestia sú zabezpečené svetelnými zabezpečovacími zariadeniami. Okrem nich sú tu ešte 2 priecestia so svetelnou signalizáciou na miestnych komunikáciách, ostatné priecestia sú zabezpečené len klasickými krížmi. 

11.5.2008 - Medzev: aj miestne komunikácie zažili lepšie časy... © P.Nohavica

Ako už bolo spomínané, pravidelná osobná doprava tu bola pozastavená (s najväčšou pravdepodobnosťou navždy) v r.2003. Predtým tu zavítali najmä motorové vozne radu 810. Veľmi slabú nákladnú dopravu držia ešte pri živote zrejme miestne píly. Svedčia o tom „až“ 3 naložené vozne s drevom, ktoré boli v čase mojej návštevy odstavené v Medzeve.

Titulná snímka: 11.5.2008 - Medzev: železničná stanica © P.Nohavica

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy