Bratislavské Peršingy od A po Z - (1. časť)

16.12.2007 20:20 Djexpres

Bratislavské Peršingy od A po Z - (1. časť)

Rušne radu 363 sú najznámejšími elektrickými rušňami v nákladnej doprave na ramene Bratislava - Žilina. Táto reporáž je prvou časťou nášho seriálu v ktorom sa budeme venovať strojom nazývaným "Peršing" alebo tiež "ESO"od inventárneho čísla 363.088 po číslo 363.099.

 Oživovanie rušňov sa robilo servisnou službou zo Škodovky, ktorá tu súčasne odstraňovala prvé záručné závady. TBS sa robili na striedavom systéme, zvyčajne na rovnom úseku Cífer – Trnava, ďalej sa prešlo na jednosmerný systém, kde sa robila TBS zvyčajne v úseku Považská Bystrica – Bytča. Po absolvovaní TBS boli tieto stroje okamžite nasadzované na osobnú dopravu do Púchova. Nakoľko elektrifikácia bola otvorená 2. februára 1988, nové rušne boli ešte v štádiu dodávok a oživovania. Slávnostný vlak vtedy viezla ES 499.1039. Na Púchov jazdili v tom čase zatiaľ bratislavské ES 499.1037 až 1042. Nákladná doprava zostávala ešte v réžií leopoldovských sergejov a postupne sa pridávali ďalšie rušne po TBS.

V začiatkoch prevádzky boli rušne papierovo pridelené do turnusu, no za krátky čas, po ich zabehaní a podľa spoľahlivosti, si rušňovodiči začali vyberať tie najspolahlivejšie stroje a dali ich do svojich turnusov. Fungovalo to tak, že ak boli na začiatku papierovo v turnuse napríklad stroje s číslami 088, 089, 090, 091 a 092, tak sa to číselne pomenilo.

Rušňovodiči si robili aj výber rušňov podľa čísla. Napríklad 363.135, si zobrala čata z bývalej T 478.4035,  363.136 z T 478.4036... V tzv. Petrovickej skupine, kde sa vozili jednočlenne rušňovodičmi RD Bratislava hlavné, vlaky R Istropolitan do Přerova a R Varsovia do Petrovic u Karvinej, boli pôvodne ES 499.1037-1039, tak si rušňovodiči podľa koncových čísiel zobrali 363.137, 138, 139... Toľko len malé spestrenie, ako to v začiatkoch prevádzky 363 na Slovensku bolo.

Do zmeny grafikonu sa jazdilo len po Púchov, neskôr sa to predĺžilo až po Žilinu. Jazdil v tom čase aj rýchlik do Martina, a ako perlička bol vlak R 503/502, ktorý v pondelok až štvrtok jazdil do Žiliny, v piatok, sobotu a nedeľu jazdil do Spišskej Novej Vsi a zároveň to bolo najvdzialenejšie miesto, kam vtedy jazdili rušne radu 363.Prezývky

"Peršing" - podľa prevádzkových závad, po dodaní týchto rušňov. Rušne mali rýchly rozjazd a stredný dojazd, podobne ako v tých časoch rozmiestňované americké rakety s názvom Pershing. Táto prezývka sa používa tiež u jednosmerných strojoch radu 163/162, ako aj pre radu 362, kde možno dodať, že sa jedná o "rýchlikový Peršing". Takto zvyknú prezývať tento stroj najmä na západnom Slovensku. 

- "ESO" je ďaľšia z prezývok tejto rušňovej rady. Podľa pôvodného značenia s písmenami ES podobne ako u goríl, kde sa však zachovala prezývka Gorila, Krysa, aby sa tým rozlíšilo o aký rušeň ide, zvykla sa rada 350 prezývať aj "eso nulka" respektíve rada 363 "eso jednička", ale to len ojedinele. Prezývku "ESO" počujeme zvyčajne v Českej Republike prípadne v okolí Žiliny a Spišskej Novej Vsi, kde sa týmto chce odlíšiť jednosmerná rada 16X - Peršing od dvojsystémovej rady 36X.

Technické údaje

Výrobca ŠKODA Plzeň
Rok výroby 1980 - 1990
Továrenské označenie 69 E 0-5
Počet vyrobených kusov 181 ks
Rozchod 1435mm
Systém napájania

25kV, 50 Hz
3kV, j.s.

Usporiadanie náprav Bo´Bo´
Maximálna rýchlosť 120 km/h
Menovitý výkon 25kV, 50 Hz - 3060kW
3kV, j.s. - 3480kW
Max. ťažná sila 300 kN
Hmotnosť 88 ton
Dĺžka rušňa     (-     -) 16 800 mm
Šírka rušňa 2 940 mm
Výška rušňa 4 640 mm
Minimálny polomer oblúka 120 metrov
Prevodový pomer 1 : 3,52

Séria

Inventárne číslo

Kusov

Výrobné čísla

Roky výroby

69 E0

ES 499.1001 a 1002

2

6451 a 6452

1980

69 E1

ES 499.1003 až 1012

10

7937 až 7946

1984

69 E2

ES 499.1013 až 1042

30

8214 až 8153

1985

69 E3

363.043 až 363.082

40

8254 až 8293

1986 - 1987

69 E4

363.083 až 363.147

65

8334 až 8398

1988

69 E5

363.148 až 363.181

34

8630 až 8663

1989 - 1990

 
Typový výkres pre prototypy 363.001 a 002.


Fotografia stanovišťa rušňa 363.095 po poslednej oprave v roku 2006. Foto: Djexpres

Čo sa týka väčších násilných poškodení, tie paradoxne mali 363, ktoré ostali v osobnej dopave. Prvá bola 363.133 v Zlatovciach, kde sa jednalo o poškodenie pri strete s automobilom na železničnom priecestí. Prvé veľké a vážne poškodenie mal rušeň s inventárnym číslom 363.156, pri Dolných Kočkovciach, kde nabehol na nákladný vlak a nevyzeralo to s ním dobre, z hľadiska premerania rovnosti hlavného rámu, ale nakoniec sa opravil.

Nátery skríň rušňov boli tiež rozdelené. Rušne s inventárnym číslom 363.088 až 363.107, boli tmavomodré. Čísla rušňov 363.133 až 363.147 sa začali natierať bledomodrou farbou. Pri fotografovaní na čiernobiely film sa nedal spraviť poriadny kontrast medzi žltou a modrou, preto to na fotografiách, farbami splývalo. Okenné rámy boli na rušňoch od výroby modré. Čaty si však na niektorých rušňoch tieto rámy nafarbili na bielo. ES 499.1039 ich mala bledomodré, 363.138 zasa červené, ale vyzeralo to, ako by to nafarbili základnou farbou. Na ES 499.1037 si rušňovodiči spravili žlté rámy a údajne sa to „škodovákom“ zapáčilo, tak na posledné vyrábané rušne začali tieto rámy farbiť na žlto.

V roku 2004 prebehla medzi nákladným depom RD Bratislava východ a osobným RD Bratislava hlavné vzájomná výmena 363.093 (z nákladnej dopravy do osobnej) a 094 (z osobnej do nákladnej), ktorá bola vyvolaná, okrem iného, aj dosadením nového meniča pre pomocné pohony na 363.093 a lepšími možnosťami pre jeho overenie práve v osobnej doprave. Po rozdelení ZSSK v roku 2005 prešla 363.093 späť do nákladnej dopravy a spolu s ňou odišli z osobnej dopravy aj rušne 363.095, 098, 103, 133 a 137. Posledné dve menované sa však krátko na to vrátili späť do osobnej dopravy.

 363.088

 • 363.088 výrobné číslo: 8339.
 • Rušeň bol dodaný 29.1.1988 spolu s rušňami 363.089,091,092,093.
 • 363.088 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 18. februára 1988 spolu s rušňom 363.089, na striedavom systéme 25kV/50Hz, v traťovom úseku Cífer - Trnava a na jednosmernom systéme 3kV v úseku Považská Bystrica - Bytča, kďe dosiahol rýchlosť 132km/h.
 • S fotografií železničného atlasu lokomotív, respektíve zo starých fotografií, si mnohí možno pamätajú, že tento stroj mal na čelných oknách namontované ochranné mreže, ktoré sa ale neosvedčili. Aj napriek mrežom došlo k rozbitu čelného skla, vyhodenou fľašou. Mreže boli nakoniec demontované počas ESR opravy v depe Olomouc v apríli roku 1989. Úchytky na tieto mreže mal rušeň až do poslednej EH opravy, kde boli odstránené.
 • Dňa 4. júla 1991 viezol tento rušeň mimoriadny slávnostný vlak v úseku Bratislava - Trenčianska Teplá, pri príležitosti zavedenia vlakového rádiového systému Zugfunk 2000 (Kapsch).
 • Rušeň sa pod vedením ŽSR vyznačoval zaujímavosťou, a to farebným logom spoločnosti vo farbách slovenskej vlajky. Tento typ loga mali určitú dobu aj iné rušne.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve spoločnosti Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné. 

363.088 zachytená počas posunu na súpravový vlak, dňa 9. augusta 1997 v stanici Bratislava hlavná. Foto: Pavol Kukučík.


363.088 na čele Pn vlaku pri zrušenej predzvesti hradla Malé Tŕnie, 21.10.2004, Foto: Pavol Kukučík.


363.088 na vlaku Pn opúšťa stanicu Bratislava Vajnory, dňa 8.6.2006, Foto: Juraj Streber

363.089

 • 363.089 výrobné číslo: 8340.
 • Rušeň bol dodaný 29.1.1988 spolu s rušňami 363.088,091,092,093.
 • 363.089 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 18. februára 1988 spolu s rušňom 363.088, na striedavom systéme 25kV/50Hz, v traťovom úseku Cífer - Trnava a na jednosmernom systéme 3kV v úseku Považská Bystrica - Bytča, kďe dosiahol rýchlosť 132km/h.
 • Na základe veľkej poruchovosti rušňa 363.135 bol tento rušeň zaradený do turnusovej vozby po žilinskom ramene, čím sa rušeň farebne spestril a bol držaný vo vzornom stave s veľmi dobrou údržbou.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


363.089 pristavená pred staničnou budovou stanice Tr.Teplá, 24.7.2006, Foto: Djexpres 


363.089 posunuje na vlak, na 6. koľaj stanice Tr.Teplá, dňa 24.7.2006, Foto: Djexpres


363.089 zachytená z miestneho stromu zvaného agát, na Pn vlaku, dňa 11.7.2006, Foto: Djexpres

 363.090

 • 363.090 výrobné číslo: 8341.
 • 363.090 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 19. februára 1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.

 
363.090 prechádza zastávkou Bratislava Železná Studienka, dňa 22.7.1996, Foto: Pavol Kukučík.

 
Rušňový vlak na čele so strojom 363.090 prechádza dňa 8.1.2006 traťovým úsekom Tr.Teplá - Trenčín, Foto: Djexpres
 

  363.091 

 • 363.091 výrobné číslo: 8342.
 • 363.091 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 18.2.1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


363.091 na čele Os 2351 do Ružomberka, zachytený pred stanicou Kraľovany, dňa 30.7.1993, Foto: Pavol Kukučík.

 
363.091 v depe Žilina, dňa 25.8.1993, Foto: Pavol Kukučík.

 
363.091 ZSCS mimoriadne na osobnom vlaku 3018, kvôli nedostatku HDV ZSSK, Trenčín, 9.6.2007, Foto: Djexpres.

 
363.091 na Pn vlaku prechádza prírodným prostredím v okolí Nosickej priehrady, 12.5.2007, Foto: Djexpres.

 363.092 

 • 363.092 výrobné číslo: 8343.
 • Rušeň bol dodaný dňa 31.1.1988.
 • 363.092 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 18.2.1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné. 

363.092 na "priebežnom nákladnom", Opatová nad Váhom, 25.9.2007, Foto: Djexpres.
 


363.092 vchádza do lamačského tunela, 26.10.2007, Bratislava hl. st., Foto: Pavol Kukučík.

363.093

 • 363.093 výrobné číslo: 8344.
 • Rušeň bol dodaný dňa 31.1.1988.
 • 363.093 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 18.2.1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


363.093 zachytená pred stanicou Bratislava Rača, dňa 8.7.2007, Foto: Juraj Streber. 
                                                                                                           

363.093 + neschopná 350.020 odstupujú z vlaku R 702 Turiec, 27.2.2004, Bratislava hl. st., Foto: Pavol Kukučík. 

363.094 

 • 363.094 výrobné číslo: 8345.
 • Rušeň bol dodaný 10.2.1988.
 • 363.094 - zaradený do osobnej dopravy.
 • TBS vykonal dňa 25. februára 1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.

363.094 na R 605 / 363.026 na R 231 Rastislav dňa 27.2.2004, Bratislava hl. st., Foto: Pavol Kukučík.

 
363.094 po oprave vo večerných lúčoch slnka na Pn vlaku, 23.3.2006, Foto: Djexpres

363.095  

 • 363.095 výrobné číslo: 8346.
 • Rušeň bol dodaný 10.2.1988.
 • 363.095 - zaradený do osobnej dopravy. Bol zaradený do TS spolu so 135,136 a 147, všetky popisované rušne boli v perfektnej údržbe
 • TBS vykonal dňa 17. marca 1988.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné. 


363.095 na rýchliku 605 Dargov zachytená dňa 22.7.1996, Bratislava Vinohrady, Foto: Pavol Kukučík.

 
363.095 dňa 1.10.2005 v RD Bratislava hlavné, Foto: Djexpres.


363.095 po hlavnej oprave počas posunu v Tr.Teplej, dňa 14.10.2006, Foto: Djexpres.


363.095 s "plošiňákmi" opúšťa stanicu Tr. Teplá, dňa 14.10.2006, Foto: Djexpres.

363.096 

 • 363.096 výrobné číslo: 8347.
 • Rušeň bol dodaný 10.2.1988.
 • 363.096 - zaradený do osobnej dopravy. Bol zaradený do TS spolu so 135,136 a 147, všetky popisované rušne boli v perfektnej údržbe
 • TBS vykonal dňa 25. februára 1988,
 • Po poškození rušňa 363.140 bola ako náhrada daná do turnusu, po požiaroch 363.180 a následne 362.001 (bola daná do turnusu za 180, no krátko po zaradení mala tiež požiar.) ďalej bola presunutá do turnusu na vozbu R Varsovia do Petrovíc u Karvinej cez Prerov. Na rušeň bola domalovaná na čelá biela čiara do vnútorného výklenku nad hl.rámom. Zaujímavosťou bolo, že na stanivištiach mal tento rušeň napísanú nespravnú kontrolnú čislicu inventárneho čísla. 
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


  Rušňový vlak do Rače pre Sv na čele s 363.096, 22.7.1996, Bratislava Vinohrady, Foto: Pavol Kukučík.

   
  363.096 na "péenku" vchádza na trenčiansky most, 15.9.2006, Foto: Djexpres.

   
  363.096 na Pn vlaku, 17.6.2006, Pezinok, Foto: Juraj Streber.

  363.097 

 • 363.097 výrobné číslo: 8348.
 • Rušeň bol dodaný 18.2.1988.
 • 363.097 - zaradený do osobnej dopravy. Bol zaradený do TS spolu so 135,136 a 147, všetky popisované rušne boli v perfektnej údržbe
 • TBS vykonal dňa 4. marca 1988, spolu s rušňami 363.098 a 363.099.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


  363.097, 28.9.2001 zachytená v depe Bratislava východné, Foto: Pavol Kukučík.


  363.097 tesne po hlavnej oprave, dňa 11.12.2005, Bratislava východné depo, Foto: Juraj Streber.

   
  363.097 na nákladnom vlaku zo Žiliny, dňa 21.7.2007 v Považskej Bystrici, Foto: Djexpres.

  363.098 

 • 363.098 výrobné číslo: 8349.
 • Rušeň bol dodaný 18.2.1988.
 • 363.098 - zaradený do osobnej dopravy. Bol zaradený do TS spolu so 135,136 a 147, všetky popisované rušne boli v perfektnej údržbe
 • TBS vykonal dňa 4. marca 1988, spolu s rušňami 363.097 a 363.099.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


  363.098 na vlaku R 606 Liptov / 363.090 na Os 3004 v Trenčíne, 19.7.2003, Foto: Pavol Kukučík.

   
  363.098 prechádza na nákladnom vlaku, popri zrušenom hradle Búdy, 24.8.2007, Foto: Djexpres.

  363.099 

 • 363.099 výrobné číslo: 8350.
 • Rušeň bol dodaný 20.2.1988.
 • 363.099 - zaradený do osobnej dopravy. Bol zaradený do TS spolu so 135,136 a 147, všetky popisované rušne boli v perfektnej údržbe
 • TBS vykonal dňa 4. marca 1988, spolu s rušňami 363.097 a 363.098.
 • Momentálne sa nachádza rušeň vo vlastnístve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a je dislokovaný v RD Bratislava východné.


363.099 na Os 2803, hradlo Malé Tŕnie, 8.3.1995, Foto: Pavol Kukučík.


363.099 s novým ŽSR lakom v depe Bratislava východné, 26.2.1996, Foto: Pavol Kukučík.

 
363.099 na Pn, pri predzvesti do stanice Tr.Teplá, dňa 7.4.2006, Foto: Djexpres. 

 

I n v e n t á r    -     rušňov radu 362/363 patriacich Železničnej spoločnosti CARGO a Železničnej spoločnosti Slovensko:

 - (Červeným sú označené rušne CARGO, hrubým písmom sú už so súčasným logom spoločnosti)
 - (Modrým a kurzívou sú označené rušne osobnej dopravy, Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.)

RADA 363: 363.088, 363.089, 363.090, 363.091, 363.092, 363.093, 363.094, 363.095, 363.096, 363.097, 363.098, 363.099, 363.100, 363.101, 363.102, 363.103, 363.104, 363.105, 363.106, 363.107, 363.133, 363.134, 363.135, 363.136, 363.137, 363.138, 363.139, 363.140, 363.141, 363.142, 363.143363.144, 363.145, 363.146, 363.147. 

RADA 362: 362.001 (Prototyp), 362.002 (ex 363.148), 362.003 (ex 363.149), 362.004 (ex 363.150), 362.005 (ex 363.151), 362.006 (ex 363.152), 362.007 (ex 363.154), 362.008 (ex 363.155), 362.009 (ex 363.156), 362.010 (ex 363.157), 362.011 (ex 363.176), 362.012 (ex 363.177), 362.013 (ex 363.178), 362.014 (ex 363.179), 362.015 (ex 363.180), 362.016 (ex 363.181).

 
Autori foto: Pavol Kukučík (palo), Martin Beták (djexpres), Juraj Streber (montoya)
Spolupráca: peršing

 

Súvisiace trate