Posledná šanca zachrániť kabínu pozemnej lanovky!

28.9.2007 10:23 Ján Sabaka

Posledná šanca zachrániť kabínu pozemnej lanovky!

Po mnohých diskusiách na rôznych stránkach priateľov železníc i lanoviek a neúspešných pokusoch o prevoz či zachovanie aspoň jednej kabíny pozemnej lanovky pre budúce generácie sa Veterán klub železníc Poprad rozhodol spolu s ďalšími fanúšikmi v celej veci konať!

Pre prehľadnosť si dovolím pár stručných faktov:

Už niekoľko týždňov pred skončením prevádzky na pozemnej lanovej dráhe, teda 17.9.2007, sme sa snažili o odvoz kabíny z údolnej stanice v Starom Smokovci do Popradu, prípadne do dopravného múzea v Bratislave. Do cesty nám však postupne prichádzalo veľmi veľa, mnohokrát ťažko odstrániteľných prekážok. Prvý oslovený dopravca, ktorý by teoreticky lanovku dokázal previezť zo Smokovca, po obhliadke terénu zistil, že prevoz je nad jeho sily. Naďalej všetko komplikovala hmotnosť lanovky 20t a najmä výška pri prevoze. Nezmestili by sme sa totiž pod trolej na priecestí v Starom Smokovci, ktorý je vo výške 5,5m nad temenom koľajnice. Zbierka na záchranu lanovky bola po týchto problémoch zastavená a vymýšľali sme čo bude ďalej...

Najbližšieho dopravcu, ktorý bol ochotný previezť náklad takýchto rozmerov sa nám podarilo zohnať z Dolného Kubína. Ten však spolupracoval s istou bratislavskou firmou, ktorá by si za prevoz zapýtala skoro 120 000 Sk. A to len za dopravu zo Smokovca do Popradu, bez nakládky a vykládky. Pričom žeriavy na naloženie a vyloženie by sme museli hradiť osobitne!

Nakoniec sa nám podarilo získať kontakt na dopravcu priamo z Popradu, ktorý vypočítal veľmi približnú kalkuláciu na 5000 Sk + osobitne žeriavy. Presnejšiu cenu prepravy sa dozvieme v stredu 3.10.2007. Veľkou výhodou je, že tento dopravca má nízky transportér, na ktorom výška celého nákladu bude 4,40m. Tzn. trolejové vedenia na priecestiach prekážkou nebudú:) Ďalšou položkou, ktorou narastá cena prevozu je objednanie nutného policajného sprevádzania, keďže sa jedná o nadrozmerný náklad. Predbežný termín prepravy bol stanovený na piatok 5.10.2007. Jedná sa však o predbežný termín, ktorý sa bude pravdepodobne v najbližších dňoch presúvať. Lanovka bude umiestnená v Poprade. Našou myšlienkou je vytvoriť akési múzeum tatranskej dopravy z množstva zbierkových predmetov (kabína sedačkovej, visutej a pozemnej lanovky, EMU 26.001, 49.001, 49.005, 89.0 a mnoho ďalších)

Na základe dosiahnutých faktov sa Veterán klub železníc Poprad rozhodol venovať výťažok z cestovného z Kométy na prevoz lanovky. Zbierka na záchranu bude prebiehať aj počas akcie v Tatrách v sobotu 29.9.2007.

Keďže táto suma nepokryje všetky výdavky na nakládku, prevoz, vykládku, pripravenie miesta na jej dočasné uloženie a zabezpečenie pred rozkrádaním, chceli by sme všetkých záujemcov týmto požiadať o finančnú pomoc. Korunky môžete posielať na číslo účtu Tatrabanky 2619981294/1100. Po zaslaní príspevku nezabudnite na kontaktné údaje, ktoré pošlete e-mailom na adresu zajko.daniel@zscargo.sk. Ihneď ako sa nám podarí lanovku vystaviť pre verejnosť, bude pri nej umiestnená pamätná tabuľa jej záchrancov.

Všetkým záchrancom vopred zo srdca ďakujeme a o každom postupe, vrátane presného vyúčtovania prevozu lanovky budete informovaný na tejto stránke.

 

Foto: © Martina Petranová (Tatranský denník)

Ako o vozni píše tlač:

Zobraz pre čítanie!

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-201: Starý Smokovec lanovka - Hrebienok

Súvisiace odkazy