2. nástupište na bratislavskej hlavnej stanici je opäť funkčné

19.12.2006 9:21 Filová Dana Zdroj: ŽSR

2. nástupište na bratislavskej hlavnej stanici je opäť funkčné

V pondelok 18. decembra 2006 od 18:00 hod. obnovujú Železnice Slovenskej republiky prevádzku na 2. nástupišti bratislavskej hlavnej železničnej stanice.

Po komplexnej, takmer 4.-mesačnej rekonštrukcii, ktorá začala ešte 21. augusta 2006, je nové a moderné nástupište k dispozícii cestujúcej verejnosti.
Rekonštrukciu financovali Železnice Slovenskej republiky, zhotoviteľom prác je Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

Dôvody rekonštrukcie

Rekonštrukcia nástupišťa bola dlhodobo plánovaná a vzhľadom na stav nástupišťa aj nevyhnutná. Dôvodom rekonštrukcie bol najmä fakt, že pôvodné 2. nástupište bolo vybudované ešte v rokoch 1938-1940 a v súčasnosti už svojím zastaralým technickým riešením a aj v dôsledku opotrebovania materiálu nespĺňalo podmienky organizácie železničnej dopravy, bezpečnosti a kultúry cestovania.

Čo sa robilo na 2. nástupišti?

Išlo o jeho komplexnú rekonštrukciu – to znamená úplne zbúranie a nové vystavanie s novými nástupištnými hranami, novou povrchovou úpravou nástupišťa, novým zastrešením, kamerovým systémom a novým osvetlením. Súčasťou bola aj rekonštrukcia staničných koľají číslo 2 a 4 spolu s napojením na ostatné koľajiská železničnej stanice v rozsahu železničného spodku a zvršku.
V súvislosti s rekonštrukciou boli nevyhnuté aj určité obmedzenia v doprave. Zamestnanci ZSR v hlavnej stanici však boli pripravení na prevádzku počas rekonštrukcie a prácu aj technológie mali nastavené tak, aby doprava bola čo najviac plynulá.
Ukončenie prác a odovzdanie nástupišťa do prevádzky sa uskutočnilo v plánovanom termíne. Náklady na rekonštrukciu sú vo výške cca 60 mil. Sk.

Prínos rekonštrukcie

Takto zrekonštruované a moderné nástupište prinesie zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky, zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcej verejnosti ako aj pri manipulácii s batožinami.

Súvisiace odkazy