ZSSK predalo Tatranské lanové dráhy za 185 mil. Sk

19.1.2006 8:25 -mm-

ZSSK predalo Tatranské lanové dráhy za 185 mil. Sk

Novým vlastníkom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. sa stala spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s., ktorá odkúpila lanovky od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. za takmer 185 mil. Sk. J&T malo lanovky v prenájme od roku 2004 a splnením podmienok zo zmluvy si uplatnila svoje predkupné právo. Odkúpenie lanoviek bolo dôležitým krokom v realizácii projektu, v ktorom sa J&T zaviazalo preinvestovať 2 mld. Sk.

Investície majú smerovať na rekonštrukciu lanových dráh a do rozvoja strediska Tatranská Lomnica. Rozvojový projekt TLD okrem iného počíta aj s dobudovaním infraštruktúry a moderných dopravných systémov, umelého zasnežovania a stredísk pre poskytovanie kvalitných služieb návštevníkom. Projekt by sa mal realizovať počas nasledujúcich 3-4 rokov, pričom sa preinvestovaná čiastka oproti plánom zvýši.

O odpredaji Tatranských lanových dráh rozhodol jediný akcionár Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktorým je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii na základe dvoch nazávislých posudkov.

Súvisiace odkazy