Ťažba vápenca v Českom krase

6.9.2005 11:04 Peter Bado

Ťažba vápenca v Českom krase

Ťažba vápenca v Českom krase a okolí má bohatú históriu. Jej neodmysliteľnou súčasťou je i doprava vyťaženej suroviny systémom úzkokoľajných železníc. Jedným z múzei, kde je možné sa s prevádzkou týchto dráh oboznámiť, je Skanzen Solvayovy lomy, ktorý sa nachádza v zrušenom vápencovom lome neďaleko obce Svatý Jan pod Skalou. Okrem expozície Histórie ťažby a dopravy vápenca v Českom krase sa tu nachádza i rekonštruovaná lomová dráha o rozchode 600 mm.

Samotná železnička má dĺžku cca 400 m a začína na „stanici“ pri budove múzea, kde je na koľajovom rozvetvení odstavený vozňový a rušňový park. Stanica je v oblúku a tvorí sľučku, v hrdle ktorej je odbočka do prieťahovej štoly. Samotná trať sa stáča na juh a po asi 200 m na západ, kde je ukončená „trianglom“ do trafostanice. Na trati sa nachádza výhybňa s troma koľajami, za ktorou je náznak pokračovania trate východným smerom. Pre návštevníkov po trati premáva vláčik ťahaný rušňom BN 30R.

Skanzen sa nachádza v Národnej prírodnej rezarvácii a jeho návštevu je možné skombinovať s návštevou Českého krasu a hradu Karlštejn.

Galéria

Súvisiace odkazy