Koľajisko ŽMK pri SPŠD v Košiciach

19.8.2005 9:25 Ing. Martin Balkovský

Koľajisko ŽMK pri SPŠD v Košiciach

Koľajisko v mierke 1:87 (HO) je klubovým koľajiskom Železnično-modelárskeho klubu pri SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici 113 v Košiciach. Prvotná myšlienka o vzniku školského výukového koľajiska sa začala realizovať v šk. roku 1973/74, keď študent školy Milan Horský založil Klub železničných modelárov, ktorý mal pri svojom vzniku 6 členov. DOPLNENÉ FOTOGRAFIE!

Po hľadaní vhodných priestorov sa nakoniec koľajisko začalo stavať v pivničných priestoroch školy, ktoré bolo potrebné najskôr upraviť. Postupom času sa na drevených paneloch, poskladaných do tvaru písmena U, o celkovej ploche 27 m2, vytvorila hrubá stavba koľajiska. Na ňom dominuje hlavná dvojkoľajná trať, čo je v skutočnosti ovál, na ktorom je rozmiestnených 5 staníc. Len pre ilustráciu, najrýchlejšia súprava – TGV to obehla za 1 min. 12 sek., kým našej najpomalšej Aničke (701), to trvalo vyše 6 min. Z hlavnej trate odbočujú ešte 2 lokálne trate a v roku 2004 sa začalo s budovaním úzkorozchodnej trate. Celkovo má koľajisko prevýšenie 30 cm, prevýšenie terénu je 55 cm.

Od roku 1993, kedy sa konala 1. výstava a prezentačná jazda pre verejnosť, a odkedy sa ustálilo „zdravé jadro“ nadšencov, sme sa začali viac zameriavať na zabezpečenie jazdy súprav (releová logika v kombinácii s elektronikou), ako aj na stavbu krajinky. V súčasnosti je celková dĺžka koľajníc cca 240 m, na koľajisku je namontovaných 90 výhybiek, 9 križovatkových výhybiek, 2 koľajové spojky. Okrem toho je na koľajisku rozmiestnených 84 svetelných a 6 mechanických návestidiel.

Samozrejme, že na takom koľajisku musí jazdiť aj väčší počet súprav. Kým na výstave v roku 1993 jazdilo max. 5 súprav, v súčasnosti to môže byť aj 15 a tento počet nie je konečný. Celkovo má klub 63 lokomotív a motorových vozov, 220 nákladných, 57 osobných a 14 poštových a služobných vozňov. Z vozňového parku je 90% modelov od firmy PIKO, novšie už nosia prevažne značku ROCO.

V budúcnosti plánujeme pokračovať v dobudovaní krajinky a zabezpečovacieho zariadenia, aby jazda vlakových súprav lahodila oku a očarila malých aj veľkých. 

 

Galéria

Súvisiace odkazy