Modely v Košiciach jazdili aj na Mikuláša

22.12.2010 8:00 Ing. Martin Balkovský

Modely v Košiciach jazdili aj na Mikuláša

Ak by sme mali určiť baštu slovenského železničného modelárstva, pravdepodobne by uspeli Košice. Možno mnohí s týmto výberom nebudú súhlasiť, no faktom je, že nadšenci malej železnice z metropoly východu sú iniciatívni v organizovaní verejno-prístupných akcií. Po októbrovej Košickej koľaji na ZŠ Maurerová jazdili vláčiky aj v mikulášskom období na dopravnej priemyslovke.

 

 

 

Obe košické modelárske akcie verejnosti predstavili rozdielne mierky a poukázali na odlišný prístup k železničnému modelárstvu. Pokiaľ v októbri sa na pôde základnej školy preháňali na pospájaných moduloch modely v „lavórovej“ mierke TT, v mikulášskom týždni od 6. do 10. decembra bolo na SPŠ dopravnej verejnosti sprístupnené rozsiahle stacionárne koľajisko v „záhradnej“ mierke H0. Na školskom koľajisku v zrelom veku, ktorého história siaha až do roku 1975, mohla verejnosť vidieť desiatky sériovo, ale aj domácky vyrábaných železničných modelov. Prevahu mali vozidlá od socialistického Pika, ktorých historický vek vylepšovali modely novšej produkcie.

Nakoľko vozňový park neumožňoval dostatočné možnosti jazdenia v určitých epochách, pristúpilo sa k dennému prezentovaniu rozličných trakcií bez rozdielu železničných správ. A tak v pondelok na koľajach hlavnej trate a lokálkach dominovali parné rušne, v utorok sa vedľa seba stretli Okuliarniky so Sergejmi a Herkulesom, v stredu sa na popularite Goríl a Banánov priživovala aj Dvojička s Taurusom. Na štvrtkovom jazdení sa zasa podieľali vozidlá, ktoré sú, respektíve boli videné na našich českých aj slovenských tratiach. Piatok bol symbolicky venovaný Ing. Edmundovi Kažimírovi, zakladateľovi klubu. Bol vášnivým zberateľom železničných modelov bez rozdielu správ a tak to podľa toho aj vyzeralo na koľajisku.

Aj keď mnohí modelári nájdu na fotografiách z prevádzky koľajiska množstvo nedostatkov a prehreškov, zámerom akcie nebola prezentácia dokonalosti, detailnej prepracovanosti a materiálno-technických schopností železničného modelárstva. Veď pri finančných dotáciách v školstve je to priam nemožné. Hlavnou pointou bolo priblížiť dnešnej mládeži odchovanej na počítačových hrách a simulátoroch železničné modelárstvo ako reálnu 3D zábavu ich otcov. A že to u nich vzbudilo veľkú zvedavosť a nadšenie, svedčia aj situácie, v ktorých sa mnohé ratolesti napriek naliehaniu rodičov nedokázali odtrhnúť od tlačidiel pultu reléovky, regulátora analógového napätia, či od multimousu digitálu.

Galéria

Súvisiace odkazy