Stanica Poprad-Tatry pred rekonštrukciou

7.7.2005 9:27 Štb

Stanica Poprad-Tatry pred rekonštrukciou

Už je to viac ako dvadsať rokov, čo boli dokončené nástupišťa TEŽ v žst.Poprad-Tatry. Táto „vstupná brána“ do Vysokých Tatier, ako sa zvykne nazývať, však dodnes čaká na dokončenie. Posledná časť stanice, ktorá nebola vybudovaná je peronizácia. Stanici dodnes chýbajú podchody a ostrovné nástupišťa. V októbri tohto roku sa má začať rekonštrukcia žst.Poprad-Tatry, ktorá by mala túto situáciu napraviť.

Stavba, ktorá bude trvať dva roky, okrem komplexnej rekonštrukcie koľajiska a vybudovania podchodov a nástupíšť, zahŕňa aj modernizáciu takmer celej infraštruktúry stanice. Dočkáme sa teda nielen nových výťahov, eskalátorov, ale aj kamerového systému, informačného a zabezpečovacieho zariadenia, nového ohrevu výmen.

V stanici bude položených takmer 7 a pol kilometra koľajníc, nové výhybky, prepojí sa prestupová hala TEŽ s novo budovanými nástupišťami 2 a 3. Druhé nástupište bude medzi koľajami 4 a 8, pričom koľaj č.6 bude kusá od Svitu. Tretie nástupište bude medzi koľajami 12 a 16, pričom koľaj č. 14 bude kusá z oboch strán. Vybuduje sa nová koľaj č. 2 v celej dĺžke. Ďalej bude vybudovaných 7 výťahov a zariadenia pre imobilných. Podchod na nástupišťa bude druhou stranou vyúsťovať do predstaničného priestoru, čím sa značne odbremení preťaženosť odbavovacej haly.

V celej stanici bude položená nová kabelizácia, zabezpečovacie zariadenie, ktoré je dnes roztrúsené po celom koľajisku a a časť sa nachádza aj v budove železničnej stanice, bude nahradené elektronickým stavadlom s ovládaním z jednotného obslužného pracoviska. Nové zabezpečovacie zariadenie bude vybudované aj na priecestí od Vydrníka, pretože to staré, ruské, by asi ťažko s elektronickým stavadlom spolupracovalo. Vchodové návestidlo od Matejoviec bude vytiahnuté viacej do trate a do stanice sa tak dostane aj priecestie v km 0,202 a vlečka do meniarne.

Výstavbe koľajiska padne za obeť budova stavadla 2. Rekonštrukcia sa iba minimálne dotkne haly a nástupišťa TEŽ. TEŽ-ka taktiež nebude ani v budúcnosti zapojené do JOP-ky a nového elektronického stavadla. Bohužiaľ rekonštrukcia obíde aj výhybky 1 až 5 a 7 na košickom zhlaví, ktorých prebudovanie je plánované až pri modernizácii koridoru. Taktiež križovatka koľaje TEŽ s koľajou normálneho rozchodu zostane nedotknutá.

Po ukončení výstavby bude žst.Poprad-Tatry vyhovovať podmienkam medzinárodnej siete s výhľadom aj pre plánovanú modernizáciu železničných tratí koridoru V, ku ktorej by malo dôjsť po roku 2010.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy