Nostalgické jazdy počas nasledujúcich dní

14.6.2005 11:16 pio

Nostalgické jazdy počas nasledujúcich dní

V najbližších dňoch sa v okolí Bratislavy uskutoční séria nostalgických jázd. Jazda z Bratislavy do Šoprone je neverejná, určená pre Rakúskych turistov. Jazdy po bratislavských spojkách je možnosť zúčastniť sa po zakúpení cestovného lístka v Múzeu dopravy.

 

 

 

 


 

1. Návoz súpravy pre jazdu do Šoprone:

 • HDV T 679.019 do ŽST Vrútky dňa 16.6.2005 pôjde na trati Bratislava Vajnory – Galanta –   Leopoldov – Vrútky vlak Lv 32493 v týchto rámcových časoch. Bratislava Vajnory odchod cca 13.30 h, Galanta 14.00 – 14.05  h, Vrútky príchod do 17.50 h.
 • Dňa 17.6.2005 pôjde na trati Vrútky – Trenčianska Teplá – Leopoldov – Galanta – Bratislava Vajnory vlak Sv 32494 v týchto rámcových časoch: Vrútky odchod cca 10.10 h, Trenčianska Teplá 12.50 – 13.10 h, Leopoldov 14.40 – 14.42 h, Galanta 15.25 – 16.15 h, Bratislava-Vajnory príchod do 17.45 h.
 • Súprava sa bude skladať: HDV + motorový vozeň M 262.007  + 2 Blm vozne + 1 L  + parný rušeň 475.196  + 1 Da vozeň + 1 WLAB vozeň VVÚŽ-MDC, po ŽST Trenčianska Teplá. V ŽST Trenčianska Teplá z vlaku odstavia 1 Blm vozeň do obvodu RD. Vlakové HDV bude T 679.019.
 • Dňa 18. júna 2005 pôjde na trati (Wien OeBB) – (Marchegg OeBB) – Devínska Nová Ves – Bratislava hl. st. vlak násled 2514. Marchegg OeBB odchod o 09.35 hod., Devínska Nová Ves 09.42 – 09.58 hod., Bratislava hl. st. príchod o 10.10 hod. Súprava bude 2 Ap + 2 Brz + Ap + B + WR + 4 Ap vozne OeBB.
 • Dňa 18. júna 2005 pôjde na trati Bratislava východ – Bratislava hl. st. vlak Sv 9654. Bratislava východ odchod o 10.30 hod., Bratislava hl. st. príchod o 10.45 hod. Súprava bude parný rušeň 475.196 v polohe tendrom vpred + 1 R + 1 Da + 1 servisný vozeň VVÚŽ-MDC. Vlakový rušeň T 679.019

2. Bratislava hlavná stanica - Šoproň

 • Dňa 18. júna 2005 pôjde na trati Bratislava hl. st. – Rajka MÁV – Šoproň MÁV vlak násled 943. Bratislava hl. st. odchod 12.08 hod., Rajka príchod o 12.50 hod. Súprava bude 1 Da vozeň +  2 Ap + 2 Brz + Ap + B + WR + 4 Ap vozne OeBB. Vlakový rušeň 475.196, postrkový rušeň 2050.02.
 • V súlade s Požiarnym štatútom ŽSR pôjde za parným vlakom na trati Bratislava hl. st. – Rusovce požiarny vlak Sv násled 131. Jeho súprava bude 1 R + 1 servisný vozeň. Vlakový rušeň T 679.019 
 • Dňa 18. júna 2005 pôjde na trati Rajka MÁV – Bratislava východ vlak násled 45200. Rajka MÁV odchod o cca 21.30 hod., Rusovce cca 21.45 – 22.00 hod., Bratislava východ príchod o cca 23.00 hod. Súprava bude na trati Rajka MÁV – Rusovce 1 Da vozeň, na trati Rusovce – Bratislava východ 1 Da + 1 R + 1 servisný vozeň VVÚŽ-MDC + parný rušeň 475.196 s rušňovou čatou VVÚŽ-MDC. Vlakový rušeň na trati Rajka MÁV – Rusovce bude 475.196.
 • Požiarny vlak na trati Rusovce – Bratislava východ T 679.019.

 

3. Jazda parným vláčikom po Bratislave

 • dátum: 19.jún 2005
 • organizátori: MÚZEJNO - DOKUMENTAČNÉ CENTRUM železníc slovenskej republiky, KLUB PRIATEĽOV HISTÓRIE ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
 • trasa: Múzeum dopravy (pri Bratislavskej hlavnej stanici) - Bratislava-Lamač - Rusovce - Bratislava-východ (rendéz)
 • Program jazdy:
  10,00 stretnutie účastníkov v Múzeu dopravy v Bratislave (pri hlavnej stanici)
  10,00 - 11,00 prehliadka Múzea dopravy
  11,20 odchod parného vláčiku z Múzea dopravy cez tunel do Lamača
  11,35 - 11,55 Bratislava-Lamač-zmena smeru
  11,55 - 12,50 Jazda parným vláčikom do Rusoviec
  12,50 - 13,15 Rusovce-doplnenie rušňa vodou
  13,15 - 14,10 Jazda parným vláčikom do areálu rušňového depa Bratislava-východ (rendéz)
 • program v depe:
  súťaženie v zručnosti a tiež vo vedomostiach, jazda na stanovišti rušňovodiča parného rušňa, či na motorovej drezíne, prehliadka zaujímavých exponátov (parného rušňa, malého železničného múzea, parnej vodárne a modelového koľajiska depa Bratislava-východ z roku 1951), pri priaznivom počasí opekanie pri ohníku.
 • cena: 250,-Sk dospelá osoba. 150,-Sk dieťa (deti do 6 rokov zdarma)
 • cena zahŕňa: Vstupné do Múzea dopravy, cestovné historickým parným vlakom, odvoz historickým autobusom k zástavke električky MHD v Rači 
 • predaj vstupeniek: Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava

Súvisiace trate

 • ŽSR-101: Bratislava - Petržalka - Kittsee - Wien (AT)
 • ŽSR-120: Bratislava - Žilina
 • ŽSR-132: Bratislava hl.st. - BA-N.Mesto - BA-Petržalka - Rusovce - Rajka (HU)

Súvisiace odkazy